Wiara

Komputer dał wiedzę bystrym o tworzeniu świata który jest sztuczny a dopracowany jak prawdziwy. Czyli symulacja Kreatora. Tam gdzie spędza nad tym większość swojego czasu. I próbuje z nami. Wiedza że to symulacja którą tworzy Stwórca. Daje wiarę że może nas tworzyć wszędzie. Ale bez infrastruktury politycznej i globalnej nie da się zdobyć tej wiedzy. Dlatego uczył nas na że mamy wolną wolę ale podlegamy Stwórcy. Wolną wolą i pamięcią, sercem, miłością, umysłem, rozumem po długiej podróży można zrozumieć że to świat a nie symulacja w którym przyszło żyć. Świat dla nas. Jeśli przyjmiemy że to symulacja. Większość się skupi na kompsumcji stymulacji symulacji… Bez polepszania standardów psychologi tłumu i wychowywania młodzieży dla dobra globu i towarzyszy których wszystkich tworzy Stwórca nami poprzez naszą wiedzę, świadomość, nasz byt, i wolną wolę…