“Odczucia”

Wiele osób lubi odczuwać zamiast przeżywać… W odczuciach swych przeżywając odczucia swe, nie odczuwając i nie przeżywając życia tylko odczuwając myśli swe… W miejscu gdzie myśli są miejscem wyborów dla ruchu przeżyć twych jak i przeżyć wspólnych… W czasie konfliktu Twe myśli troszcząc się o wszystkich mogą być rozwiązaniem konfliktu. Choć i tak trzeba je ubrać w słowa. Otwórz się na życie z miłości serca Twego i ubierz je w słowa aby ruszyć się w ruch dla myśli i przeżyć swych. To apel mój właśnie do Ciebie…