Zrozumienie słowa wybaczać

Każdy jest z innego gniazda, każdy włada inną zawartością słów. Bóg wszędzie do nas mówi indywidualnie, do nas poprzez nas, kształtując nas.

Do każdego Bóg mówi w innym języku. Każdy nabył inne odczucia poprzez swoją drogę. Naszym zadaniem jest kontakt z Bogiem, odnajdując się wśród ludzi. Czysta forma języka gdzie dużo osób może współpracować, jest formą do wartościowych czynów. Nie można od kogoś oczekiwać że ktoś nas zrozumie, jeśli mówimy o luźnej rozmowie. Dziś język się jeszcze bardziej przekształcił. Powstają znaczenia słów które nie każdy zrozumie. Każde pokolenie włada inną tematyką znaczeń słów. Temu winna jest wolność w szkole. Choć aby szkolenie było obfite by połączyć naród. Nie może być poezji. A umiejętność rozumienia raportów nad współpracą w zawodzie i życiu. Same książki w szkole bez praktyki, nie nauczą – dla ucznia z małym bagażem przeżyć, książki będą czymś obcym. Nawet czytając i rozumiejąc słowa. Żeby dziecko dobrze rozmawiało z Bogiem, musi być kształcone przez rodziców. Choć rodzicem Narodu powinna być solidna szkoła. I tak sobie ubolewam nad tym… Najlepiej jakby w każdej szkole stacjonowało kilku żołnierzy. Szkoły potrzebują praktyk i zainteresowania nauczycieli. My musimy znać funkcje a nie cechy. Wtedy łatwiej budować i planować. Podam przykład: słaby, mądry, groźny – to nie są cechy a postawa. Słaby – potrzebujący dyscypliny do kształtowania swej osoby (zapomniany, lub nękany). Mądry – ktoś godny zaufania (ktoś kto słucha co mówi szukając zrozumieniem najlepszych opcji). Groźny – ktoś kto nie potrafi słuchać siebie wybuchając Agresją wobec nierozumiejących, też szukając zdobyczy. Musimy wybierać między dobrymi i złymi myślami ucząc czynić te dobre. Nerwy to nie cecha, a konflikt wśród ludzi którzy mało wiedzą o Budowniczym Bogu który jest jak kreator i restaurator i chciał abyśmy my wszystko robili od podstaw, ponieważ też tak zaczynał i na nich się opiera. Wszystkie cechy mogą być przemieniane co chwilę, więc mylnie opisywać pod nie ludzi. Funkcje można przekształcać i dobudowywać. Zależy od intencji.