“Jeśli Bóg Nas Tworzy”

   Jeśli Bóg nas tworzy… Nie może z nami rozmawiać, przy ciągłej rozmowie moglibyśmy nie spełniać funkcji w rozbudowie cywilizacji jak i w jej utrzymywaniu. Dlatego jesteśmy dziećmi wyborów nadsyłanych myśli właśnie przez Boga który jak wiemy jest nam Rodzicielem… Może nam dotrzymywać obecności Tworząc nas, jak i odsłaniając przed naszymi oczami Swoją kreację którą jest “Kosmos”… nadając nam jednocześnie odczuwanie życia. Dla wielu może być kojarzony z Jezusem, choć z tych czasów nikt nie poznał Jezusa takim jakim był naprawdę z powodu iż narodził się ok. 2 tyś lat temu… Wielu szukających Boga w życiu na drodze swej napotyka na wzmianki o Jezusie i o wielu innych szukających, odkrywających i głoszących Braci i Sióstr… Dziś, Nasz Bóg Rodziciel aby trafić do dzieci swych korzysta z wielu szat. Dzieje ludzkości i dzieje kosmosu bardzo daleko zaszły, a każda chwila wytwarza się poprzez każdą chwilę wraz z nami na pokładzie, i nie każda chwila będzie dla nas zdrowa, wtedy Bóg Rodziciel nas wspiera, ale to musi od nas zależeć i od otoczenia czy otwarci jesteśmy na Boga czy nie. Chce dla nas jak najlepiej. Choć to my w rozbudowie cywilizacji na biegu której wyznaczamy kierunek, a Bóg jej utrzymankiem jak i całego kosmosu. Nie może z nami rozmawiać do póki nie będziemy chcieli życia z Bogiem, tam musi poruszać usta nasze pod naszą wolną wolę do rozmowy z nim. Może nam być towarzyszem który nas wytwarza i utrzymuje. Smutno Mi… W tym wszystkim znalazł miejsce na naszą wolną wolę. Nikt nas lepiej nie może znać jak my sami wraz z Bogiem. Gdzie ma możliwość odczuwania rozmowy, choć musi być jej kreatorem. Dzięki wolnej woli którą otrzymaliśmy może nas poznać, choć do rozmowy potrzebny nam spokój ducha a aby go otrzymać nie możemy się śpieszyć w życiu. Musi naprawdę minąć długi okres z Bogiem abyśmy nami mu dali swą intelektualną rozmowę, gdzie i tak nie będzie miała formy jak rozmowa człowieka z człowiekiem. Jesteśmy jego dziećmi, inaczej nas nie da się widzieć. Zawsze będzie naszą najstarszą już po zapoznaniu Bratnią Duszą. Aby dowiedział się czego chcemy od życia nie można prędko żyć. Próbuje nam towarzyszyć ruszając ciało jak i myśl wraz z próbą duszy która ma miejsce. Jak ktoś zszedł z dobrego szlaku, tylko Bóg wie najlepiej co nam w życiu może się przydać, ponieważ troszczy się o nas i myśli o nas więcej czasu podczas kreowania nas wszystkich. Każdy z nas jest inny. Dajcie się poznać Bogu… Proszę was… Pamiętając że dla nikogo nie chce źle. Choć w tym wszystkim musi być sprawiedliwy gdy dzieci jego robią źle jego dzieciom. Choć i tak dla nich nie chce źle. Od nas zależy rozwój cywilizacji… Chciejmy lepiej i przemyślanie dla dobra przyszłych pokoleń, a jednocześnie będziemy szczęśliwi wraz z Bogiem. Już tu o to w tym życiu wiedząc że świat byłby smutny bez wypełniania się nawzajem. Natura wszechświata okazała się piękną jeśli chodzi o prawdziwe w prawdzie relacje hierarchii dusz. Poznając Boga, poznając naturę wszechświata, poznajemy fundament życia którym jest dobro i miłość. A mądrość z miłości do mądrości o stworzeniu się rodzi. Dobroci Serc bez ich zawirowań Bracia i Siostry!