„Polityka”

   Politykom się nie przeszkadza, ponieważ muszą utrzymać wiedzę o rozwoju właściwym dla cywilizacji jak i państwa w którym zamieszkuje dany lud. Tak samo nie powinni przeszkadzać politycy sobie nawzajem, a powinni współpracować obopólnie między sobą dla korzyści narodu. Każde przeszkadzanie przeszkadza w planowaniu i zapamiętaniu właściwych dla rozwoju państwa informacji. Zobaczcie teraz wasze czyny i nadajcie im miarę. A zobaczycie do czego doprowadzacie polski naród. Choć prawda nie tylko w Polsce ma to miejsce. Duch Święty walczy z wami o wasze życie i przyszłych pokoleń które trzyma w rękach swych, teraz i później. Każdy sabotaż narodów jest nożem w serce Ducha Świętego, patrząc co jego dzieci robią sobie i tym których jeszcze życie się nie poczęło.