Szczerze?

Wywieszam białą flagę jeśli mówimy o interesowaniu się ludnością. To już nie jest na moją głowę. Zrozumiałem coś ważnego. Im mniejsze grono a silne tym lepiej.