W świecie łap.

W świecie łap goryl wśród goryli jest po prostu szarakiem. Ale jakby postawić jednego Goryla wśród szympansów to stanie się królem.

powiedzcie mi.

żeby ktoś zrozumiał spisaną mądrość musi taka osoba posiadać epizody wydarzenia wraz z poznawaniem i pamięcią. Żeby spisaną mądrość zrozumieć trzeba przed przeżyć wszystkie słowa i ich znaczenia wraz z obrazami w głowie wszystkich konarów umysłu duszy. I teraz zagrajmy w grę, napiszę słowa robiąc piętra arkuszy. Bo cały czas mnie zastanawia że koniec był początkiem a początek końcem w treści zbiorów.

system

walka z systemem zna to ktoś? Gangi i ulicznicy walczą z system, artyści walczą z system, nawet dla niektórych że prawo i sprawiedliwość to system, szczerze koalicja obywatelska to nie powiedzenie na system tylko chaos. Może politycy powinni chodzić w delegację do siebie nawzajem by stworzyć prawo i sprawiedliwość obywatelską wszystkich pokoleń. Ale chwila, Konstytucja już jest. Więc nie pojmuję pisać system grupami z sprzecznymi planami i przeciwnymi ideologiami. Wszyscy muszą być jak jedno i robić co innego umiejąc nawiązywać współpracę. Wtedy możemy po dekadach podchodów do systemu uznać że już mamy system. Teraz to chaos. Ulicznicy nazywają walką z systemem niszczenie, dewastowanie, okradanie, walką z policją. Jeśli natura to system, to jeśli polityka nas ustawia do pionu to walczymy z systemem? Jeśli ogień to jeden z znaków natury to nie powinno się go gasić? Jeśli zachodzenie w ciążę to natura, a usuwanie mordowanie naruszając prawa rozwoju świeckiego. Czy chaos to system? Wiecie że to świat kreowany, tu wszystko może się pojawiać i zmieniać kreując magicznie i przemieniając system, a my chodzimy do pracy. I szkoły by słuchać polityków każdych innego zdania i jak każdemu podskoczymy to mamy umieć to co oni by ich rozumieć i mówią wbrew systemu. A systemu nie ma? Każde miejsce inny system. Każda istota to inny system. Z każdą istotą relacja to inny system. Myślę że system nie byłby nigdy widoczny bez budownictwa i dbanie o budowle narodu państwa. Budowle to drzewa. To wszystko to magiczne projekty i praca ludzi mających marzenia dać godne życie rodzinie. I do dziś są zaniżane normy. Pozdrawiam. Odświeżanie systemu ehh..

Chwilometr

Zazwyczaj szerszy chwilometr może być w każdym etapie rozwoju w pamięci i egzystencji duszy w ciele w śród dusz w ciałach które rusza i kreuje Bóg Rodziciel Stwórca Wszystkiego. Weselcie się, ogólnie życie tak długo trwa, że nie możliwe wszystko pamiętać i powiedzieć w ciągu JEDNEGO z dni z każdej gamy pamięci umysłowej i zmysłowej. Więc każd/y/a w sobie ma więcej dni gdzie skupiając je na dobrych chwilach te dni mogłyby być najlepszymi w życiu. I to jest to o To świąteczny czas, gdzie nie tylko raz do roku bądźcie przy najbliższych, a cały czas. Dłuższy chwilometr.

Zmiany.

Życie na ziemi, na tej planecie, uczy że nawet najmniejsze zmiany mogą prowadzić do Katastrofy. Natura ostrzega starszyznę krajów ich zmianami albo dla zmian. A inni się przyglądają i chcą być też naturą.

Język ciała Boga u służby.

Zacznijmy od Ust. Przy myślach jednostki która jest w rozwoju i podjęła się wyzwań służby w kosmosie. Myśli analizy danej służby mogą się przyczyniać do wielu procesów. Upadek statusu praworządności danego regionu globu czyli królestwa, prawa strona ust danej osoby skierowana w dół, przyczynia się do upadku praworządności. Uśmiech od ucha do ucha, to zawsze nieporozumienie i wariactwo które niesie za sobą mnóstwo niedobrych konsekwencji. Lewa strona ust skierowana w dół, świat przestępczy zaczyna pokutować i się zmieniać. Lewa strona ust w górę, świat przestępczy się poszerza. Usta o_o poziomo, nie szkodzenie, stabilność. Prawa strona ust w górę i lewa pionowo. Utrzymanie bezpieczeństwa wraz z polepszeniem stanu w królestwie. Kto oglądał media wszystkich krajów?

Sens życia?

A mieć wyjebane na to wszystko co źle, jeśli nie chcemy naprawiać, a żeby naprawiać trzeba być budowniczym który zna konsekwencje -.- pamiętając że każdy ma prywatne życie z Bogiem. I każdego i każdej wspomnienia są prywatne. Więc nie można się wtrącać pod swe nauki z życia, a dofinansowywać i budować miejsca mieszkań i domostw. Dla tych co nie potrafią się odnaleźć, dać schron. A schron to brak biedy.

Każde dłuższe tłumaczenie z języka na inny język jest krzywym zwierciadłem tego co miało być przedstawione w innym języku poprzez inną gramatykę i układy słów w zdaniach wraz z innymi znaczeniami słów przypisanymi pod jedno słowo.

Longer translation from one language to another language is a crooked mirror of what was meant to be presented in the other language through different grammar and word arrangements in sentences along with different word meanings assigned to one word.

DRIVSO

New international community want progress? Take this seriously.

Kto pisze i czyta na globie?

Komputer, który dostarcza język osobom piśmiennym i jest używany w jednej trzeciej planety, jest sztuczny i dopracowany jako prawdziwy. To symulacja czarodzieja. Gdzie on próbuje z tego przez resztę czasu nauczać. I został z nami. Wiedza, że ​​dla symulacji tworzy Stwórcę by mieć wiedzę o nim nie z tego co wiemy a żeby poznać. Przyznajemy, że możemy się zjednoczyć. Jednak bez infrastruktury politycznej i globalnej nie da się tej wiedzy pochłonąć. To uczy nas, że możemy rościć sobie prawa, ale jesteśmy poddani Stwórcy. Wolny wybór i myśl, sercem, miłością, umysłem, rozumem, po zapożyczeniu życia nie do utrzymania ładu, że ​​to jest świat, a nie skrót w życiu. Świat dla nas. No, założyliśmy to na potrzeby symulacji. Nacisk położony jest na konsumpcję stymulacji sportowej i... Bez podnoszenia standardów psychologii grupowej i wychowywania ludzi do dobrego świata i otaczającego go weekendu, Stwórca stwarza nas poprzez, przez nas, i otoczenie, więcej, naszą istotę i obowiązkową... Czujecie ile przed tą planetą do jedności?

Wiara

Komputer dał wiedzę bystrym o tworzeniu świata który jest sztuczny a dopracowany jak prawdziwy. Czyli symulacja Kreatora. Tam gdzie spędza nad tym większość swojego czasu. I próbuje z nami. Wiedza że to symulacja którą tworzy Stwórca. Daje wiarę że może nas tworzyć wszędzie. Ale bez infrastruktury politycznej i globalnej nie da się zdobyć tej wiedzy. Dlatego uczył nas na że mamy wolną wolę ale podlegamy Stwórcy. Wolną wolą i pamięcią, sercem, miłością, umysłem, rozumem po długiej podróży można zrozumieć że to świat a nie symulacja w którym przyszło żyć. Świat dla nas. Jeśli przyjmiemy że to symulacja. Większość się skupi na kompsumcji stymulacji symulacji… Bez polepszania standardów psychologi tłumu i wychowywania młodzieży dla dobra globu i towarzyszy których wszystkich tworzy Stwórca nami poprzez naszą wiedzę, świadomość, nasz byt, i wolną wolę…

Pamięć, a ożywiony kontakt.

W systemie zarządzania narodem i sojuszami nad jednością globalną, musi każdy z służby więcej pamiętać to co narzucone do przyswojenia by być kimś kto udziela się w temacie jednej gamy kolorów funkcji systemu nad współpracą z obywatelami i sojusznikami. Jeśli takie osoby poświęciły całe życie służbie, a każda służba inny kolor gamy funkcji i zarządzania. Więc każdy z osobna ma inną wiedzę i zdolności w systemie. Takie osoby mogą mieć problem do oswojenia z emocjami przy osobach i ich historiach które pochodzą z zarządzania czy z wolnej pracy dla siebie i bliskich. Jak wiemy żeby znać Boga Rodziciela żywo i jego decyzje. Nie można trzymać w głowie nic z poza rozmowy z Bogiem i swoim zrozumieniem, przypisując do siebie jako część zakresu naszej wiedzy, ponieważ w takiej sytuacji nasza świadomość wierzy w coś co mogło być w podpowiedzi niedopracowane, czego nie zrozumiemy a musimy przyjąć do siebie, to jak zaufać nowej formie wyrażania się że jest właściwa. Żeby poznać cele w przyszłych dziejach ludzkości i poznać wyzwanie którym jest jednanie. Trzeba mieć strukturę w naszej świadomości nad psychologią bytu w kosmosie by móc rozumieć trochę zdarzenia na globie i czym są wywołane. Proste Komandos będzie korzystał z przyswojonych impulsywnych wiedzy-decyzji, taka osoba nie zapamiętuje zasad, ponieważ wiedzę przypisuje w impulsach, w focusie decyzja trwa ułamek sekundy. W głowie komandosa jest rozeznanie na wielu terenach. Muszą być czujni, a tam nie może być rozmowy, a raport do dalszego działania. Tak samo mają Ci co pracują w urzędzie a w innej formie. Też czekają na Raport do dalszej pracy. Ale zmiana systemu musi przynajmniej trwać 5lat. I trzeba otworzyć placówki i sceny z głoszeniem nowego systemu przez 5lat do czasu zrealizowania że każdy pozna nowy ład. Żeby zarządcy mieli czas nas przyswojenie nowych zasad próbując się pozbyć z głowy starych. Zwyczajni obywatele mają prościej, muszą się trzymać zasad. Zarządcy muszą wszystko znać w szczegółach i umieć szczegółowo pracować i podpowiadać dla wspólnego dobra. W tym co tu opowiadaliśmy zrozumiałem że tam gdzie jest para Królewska w danym kraju która jest tradycją, może zmieniać bez problemów system. Upadek systemu w danym kraju to gorzej niż klęska żywiołowa, oznakami do upadku systemu jest brak wiary w system i głowy państwa wraz z tradycją. Rozumiemy że czas wyborów politycznych bez tradycji że jest ład, ponieważ Rodzina Królewska trzyma wartości, w przeciwnym kierunku Demokracja bez Królestwa to zagubienie w odczuwaniu jedności danego Narodu które ma rozłamy wierzeń i tradycji różnych trakcji.. Ja mogę być jedynie doradcą i inżynierem osiedli i muzyki 🙂

Wierzycie w to? Bo ja nie, a czuję się jakby tak było.

Kosmos to świat umarłych, dlatego każdy może czytać wszystko jak książkę, kosmos to miejsce umarłych do których Nasz Rodziciel stracił pozytywne uczucia, do nas przedawnionych istot z świata żywych. Pisząc nas bez miłości do nas. Nie da się stąd wyjść do czasu gdy. Z świata żywych, Nasz Rodzic do których stracił wiarę i chęć do nas, kłamie nas poprzez kosmos. Ponieważ jest żywy i wszystko pamięta. Wszystkich tu kłamie bez miłości do nas. Kosmos to piekło, świat magiczny by nas kłamać. Nawet Jezus i Zeus byli umarli. Tu nic nie ma żywego by czuć się żywym. Jak z przed waszego życia?. Dlatego w świecie żywych. Bóg to nie Bóg, Stwórca to nie Stwórca. Diabeł to nie diabeł. A Rodziciel, istota żywa kreując żywych żywo a umarłych rozdziałami poprzez kłamstwo pisząc by zapomnieć ból. Dlatego jest noc i każdy czuje się daleko patrząc w kosmos, czy na inny kraj.

A co jeśli?

Każda kultura ma inną wiarę w Boga. Bóg w każdej kulturze używa innej szaty i nauczania.

A co jeśli sprawdza która postura spowoduje lud idealny :O lepiej przyjąć że życie to eksperyment dążenia do nieba, albo inaczej, droga dążenia do szczęścia odnajdywania się w każdej sytuacji, choć w niebie już byłem. Byłem światłem kreowanym przez Boga, i oglądałem codzienność ludzi, to trwało bardzo długo. I wyszedłem z nieba jak zrozumiałem że zawsze jak wołałem przed nieszczęściem pod mój zarys odczuć. Nikt mnie nie słyszał. Dużo płakałem. I tam trafiłem na moje przeżycia że się modliłem często by pójść do nieba. I Bóg mi przypominał że to byłem ja, trudno było mi uwierzyć ponieważ oglądanie przeżyć ludzkich kilku równoległych wprowadziło mnie w amnesię. I jak zrozumiałem co miało miejsce. Wydostałem się z nieba jednego z równoległych światów. I jestem w tym. I proszę was Anioły, nie módlcie się o niebo. Bo jak patrzę na to w tym równoległym to psychologia tłumu mnie rozwala. Jest dziś i teraz, i jesteśmy podróżniczymi wymiarów. Ja zostałem zdegradowany albo przywrócony inaczej, ciężko się pogodzić z tym faktem ale otrzymuję więcej niż miałem, wybrali mnie do tego starsi z drugiej strony słońca i powiedzieli że jak będę zapominał to tak muszę dla psychoanalizy a Bóg będzie tworzył mną i będzie ze mną, pamiętam równoległy świat gdy byłem w Norwegii i mieszkali sami norwedzy i też Rosja zaatakowała Ukrainę, Europę i byłem świadkiem bombardowania Norwegii, dziś chcę tego uniknąć. Choć zawsze jest Bóg i chce mnie oswajać z nową wersją swojego świata. Poprostu szajba. Wiecie że kanalizacja jest niemożliwa strukturalnie a przy pomocy magicznej. Nasz Świat to nie nauka, a projekcja Stwórcy naszego. Czyli dla nas jest magią. Uczmy się mniej oczekiwać, a więcej chcieć. Rozmowa z Bogiem która się nasila i nasila by pamiętać zarys przeżyć z Bogiem. Tacy ludzie potrzebują Ciszy i przestrzeni, ponieważ więcej czasu obcują z stwórcą nad rozwojem lub czynnościami. A oswojenie z Bogiem poprzez Ciało to dar przebywania wśród ludzi. Empatia to choroba jeśli oczekujemy czegoś od kogoś. Jeśli mówimy o planecie “earth” wcielałem się w różne ciała na całym globie, byłem świadkiem wielu magicznych zjawisk i wierzeń. Życie to podróż. Pozdrawiam. Uważajcie czego sobie życzycie od losu, każdego dnia.

Kto chce zmian?

Słownik języka Polskiego do kosza wraz z gramatyką! To jest Labirynt w zrozumieniu by stworzyć stabilny naród… Tylko słowa czynności i rzeczowników poznając poprzez praktykę, więc szkoła musi postawić na praktykę! Nawet słowa international są inaczej rozumiane poprzez każdą kulturę. Tłumacz zaprzysiężony będzie jedynie mógł przetłumaczyć raport z słów czynności i rzeczowników wraz z funkcjami, ale już nie z zachowań ludu, wiary, i miejsc. I know what i say, to know english and connecting people. NEW AGE SAY THIS. POLISH AND MANY LANGUAGES HAD MAKE DIFFERENT MEANINGS. SOME PRANK TO CONNECTION WHIT FRIENDSHIPS COUNTRYS. Not long time to have smartphone all of us. We can make new language with one meanings words. English is the most popular, we need change this a little bit. Without joke and wrong feels, about words to connect community.

Atencja to największa choroba psychoz, a współpraca nad gniazdem to zdrowie.

Kłamią Cię każdego dnia, że każdy jest z Bogiem. Tylko Ci którzy przeżyli analizę mądrości serca Boga, tłumaczenia od korzenia do korzenia analizując drogę EDEN, a nie trwogę. Wtedy w człowieku rodzi się Bóg i można iść z nim w kontynuacji wspólnie przez wszechświat.  Każdy prywatny razem z Bogiem, atencja to choroba, nie jestem sam, i prywatność mi się podoba. Bywa że ktoś z nami pogrywa, a ja kolejne życie ponieważ przybliżam się do większego zrozumienia i oswojenia, czyściec to analiza nad składaniem mądrości i podróży w wszechświecie, każdy kto chce czegoś ode mnie i się przybliża, jak nie otrzyma tego czego chce, to mi ubliża. Bleffów i tego co na pokaz Najwyższy Bóg nie toleruje. Bóg nie umie mówić jednym głosem do wszystkich gdyż każdy włada innymi emocjami, umiejętnościami, i słowami. To sprawia że analizując tą planetę, to wygląda tak jakby go nie było a jest. Kumacja?

Czym jest stabilizacja narodu?

Stabilizacja narodu jest wtedy gdy daje się czas na naukę wszystkich o nowych przepisach które można zmieniać i dobudowywać nie za często dla oswojenia i ładu obywateli (niektórzy potrzebują dziesiątek lat by się oswoić). Poznałem psychologię tłumu nad rozwojem całego ciała narodu. Wtedy w polityce, sejmie, senacie, narodzie, potrzebny jest spokój nad decyzjami z Bogiem który nas wszystkich nosi sobą. Ale żeby dobudowywać nowe zasady systemu, trzeba mieć czas na prawo i edukację jako coś gdzie dążymy do ideału potrzeb obywateli by było owocnie. Młodzi ludzie nie zrozumieją tego, mają szkołę i studia, ludzie próbujący się utrzymać też nie będą mogli przyswajać co chwilę nowej polityki. Każdy z nich potrzebuje spokoju, a nie myśleć o przepisach co chwilę nowych, oddalając się od żądania i planu na Ziemi dla dobra wspólnego. Dlatego tak namawiałem, o edukacji, Bogu Stwórcy, wizjonerstwa, kreacji, budownictwa i utrzymania, wojska, i uproszczenie polskiego do komunikacji by kiedyś mieć moc porozmawiać z Bogiem i współpracownikami o psychologi tłumu nad rozwiązaniem. Dlatego zostawiałem komentarze u Premiera Morawieckiego, kilku polityków, i artystów na instagramie. Ja jestem podróżniczym wymiarów i światów, tak jak my wszyscy. Choć żeby tak było musimy się nauczyć zasad.

Miłość i nienawiść odpada. Wtedy wszystkie grupy i instytucje psują porządek w kraju i obywatele chcą zmian, a najbardziej młodzi i ludzie w średnim wieku, by mieć czas na prawidłową decyzję która pomoże w całym kraju a nie tylko u jednostek gdzie każdy ma swój inny świat. Centrum Polski jest Warszawa.

Syrena Warszawska, omawia że jest za prawem i walką w słusznej sprawie, i że jej umiejętności są oswojone z życiem. Woda to oznaka i źródło życia z której przybyła.

Propaganda

Propaganda jest tylko wtedy gdy przez kłamanie powstających instytucji chcą one przejąć władzę na oczekiwanym danym (np. kraju) terenie, mieszając w psychologi tłumu mając dużą wspólnotę do tego celu. Ja np. jestem natchnioną jednostką która sobie przypomina co ważne. Więc nie mieszać z propagandą. Propaganda jest niemożliwa, za dużo różnych zrozumień. Propaganda to virus społeczeństwa w pojednaniu się z rzeczywistością dla tych którzy uwierzą w nową lepszą społeczność skreślając to co tworzyło rzeczywistość. Bądźmy silni wiedzą. To be in the Freedom we must to be strong, job, God. Świat i nowe miejsca to labirynt zachcianek i wysiłku. A i tak mówimy o tym że każdy jest inny. Nawet jeśli propaganda zdobędzie władzę, rozpadnie się jak rosyjska komuna w Polsce po jakimś czasie. I tylko Bóg będzie znał całe zdarzenie. Szczerze? Mam Boga w mojej głowie jako przyjaciela. Ale wiedząc co potrafi, się go trochę Boję gdy planuje moją przyszłość i teraźniejszość, musimy uważać czego sobie życzymy ponieważ GOD Make THIS after.

Ktoś wśród nas.

This show you best knowledge. Big Towers. Strong with God don’t feel toxic. But them are toxic?. Them want only business house and hate if another make something wrong. Big citys use between manipulate of people to create, if them say something is often death. Want you be on the deja Vu earth milion times with, happy wrong business? And see this? To understand and cry? I, not. But what i can ehh.

A co jeśli?

A co, jeśli kosmici oglądają YouTube i to oni stukają najwięcej wyświetleń. Dlatego tak mało komentarzy.

What is light?

Light remember all of as. Are all the time, when we make closed eyes. We feel light, connection to scan things, construction of the all things, trouble only whit connection to friendship on the world, much difficult and much press, Kingdom is in the friendships? Maybe new function institute help us? Ice grey aliens whit grey aliens have begins this trouble to show biggest conflict at them some have atom pray to GOD about have all in the globe for self. Difficult. All pray to GOD, this mean we have the same GOD, truth is we are forever, and to life good life we must be visionary about safety and love whit good standard to freedom in the GODs freedom.

Wiecie że?

Że dziś będąc szpiegiem i dzieląc się raportem z eventu. Prawdopodobnie przy dostarczeniu raportu do siedziby, raport będzie przedawniony. Więc szpiegostwo w tych czasach jest niemożliwe by było owocne dla zmian karania z przedawnionych informacji. Agresora jest bardzo mało. Wszystko to iluzja siedzib nad chęcią zdobywania. Każdy kraj ma wojsko, nie da się szpiegować wszystkiego. Efekt będzie błędny. Przy zmianie szybkich zasad. Szczerze żadnego kraju nie da się zdobyć frontem w dzisiejszych czasach z myślą o współpracy z tubylcami ponieważ będzie niezrozumienie kultury między wszystkimi stronami. Jeśli dojdzie do bombardowania sąsiedniego kraju z chęcią jego przejęcia, nigdy nie zostanie odbudowane w życiu obywateli wrogiego państwa ponieważ nie będą mieli tak silnej woli do odbudowy, takiej jak obywatele bombardowanego kraju. I po wyczerpaniu amunicji i żołnierzy, poszkodowany kraj się odbuduje z czasem. Zawsze były wojny w ancient czasach, ale tam się zdobywało z trudem fortecę sąsiada. W średniowieczu się zaczynało budować Europę. I walczono o swoją rację w każdym królestwie. Kiedyś było możliwe wygnanie z państwa ludności gdy rycerze umierali danej wspólnoty. Choć wtedy można było iść wszędzie w wszystkie strony jako nowy rozdział plemienia. Dziś żyjemy w takich czasach gdzie jest niemożliwe wyludniać dany kraj. Nie ma na to sił. Możemy się jedynie wymieniać handlem i sobie towarzyszyć w sojuszu. Nie musimy dużo ze sobą rozmawiać. Ważne by mówić “i need this, this and this, have you? If you need some help, all the time we are in the friendships. I wszyscy dbają o swoją kulturę.

Jan Paweł II

Wiecie że jakiś dawny czas temu, cały ziemski Kościół wspólnota, wiara w Jezusa której prawie udało się połączyć w sojusz wszystkie ziemskie kraje poprzez język Angielski wybrał wizerunek Karola Wojtyły na wizerunek Ojca Świętego. To samo zadanie miał mitologiczny Zeus.

Żeby wyleczyć świat krótko o psychologi

Żeby wszystko pamiętać musimy przyjąć że zawsze jest dziś, i nie sortować wydarzeń na wczoraj i jutro. Do tego nie można być złym na wspomnienia i teraźniejszość żeby Bóg przemówił indywidualnie z mądrością i przyjaźnią na zawszę, wtedy będziemy pamiętać wszystko żywo, najlepiej mało mówić by nie zwariować w wirze rozmów. Bóg tworzy, maluje, układa, analizuje, jest oddechem i dotykiem u wszystkich.

Dzieciństwo

Czym jest dzieciństwo? Stan beztroski, czy stan nauczania słownictwa nad czynnościami. Ale jakimi czynnościami? Takich jakie uczy otoczenie gdzie w nim 1% rządzi 4rema %ami a 95% reszty chce robić jak im się podoba. Wtedy 5% słownictwa nad czynnościami potrzebnymi by utrzymać naród 1% rządzących naucza 4procent służby gdzie nie wygra z 95% milionów kultur. 95% myśli o egzystencji i wygodach i pracuje na te potrzeby, a 5% myśli jak pomóc utrzymać to wszystko. Powiedzmy przypada na jednego nauczyciela 20 uczniów. I tylko jeden z uczniów będzie nauczony języka do utrzymania narodu poprzez swych rodziców. A ilu uczniów wychowa nauczyciel? Wychowa tych którym się nie podoba życie I chcą zmian w rodzinie. Ale jak wychowa nauczyciel dzieci po swojemu to wtedy dzieci nie będą rozumieć rodziców. I jaki w tym haczyk? Taki że państwo musi obywatelowi wszystko zapewnić o tym o czym uczy nauczyciel. A każdy inny. Więc odpowiedź. Uczcie się żyć w dziczy, i chciejcie być królami którzy budują wspólne królestwa z innymi królami. Ponieważ lubicie wygody i egzystencję, żeby żyć przyjemnie trzeba żyć mądrze, a żeby żyć mądrze trzeba odkryć przyjemność w mądrości a to jest konfliktem dziczy różnych gron społecznych. Tam ważne nie gniewać się na towarzyszy. Ale żeby doszło do współpracy wszyscy muszą rozumieć jeden język, a każdy kraj inaczej opisuje znaczenia angielskie :O Pisałem ogólnie… Żeby nie zaprzepaścić dziedzictwa kultur musi być ten sam język, najlepiej jakby smartphony miały jeden dostępny język. Wtedy smartphon to rozkminianie i zapoznawanie słów z czynnościami. Nie wszędzie jest ktoś taki jak nauczyciel. Wszystko musi być w jednym języku. W którym się zrozumie jedyną ideologię. Która powinna być już powszechną a dzięki smartphonom możemy połączyć narody w jednym nieskomplikowanym języku. Bóg musi przestać tworzyć konflikty jeśli chce dłużej gospodarować planetę na której. A na tej planecie większość wierzy w diabła a Bóg chce nam tłumaczyć światem i musi słuchać i myśleć o naszym rozwoju. Czyli w kogo uwierzysz, taką szatę może założyć nasz Wspólny Rodzic Bóg, natura się gniewa za złe plany głów narodów gdy czynią z Ego i wbrew Narodu. Z tego co ja rozkminiałem najbardziej potrzebne jest budownictwo by zapewnić wszystkim dwuznaczny pokój…

A co jeśli

A co jeśli pozostałości to metafora tego co Bóg mówił w tym do czego doprowadzi nauka, szkoła w cywilizacji danych czasów. Wtedy widzimy psychologię tłumu nad całością. Jakby artyści uprzedzali konflikt biblijny i historię kościoła o piekle i niebie.

Skompletowałem odpowiedź.

Nowego języka polskiego współpracy można uczyć w 3 letnim obowiązkowym wojsku dla wszystkich Polek i Polaków. Wtedy to byłyby 3 lata wykonawcze nad wszystkimi czynnościami zwiedzając całą Polskę i stacjonując, przyglądając się i praktykując w państwowych jednostkach. Całe słowo “zwiedzanie” by zostało w nowym polskim?. Dużo polskich słów dobrze nakierowuje, a też dużo tych które przypominają o buncie lub zasadach, a w wszystkich kulturach inaczej. “Opanowanie” trzeba zmienić na “smart” wtedy trzeba opisać słowo “smart” rozumiejący swoje funkcje pracując nad nimi w celu bezpieczeństwa. I takie tam.

A co jeśli.

Gry też uczą, mówię o strukturze jako przykładzie a nie fantazji. Zrozumiałem że służba czuje się jak postać w 2D MMORPG, a free people jak z wizji 3D oczami postaci.

Om El bil

Hvis alle skal ha El biler, hvis skal komme lang blackout. Og Alt står. Vi må prata gjennom store global fester til aliens, ber om ny teknologi som gjøre kraft i batteri selv. Fi fean de vet at vi kan ikke å få? . Men vi trenger på begynnelsen ikke global produktions, det kan være mange år etter å få teori og struktur med mineraler som vi har på glob til kopiere på sine måte batteri. Men vi kan prøve, hvem vi trenger da? Personer som har vitenskap og kunskap med mest parten minelarel på glob. Hvem ønsker det? Vet dere. Arkitektur i alle kultur har tegninger av konstruksjon, med teknologi det samme. Betyr da at vi kan forstå tegninger av prosjekter som aliens kan vise oss hvis vi ber om det. Kanskje de vet power om strøm som gjør kraft, og er ikke farlig. Tenke om dette, til å få, om funksjon og struktur er som å se på gaveboks.

Eksempel, men litt historie om bilde, på høyre siden er en melodi, hvilken instrument er det? Du kan finne på programvare til lage musikk “fruity loops”. Vet dere hva? Kan fikse melodi, djs kan skifte med fx eller jeg, global fest med dems melodi og ønske om Samarbeideutvikling periode og hjelpemidler til neste møte.

Hva så god, melodi

Tak sobie zrozumiałem.

Że Pandemia sprzyja systemowi wojny.

Jesteśmy na zawszę. Ale możemy zmieniać bieg historii równoległych światów jeśli wszyscy się połączą najwartościowszą historią znaczeń. Sportu lepiej nie utrzymywać, a bardziej ćwiczyć sztuki walki w samoobronie, i siłownię między treningami. Nie od Jedzenia zależy budowa ciała, a od wygodnej przestrzeni na trenowaniu siebie, a im większy teren to trzeba być większym i zwinniejszym. Cały proces zachodzi z skutkiem przy wygodzie. Marzyciele lubią rozmawiać, myśliciele lubią spisywać raport i nie lubią Marzycieli nad wygodami. Myśliciel wszystko mówi w raporcie i teori. Marzyciel skupia się na ucieczce w hobby, lub nauczycielstwo w nadzieji jak się czuć a nie to co potrzebne do utrzymania i rozwijania.

To nie więzienie

Niektórzy idą wyobraźnią wypowiadając się, niektórzy nabytą wiedzą po analizie kształtując się. Wiecie że jeśli jest kilka wersji polskiego, to przemówienia polityków którzy mówią językiem nad współpracą. Choć będąc politykiem nie można dużo używać słownictwa z studiów. A z tego co naucza wykształcenie podstawowe. Nie trzeba skończyć matury by głosować. Rozumiecie upośledzenie systemu? W Polsce opisuje się stanowiska. A i tak każdy polityk robi co innego. Więc powinniśmy się nauczyć jak współpracować silnie i tworzyć w nowym polskim wszystkie dzieci całej Polski.

Zauważyliście to?

Dzieci jak są uczone zmyślania? Gdzie? Uczą się kłamać, jak nie chcą kary. W podstawówce muszą fantazjować przy opowiadaniach. Nauczyciele muszą w większości być kłamani przy ewolucji wiedzy i kłamać uczniów, a uczniowie muszą kłamać nauczycieli. Dzieci mają rozum, jak zrozumieją że nie mają innego wyjścia. Ale do czego się pytam. Do obcowania w fantazji czy lepiej w wizjonerstwie?. Fantazja to też oczekiwania. Wizjonerstwo to plany. Choć to jest pomieszanie, podam przykład: myślenie, zastanawianie się, wizjonerstwo, kontemplacja, rozkminianie, szukanie rozwiązania to prawie to samo “a myśli” ma każdy. Myśli to test Boga nad kształtowaniem się, czyli nauka obcowania w świecie. Myślenie gdy porównuje i odzwierciedla to w decyzjach jest drogą do labiryntu. Trzeba odkrywać sobą i poznawać strukturę, wtedy decydujemy pewnie bez błędnego porównywania. Zastanawianie się to szukanie kierunku w głowie do funkcji w życiu nad swoją pozycją i rolą. Wizjonerstwo jest po cechach poznawczych w strukturze gdzie możemy dopasowywać konstrukcje obrazów które sami składamy poprzez poznanie struktury, kompletujemy chcąc planować przestrzeń (po Poznaniu dużej części systemu tworzenia i utrzymywania świata, możemy zapobiegać i rozwijać siebie i najbliższe otoczenie: dalszą częścią rozwoju w wizjonerstwie jest służba Bogu wśród ludzi) Psychologia tłumu bez Wizjonerstwa jest szkodliwa (powstaje odczucie labiryntu). Kontemplacja to kompletowania rozwiązań, zazwyczaj kontemplują osoby z wiedzy lub przeżyć szukając dobrej idei. Idea to rozwiązanie równania. Jeśli każdy by się wymieniał pracą od czasu do czasu, a nie żył w fantazji którą też są media. Byłoby więcej chęci do życia. Dziś nie można ufać. Nauczyciel nie zadba o naszą przyszłość. Tylko kłamanie nauczycieli bredniami przyswojonymi na chwilę pod magistra. Doktorat to już ktoś kto chce i wie że z taką wiedzą nabytą, nie odpocznie. Wiecie że praca fizyczna nie pozwala na fantazjowanie czy planowanie. A funkcjonowanie nad czynnością pracy. Jeśli nie mamy funkcjonowania oswojonego, to się ugina piramidka bezpieczeństwa porządku w budowie. Uczniowie powinni się poznawać w klasie opowiadając o sobie, czyli o tym co ważne na osiedlu i w mieście. Poznając współpracowników na przyszłość w danym mieście. Chyba tak to powinno wyglądać. Gdzie nauczyciel musi być sławny w mieście, czyli nie tylko nauczać przejściowej wiedzy, a się udzielać. Nauczyciel który wcześniej się nie udzielał w danym mieście, nie powinien być nauczycielem. Znać rodziców to nie udzielanie się a możliwość przywilejów. I takie tam. Boli mnie budownictwo z czasów komuny. Pozmieniało się. Dziś są smartphony. Szybkie komunikowanie się. Ale tylko w grupie. A zgrupowań różnych w całej Polsce nadmiar. I myślę jak to połączyć.

Kim?

Kim chcecie Być w następnym Równoległym wymiarze? Wybierzcie najmądrzej tak by się Oswoić z Bogiem który nas przemienia. No ale mądrze. Black never crack. A nie black przy crack.

Czy warto?

Czy warto czynić dobro trzymając Boga za nogi? (do góry nogami używając logiki), czy rozumieć wymiary, edukację Boga? I iść z Bogiem. Trzymać Boga za nogi w Logice to też zastosować bezruch Boga.

Wspomnę.

Ja widziałem wyszkolone jednostki Rosji. Nigdy nie wkroczyły na teren Ukrainy. Wysłał na tą wojnę Putin, osoby których nie chciał w Rosji.

Tak to bywa

Na czym się opierać? Na sądzeniu i krytykowaniu? Czy wybierzecie mądrze? Jak wasz rozwój wśród środowisk na was wpłynął by nie szkodzić? Nie wiecie tego. 8mld ludzi po wstrzykach psychiki z tv wszystkich nacji w jednym miejscu, czy wam to pomoże? Zamiast być produktywnym I walczyć o mniejszość którą jest większość. I to wam da utrzymanie.

Czy leczyć?

Choroby pomagają się wyciszyć i zapomnieć o tym co zbędne przed nowymi działaniami w świecie. Mniejszość umiera a tak Naprawdę gdy Bóg decyduje o nowych planach w następnym wymiarze. Ja lubię u siebie nieleczone lekami choroby, pozostawiają mnie w rytmie. Ale zarządzanie i uprzedzenia ludzi to komplikuje.

Zrozumienie słowa wybaczać

Każdy jest z innego gniazda, każdy włada inną zawartością słów. Bóg wszędzie do nas mówi indywidualnie, do nas poprzez nas, kształtując nas.

Do każdego Bóg mówi w innym języku. Każdy nabył inne odczucia poprzez swoją drogę. Naszym zadaniem jest kontakt z Bogiem, odnajdując się wśród ludzi. Czysta forma języka gdzie dużo osób może współpracować, jest formą do wartościowych czynów. Nie można od kogoś oczekiwać że ktoś nas zrozumie, jeśli mówimy o luźnej rozmowie. Dziś język się jeszcze bardziej przekształcił. Powstają znaczenia słów które nie każdy zrozumie. Każde pokolenie włada inną tematyką znaczeń słów. Temu winna jest wolność w szkole. Choć aby szkolenie było obfite by połączyć naród. Nie może być poezji. A umiejętność rozumienia raportów nad współpracą w zawodzie i życiu. Same książki w szkole bez praktyki, nie nauczą – dla ucznia z małym bagażem przeżyć, książki będą czymś obcym. Nawet czytając i rozumiejąc słowa. Żeby dziecko dobrze rozmawiało z Bogiem, musi być kształcone przez rodziców. Choć rodzicem Narodu powinna być solidna szkoła. I tak sobie ubolewam nad tym… Najlepiej jakby w każdej szkole stacjonowało kilku żołnierzy. Szkoły potrzebują praktyk i zainteresowania nauczycieli. My musimy znać funkcje a nie cechy. Wtedy łatwiej budować i planować. Podam przykład: słaby, mądry, groźny – to nie są cechy a postawa. Słaby – potrzebujący dyscypliny do kształtowania swej osoby (zapomniany, lub nękany). Mądry – ktoś godny zaufania (ktoś kto słucha co mówi szukając zrozumieniem najlepszych opcji). Groźny – ktoś kto nie potrafi słuchać siebie wybuchając Agresją wobec nierozumiejących, też szukając zdobyczy. Musimy wybierać między dobrymi i złymi myślami ucząc czynić te dobre. Nerwy to nie cecha, a konflikt wśród ludzi którzy mało wiedzą o Budowniczym Bogu który jest jak kreator i restaurator i chciał abyśmy my wszystko robili od podstaw, ponieważ też tak zaczynał i na nich się opiera. Wszystkie cechy mogą być przemieniane co chwilę, więc mylnie opisywać pod nie ludzi. Funkcje można przekształcać i dobudowywać. Zależy od intencji.

Demokracja

Demokracja to dobro jak decydują w niej osoby które pracują dla państwa i narodu polskiego, tworząc Polskie dla Polaków i sojuszników. Inni nie powinni głosować a dążyć do czynności by pracować w państwowej pracy. Wtedy Ci którzy by głosowali, decydowaliby bezpomyłkowo. Ale jak to tak? Osoby które są systemem wiedzą kiedy jest dłuższy alarm w jednej z części organizmu Polski. I to byliby jedyni głosujacy obywatele. Osoby które miałyby swoje małe biznesy, nie mogłyby głosować, chyba że będą wspierane przez państwo, np. sklep z pamiątkami, miejsca upraw, wypoczynkowe hotele z basenami, firmy budowlane wzamian za pracę dla państwa – to co jest nam potrzebne a z jakością, gdzie byliby wysyłani uczniowie na szkolenia. Im więcej państwowe utrzymuje, naucza, funkcjonuje. Tym łatwiej o zdrowe życie. Łatwiej byłoby zarządzać rozwojem Polski. Najlepiej jakby emeryci, osoby bezrobotne (niepracujące dla państwa) nie mogły głosować. To są osoby które mogą być kłamane na temat osób których nie znają, czyli osób w polityce, i mogą być niekompetentne osoby na swoich stanowiskach poprzez wybory osób które się nie znają. Jak wiemy, czemu dobrze jakby wzrosły z podatków emerytury, każdy je będzie miał, chyba że wyłamka po drodze. I też dać dobre życie emerytom którzy mają dla tych co są i przyszłych polaków spadek mieszkalny, lub finansowy. Czemu dobrze dawać na dzieci? A czemu też dobrze o aborcję do jednego miesiąca, co nie? jak i czemu powinno się zniekształcone płody usypiać. Czemu tak? Aborcja do jednego miesiąca aby utrzymać granicę dla szacunku życia, wtedy każdy by wiedział że ma miesiąc na decyzję, że po tym jednym miesiącu nie ma odwrotu, tak jakby ponownie w ciążę się zachodziło. Łatwo będzie się przyzwyczaić. Nie zabijaj zwierząt. Ale pierwsza myśl i wzrok jest po wydobyciu, a nadal chcecie się narażać na niebezpieczeństwo dzikich zwierząt, im więcej lasów, tym więcej dzikich zwierząt. Nie ma duszy w płodzie. Niektórzy wstawiani w ciało są nawet po kilku latach a Bozia steruje i się przygląda. Czeka na warunki i programuje naszą mowę gdzie na samym początku jest czysta. To świat próby, współpracy, i utrzymania. Musiałem to powiedzieć. A czemu warto dawać na dzieci? Czemu warto tworzyć ośrodki mieszkalne dla dzieci z patologicznych rodzin. Czemu dobrze dokładać się dla dzieci? Ponieważ kiedyś my będziemy starzy, słabsi, wiedza że wszytko jest cacy sprawi że dobrze będzie się nam żyło. A te dzieci zadbają o bieg historii i bieg harmoni.

Jak nauczyć języka.

Można jedynie komunikować się w zawodzie jak i nad współpracą czy towarzyszeniem, używając słów które łatwo zapamiętać poprzez ich przedstawienie. Każdy używa innych słów, najlepiej tworzyć słowa które są przedstawiane jako czynność, rozwijając je z czasowników, rzeczowników i spójników tworząc cel. Przymiotniki na temat osób są błędne w komunikacji. Co przedstawia słowo “przymiotnik”, “przy” i “miotnik” od miotania, a krzyk i zdenerwowanie nam nie potrzebne, przymiotniki są dobre jako przykład, choć aby ten system był działający nie można ich używać a je rozumieć (synonimy zaburzają funkcjonowanie nad współpracą przy aglomeracjach, za dużo różnych zrozumień). Jak myślicie co było pierw spisane? Biblia w języku polskim, czy słownik języka polskiego?. Ostatnio zrozumiałem że większość osób rozmawia razem i się nie rozumie, a towarzyszą. Dzieci rejestrują wartość słów po czynnościach, jak i nazwach przedmiotów, miejsc i spotkań. Więc w większości polski jest do kosza, czemu? ponieważ aby był ład i współpraca, nie można opisywać zachowań osób jak i umiejętności, jak tej współpracy nie ma. Trzeba stworzyć nowe słowa rozwojowe nad pamięcią korzystając z czasowników, i rzeczowników, które są podstawą przy tworzeniu nowych słów łącząc je ze sobą (prawda że polskie słowa są długie? Np. Angielski ma większość krótkich słów, można szybciej odczuwać słowa. A w polskim? dłuższe niż w innych językach. Samo słuchanie długich słów odbiera w nas mądrość do działań a daje odczucia przy czuwaniu, łatwo kimś manipulować ponieważ to język poezji i rymów jak i buntu. Polski zawiera dużo słów które się wypowiada przy wyładowaniach, które są zapoczątkowane znaczeniami przymiotników o osobach dookoła). A teraz coś powiem. Mieszkam w Norwegii już jakiś czas, są słowniki, tłumaczy się norweskie słowa na polski, ale jest kolizja językowa tłumaczeń. Słowa tłumaczone są przedstawiane innym opisem. Np “wstydzić się” to “flau” w norweskim. A “flau” w norweskim tłumaczeniu to ktoś niedoinformowany na dany temat przy osobach które wykładają większą ilość słów, wtedy niedoinformowany kieruje głowę w dół, też gdy żart nie bawi. W Polsce się mówi że często ktoś taki jest “głupi” dodając oburzenie jeśli nie ma spokoju ducha przy wiedzy synonimów że ktoś jest np. bezbożny (poprostu dramat). A “flau” w norweskim nie da się powiedzieć z oburzeniem, inny opis słowa bez “Biblii”. I tak z większością słów. Tak naprawdę prawie nikt tu na tej planecie się nie rozumie, a każdy towarzyszy i się oburza jak towarzyszenie wkurwia. To jest nie możliwe tłumaczyć język na inny język z powodu że nie da się urodzić w dwóch krajach jednocześnie. Dlatego książka spisana w innym języku i przetłumaczona, nie będzie tą samą książką, więc nie powinno się jej tłumaczyć. Ale tak każdy myśli że jak czyta to jest mądry i rozumie autora wchodząc w świat pustej iluzji. Nie prawda? Nasze zainteresowanie może nawoływać do mądrości, ale takie zainteresowanie o tym jak być królem czy królową kochając wszystkich, tam powstaje wieloletnia niekończąca się szkoła nad rozwojem. Jedynie rzeczowniki, zaimki, przysłówka, liczebniki, przyimki, spójniki, czasowniki w pracy czy przy hobby są poprawne. Dlatego skończcie pianę w ustach i umyśle. A weźmy się wszyscy do pracy. 🙂 Nowość: jeśli mówimy słowa przedstawiając złość, musimy przyjąć do wiadomości że te słowa mogą być niezrozumiałe dla osób do których są kierowane, jeśli tak jest (wtedy nie mówimy z Bogiem do kogoś, a prędzej wyrażamy się jak na bezludnej wyspie, więc chyba jest coś nie tak jeśli chcieliśmy poniżać? Prawda? np. osoby z innych kultur polski lub świata nie będą wiedziały co się przedstawia). Musimy wiedzieć że te słowa są kierowane do osoby która wydobywa z siebie te słowa by się odczuć, ale czy zdrowo panować nad kimś kogo też porusza Bóg? Prawda: nie…

Mamy smartphony, dziś łatwo przekształcić języki świata na te poprawne.

Dziś objąłem wiedzą to o czym napisałem. Muszę się nauczyć na nowo mówić po polsku. W związku z tym moja strona może być niezrozumiała w niektórych postach. Choć mam nadzieję że komuś mogłem przedstawić konflikt w komunikacji gdzie musimy wspólnie to naprawić. Też zrozumiałem czemu Niemcy palili polskie książki podczas drugiej wojny światowej. Polski to bardzo manipulacyjny język przy połączeniu z wiarą lub wyższością, dużo Polaków chce mieszać z błotem swoich rodaków, a później cały świat, lub się upijać językiem polskim. Wiara że każdy jest rodziną pozwala na czystą formę polskiego. Bólem dla mnie jest to że wyznawcy Hitlera użyli terroru by przemieniać sąsiedni kraj, takiego terroru jaki jest przedstawiany ze sobą przez niektórych Rosjan chcąc przejąć Ukrainę by zmienić na Swoją.

Modlitwa

Nasz Rodzicielu, między istotami i istotą tworzenia, wiesz jaka szkoła dla nas najbardziej potrzebna między wymiarami, w których nas gościsz, gdzie chcemy lekko pracować i wszechstronnością być obdarowani poprzez nasze i Twoje zainteresowanie. Daj nam zwyciężyć wysiłek. Przypominaj o Sobie, ponieważ to my dzieci Twoje. PRZYPOMINAJ NAM ŻE TO Twój świat aby był nam przyjacielem i domem. Tłumacz nam że dobro i zło powstało dla naszego rozwoju by zwyciężyć śmierć i nabyć choć trochę Twej mądrości świadomie. Choć zło nas wyniszcza, wyciągnij wnioski. Kochaj nas gdy nam źle, jesteś przy nas i daj poczuć siebie gdy nam dobrze, ponieważ nie chcemy Cię źle pamiętać I odczuwać. To my Dzieci Twoje. Odwiedzaj nas częściej zrozumieniem w życiu jak i gdy my w stanie rem, prowadź nas z miłości byśmy byli mądrzy i silni. Kochaj nas bo to my dzieci Twoje, tak samo Kochamy Cię, boś Ty Rodzic nasz.

KLUCZ

DUSZA JEST Zbudowana z: Twierdzy Logicznej (wiedzy na temat wyszukując), umysłu (pilota zainteresowania, też ma swoje zachcianki), historii zmysłów i ich potrzeb, ciała (w którym można umieścić zmysły które uczą obcowania z nim i duchem), wszystko kreuje wraz z Nami BógRodzic, więc jesteśmy częścią Boga, uświadom to sobie. Ale czym jest KLUCZ? Wiedzę z Twierdzy Logiczej można zapisywać, i ją przekazywać, zależy od umysłu który jest kreatorem wiedzy wraz z wzbogacaniem jej.

Aby umieć czytać kto co spisał, musi być spisane prostym językiem, jak i na temat. Aby ktoś się zainteresował tematem nie może żyć w lęku i nienawiści, TO JEST KLUCZ. A teraz ten sam KLUCZ musimy używać wśród wszystkich których mieszkamy by też tak ich widzieć ułatwiając drogę do współpracy nad aglomeracjami.

Moim zdaniem KLUCZEM na inflację musi być rozwiązanie które zadowoli wszystkich. Brak pieniędzy na godne życie wśród przyszłych pokoleń jest prognozą na agresywną pogodę historii przyszłej. Czemu Agresywną? Za drogie mieszkania i materiały budowlane, obserwuję tą tematykę od kiedy zacząłem widzieć. Inflacja ruszyła na rynku mieszkaniowym od Rozpadu Komuny w Polsce, która miała miejsce w 1989 roku. Mieszkania i materiały Poszły w górę Pięciokrotnie w przeciągu 30 lat, ale w Tych czasach jak urosną o dwa razy więcej, to już będzie 10 razy więcej od rozpadu komuny. A ile się zarabiało 30 lat temu? albo 10 lat temu? Każdy inaczej zarabiał i zarabia. Dlatego pierw patrzymy na najuboższych, ponieważ trzeba im pomgać, a jak pomóc?? najuboższym trzeba dać warunki jak i nauczyć przydatnych umiejętności. Jak przecież klasie średniej dziś trudno też o warunki. Też przybyło do Polski ponad 3 miliony Obywateli Ukraińskich licząc na schron. Tak wiemy, domem jest cały glob, kosmos, ale survivalowiec potrzebuje swojej świątyni czyli mieszkania z odpowiednim metrażem, jeśli chce się rozwijać. Żyć w terenie też można, ale tu chodzi aby wykonywać pracę, i mieć dobre życie z Bogiem. Musimy wiedzieć że to nasze, żeby wiedzieć że jest się w domu mogąc odpoczywać myśląc o przyszłości. Polacy też potrzebują. W Tych czasach tylko Bogacze wymieniają się mieszkaniami, domami, jak i mają ich dużo w posiadaniu. Klasa średnia musi zbierać całe życie na mieszkanie spłacając kredyt. Bo tylko od klasy średniej można dostać kredyt na mieszkanie czy dom, więc wszystkim którym Ciężko, trzeba się starać o mieszkanie socjalne, kawerlka na start jest też dobra. A co z zarobkami w przeciągu 30 lat? są dwukrotne ok., proste też powstało dużo nowych specjalizacji dobrze płatnych które się rozwijają, dzięki czemu można dużo zarabiać i jest łatwiej. Ale wiecie, tak naprawdę buntują się mądrzy jak i zachciankowcy. Ja mam zachciankę aby każdy żył z godnością a to możliwe, nawet jak będzie wojna, i po wojnie, to też będę miał tą zachciankę bez zmian.

Ale wiecie, ostatnio dużo myślę co jest powodem największego zadowolenia. Jest to kilka rzeczy. Miejsce do mieszkania jak i działka, miejsce wypoczynku. Ale materiały budowlane w górę, paliwa w górę, mieszkania w górę. Co zrobić? Trzeba zresetować system jak z filmu “ELYSIUM”. Jak? Aby zamienić ceny mieszkań, i wynajmu. Ale jak? Jeśli Prezydent ustali powiedzmy ceny mieszkań na tysiąc złotych za metr kwadratowy, a wynajem mieszkań za 20 zł za metr kwadratowy w całej polsce tak samo, to starych ruin mieszkań nikt nie będzie chciał kupować jak i wynajmować za tą samą cenę, więc je się zburzy i postawi nowe, większe przytulniejsze. Krajobraz. Ponieważ wtedy stopujemy infację materiałów budowlanych, i lepiej mniej surowców wywozić z kraju, w kraju trzeba budować dla siebie i przyszłych pokoleń. Pamiętajcie o KLUCZU, Wy nie stracicie nic na tym Polacy, Cały czas będziecie mieć swoje domostwa i mieszkania które podarujecie najbliższym przyszłym pokoleniom i pociechom, Tylko jest minus z kredytami, trzeba je spłacić ponieważ Umów z Bankami nie da się rozwiązać, wiedzieliście na co Się piszecie Silni Polacy z mieszkaniami!wiedząc że można oszacować wartość wnętrza mieszkania i za nią doliczyć:) Pamiętajcie o KLUCZU. Jeśli ktoś by chciał sprzedać mieszkanie za więcej groziłoby to karą z strony Państwa. Tu Polskę trzeba ratować. Choć to by było w Polsce jeśli Prezydent chciałby dopomóc. Tylko prezydent to może, a ja nim nie jestem. Domy to już inna działka, tu oszacowuje się materiały z których dom został wykuty jak i przestrzeń niezabudowaną.

A co z żywnością i cenami w Polsce? Nikt się nie urazi na Zmniejszanie Cen, Ponieważ każdy będzie mógł kupić mieszkanie Czy Dom. Ponieważ w tych czasach wiekszość goni za tymi standardami. Mieszkanie mógłby jedynie kupić obywatel/ka Polski, jak i osoba na Azylu. Polacy powinni otrzymywąć grunt po ukończeniu szkoły, do tego trzeba wyciąć dużo drzew, Sosen, to nie są silne drzewa, a można je przerobić na domostwa, polska ma taaaak dużo surowca, że nie można zabraniać planować polskę z surowcem na zapotrzebowanie z głową. Potrzebujemy więcej szkół budowlanych. Też głowy państw powinny wiedzieć w co lepiej inwestować, i każdy wie że teraz trzeba szkolić do budownictwa wydobywania surowca by obniżyć ceny w przyszłości. Ważne rozwijać technologię, ale też trzeba się na niej znać w miarę by inwestycja nie wyrządziła szkód.

?

Co powoduje w sobie egresję? A czym jest barbarzyństwo.

Zazwyczaj obowiązki odciagają nas od wspominania.

Co powoduje w nas wspomnienia? A czym jest wiedza.

Podczas obowiązków korzystamy z wiedzy, wytrwałości, i uważności. Zależy jeszcze jak reagujemy na przeżycia które się utrwalają w naszym zarysie wspomnień. Jeśli są to złe wspomnienia pod nasz zarys historii i nie tylko w tym momencie, możemy wejść w manie, gdzie szybkie odczucia wspomnień i naszej wyobraźni potrzebują wyładowań agresją. Co może powodować takie oburzenie? Oczekiwania od ludzi, których spotykamy i nosimy w pamięci. Im większe niespełnione oczekiwania tym ciało potrzebuje większych wyładowań (też może się kreować w psychice próba zemsty lub nienawiści). Alkohol powoduje wspomnienia z wyobraźnią. Jeśli nosisz w sobie niedobre wspomnienia, nie pij. A jeśli chcesz relaxu *Wtedy polecam marihuanę. Marihuana pali stresy. W stresach nie można oddawać kontroli alkoholom, jak i przekleństwom (przekleństwa w takim wypadku tylko dokładają do pieca). A czym jest agresja? A czym jest barbarzyństwo? Wspomnienia kontrolują naszą przyszłość. Złe wspomnienia, im dłużej o nich myślimy, tym mniej czasu mamy na te ważne rozkminy na temat: rozwoju, przyszłości, ekonomi, ustatkowania. Nasząc takie wspomnienia jesteśmy wystawieni na bunt świata (nie powinniśmy analizować ludzi, powinniśmy razem dążyć do polepszenia standardów). Ale to tylko z punktu widzenia analityka. Kiedy nie kontrolujemy agresji, a ciało jest lekkie np. po alkoholu, poza sportem, możemy narobić szkody. Jak uciekać od wspomnień? Poprostu więcej czasu trzeba interesować się rozwojem osobistym. Mieć rozsądny plan na 50 lat by być wartościową częścią tego świata. I pomalutku kroczyć. A czym jest barbarzyństwo? Barbarzyństwo to nie przestawanie czynów najbardziej karalnych w świetle prawa. Ale teraz mamy pytanie. Czy tylko śmierć może powstrzymać barbarzyńcę? Na to wychodzi że tak. Trudny krok dla tego co chce powstrzymać barbarzyństwo, a jedyny. W świetle międzynarodowym, zajścia okrucieństwa nad innym krajem powinny być kontrolowane poprzez stowarzyszenie wszystkich narodów, spisując konstytucję zasad Globu, wraz z co może głowa państwa, a czego nie może. Dziś można połączyć cały świat. Praktycznie jest połączony, ale każdy przeżywa co innego. A czym jest agresja? Agresja to bunt. Im więcej buntu tym częściej można wybuchnąć i narobić szkód. A barbarzyństwo? Ehh patrzeć, czy się szlifować by być odpornym na okrucieństwo. Choć barbarzyńca też jest odporny na okrucieństwo, tylko że z nim idzie w parze.

Życie nas wystawia na niezrozumienie. Największym oszustwem jest że jesteśmy jednością, i każdy rozumie co mówimy (każdy ma inny rytm, i inną wiedzę nabytą z gniazda wraz z podróżą) . My dążymy do jedności, to jest misja wszystkich pokoleń. Ale od czego zacząć? Nie można się wtrącać w cudze sprawy. Jak mamy czasochłonny cel, tym jest nam łatwiej. Barbarzyńca ma cel spełniać wszystkie swoje zachcianki traktując wszystko jako wojenną imprezę. A kim jest Barbarzyńca polityczny? Dyplomata bez skrupułów wobec ludu. A kto jest obrońcą politycznym? Eh w każdym kraju inne prawo, inna władza. Obrońcą politycznym może być naród który dużo może, i jest przygotowany na wszystko. A co do wspomnień, jeśli ćwiczymy na siłowni ćwicząc mięśnie ciała, i wspominamy o niedobrych wspomnieniach, “historia zmysłów duszy” wszczepia w siebie nawyki do wyładowań siłą przy napotykaniu naszych złych wspomnień w rzeczywistości, na zewnątrz. Przy niedobrych myślach odbierany jest nam “peace”. Jak zmienimy nastawienie, zrozumiemy że trzeba uciekać od złych myśli, ponieważ to iluzja narratora. A życie to test którego uczymy się każdego dnia.

Jak przeciwstawić się wojnie właściwie?

Dlaczego kraje Uni Europejskiej ze sobą nie wojują? Proste są w Uni. Są sojusznikami. A czemu Rosja chce atakować? Ponieważ Ukraina nie chciała być w sojuszu z Rosją, Rosją która chciała korzystać z terenów Ukrainy, tak jak w krajach Uni Europejskiej korzystają europejczycy z terenów sojuszu (tak samo mogło być na Ukrainie). Nie tylko na Ukrainie był kiedyś ZSRR. (Im trwalsza pamięć co do relacji międzyludzkich podczas dyplomatycznej postury, z rozczarowania może powstać bunt przy decyzjach w zaciszu, jak i dzieląc się relacjami z gronem najbliższych). Tak jak Unia Europejska myśli że drogi w Polsce nie są Polaków, a Uni Europejskiej. Jeszcze tak niedawno zachód Uni Europejskiej chciał by Polska wszystkiego słuchała co jest nakazywane. Tak samo z Rosją i Ukrainą (Zachód który pokazuje cukierkowe życie i tym kupuje obywateli. ps. żołnierzem jak wtedy być?) . To tak samo jakby cała Unia Europejska zaatakowała po 30 latach brexitu Wielką Brytanię. Mówiąc że tam jest dziś więcej Europejczyków niż Brytyjczyków, no chyba że chcą wspólną przyszłość, i wojny nie ma. “Z” od Zachariasza, “V” od Victorii. Wiara na wojnę kompletną. Co jest celem? Obrona i wojna. Rosjanie są namawiani na wojnę, kłamani na temat Uni Europejskiej? A rok temu czy np. 5, jaka UE była dla Polski? Chamska była, więc UE takie samo było dla Rosji. I mamy dziś to co mamy. Przestańcie już ten temat dyskutować w tv. Proszę. Ponieważ to do Niczego nie prowadzi dobrego. Tu trzeba mądrze zapobiegać, a nie dokładać do pieca. *Sankcje ze stron zachodu i UE. Jakby myśleli że Rosja nie umie być samodzielna. Wszędzie są ludzie wyszkoleni. Sankcje to coś złego. Jak można dać sankcje i pojawić się na liście wroga Rosji, a przed się wrogiem nie było? Ja pamiętam że 5 lat temu Putin walczył o prawdziwą historię Rosji. Żeby nie była oczerniana przez Świat. Wszędzie w zachodniej TV, Rosję się przedstawia, Rosjan, jako czarne charaktery. Tak się bawi zachód, lubi wygląd i go opisywać, i nakazywać jak coś się nie podoba. Jestem bezstronny, trochę to kojarzę co ma miejsce. Wszyscy dokładają do pieca WW3, dla poczucia swojej siły, a to destrukcja – rozumiemy?

No

Szczerze to zatkało mnie po ostatnich wydarzeniach. Nie wiadomo co powiedzieć. Więc nie mogę nic ponieważ nie zarządzam w polityce.

Szczerze?

Jak powstaje wszystko spisane na Nauczajmy Zrozumienia PL?

Szczerze?

Jak napotykam inspirację?

To się zaczęło dawno temu, poprostu zacząłem myśleć jak to się zaczęło. W stanie spoczynku i odkryciu spokoju na myśli. Zaczęło się od: Dokumentu “Anioły i Demony”, Pokrewieństwem mojej daty urodzin, Imienia z Bierzmowania, Archeologii w internecie, Historiach o kosmitach, skarbach, Analizie. Zaczęło się też od sztuki współczesnej. Aż do psychologii tłumu. Aż nad strukturę polityczną i zarządzania narodu, Globu (choć na wieżowce nigdy bym się nie zdecydował), okręty wojenne dziś są bez sensu, łodzie podwodne tak samo. A kto do tego się przyczynił? Zdalne rakiety długiego dystansu. Rozumiecie? Wojna dziś jest dla kamikaze. Taka rakieta może różnoraką głowicę na sobie nosić. Cała ziemia jest skanowana przez GPS, wystarczy podać cel i bam. Tak już mamy, że ziemię tak woda pokryła, i jest nas *tak wiele różnych istot, że zdobycie planety poprzez jedną nację nie jest możliwe. Lądy są tak podzielone że nie wszędzie można się dostać np. czołgiem który też jest bez sensu. Po co taranować ziemię i jej dary którą chce się przejąć? Nie rozumiem. Przecież to trzeba setki tysięcy budowniczych później zaopatrzyć i ich zatrudnić za dobre życie. Ale słuchajcie tej wersji, jadą konwoje z samymi żołnierzami i bronią palną. Ze sprzętem od wyważania drzwi od mieszkań i domów, i zabijanie obywateli, ale przecież dochodzi wojsko z przeciwnej strony i powstaje kamikaze z dwóch stron. A wiecie czemu najlepiej nie bombardować miast? Bo później prawie nie da się tego odbudować. Powiedzmy bombardujemy Nowy York wszystkim czym się da z powietrza i tyle tego że mamy sytuację że nie możemy używać nic radioaktywnego jeśli chcemy mieć korzyści z danego terenu, ale bombardując Nowy York powiedzmy np. przez Rosję, wtedy ktoś z innych terenów USA może zbombardować Moskwę, dziedzictwo Rosji. Gdzie ten co zaatakował Nowy York będzie pamiętny jako ktoś kto splamił dziedzictwo Rosji i nikt z Rosjan już go nie będzie słuchał a będą chcieli powiesić. Wyobraźmy sobie, Nowy York w tym przykładzie został zbombardowany. I myślicie czy ktoś go odbuduje? To już lepiej żyć tam gdzie się żyło. Jak wiemy oczyszczając duże miasto pojedynczo z dużych budynków w dzisiejszych czasach jest jedynie możliwe, i to musi być stan surowy by go pozbierać, po kasacji dynamitem czy c4, a nie zbombardować wszystko (całe miasto) “PO CO? SIĘ PYTAM. gdzie jedynie statkami można przetransportować sprzęt budowlany z odległych krain o chęci ZDOBYWANIA, POZOSTAWIAJĄC CAŁĄ NARODOWOŚĆ NA BYCIE WROGIEM ŚWIATA. Ale to takie statki dziś pływają że te statki potrzebują kolosalnych portów które są obsługiwane przez mnóstwo ludzi. Więc też to nie jest możliwe. Jeszcze zasilanie musi być. Też nie realne przetransportować sprzęt do budowania i odbudowania zbombardowanego MIASTA. (A ILE MOŻNA WOZIĆ ROPĘ?) Trzeba też baraki, później dużo domostw, obozy dla tych co przejmują (a przed tym im potrzebne wieloletnie szkolenie którego nie mieli, ćwiczyli tylko na poligonach (żeby trzecia wojna światowa była korzystna dla strony chcącej przejąć władzę, pierw musi mieć wybrańców do tej misji władających tym samym językiem *nie zapominajmy że większość mieszkańców utrzymuje całą planetę I nie można ich zabijać aby wszystko żyło i funkcjonowało, wojna ziemska oznaczałaby czas mroku dla wszystkich wraz z głowami państw przynajmniej na 50 lat, ludzie będą krócej żyć poprzez promieniowanie jeśli ktoś kto ma bomby atomowe i okaże się frustratem używając ich *doprowadzi do skażenia, to może być domino z początku furi a później paranoi i desperacji z każdej stron. Poprostu trzecia wojna ziemska jest nie możliwa. Może poprostu Rosja ma dużo niezaludnionych terenów, a te by odpowiadały najbardziej na czyste w nowej architekturze poświęcenie np. dla Chin. Gdzie mają przeludnienie. Ale żeby dostali się do Europy przez Rosję z zagospodarowaniem terenów, to przynajmniej 100 lat, a za jednego życia nie da się tego zrealizować. Więc jak to się zaczęło z tym pisaniem. Nie wiem już sam, to chyba od spokoju którym można kontrolować dzięki thc. Można stworzyć dwubiegunowość gdzie nawzajem jest od siebie zależna. I można ją kontrolować poprzez thc. Można pobyć w głębi gdzie się pamięta z danego zarysu wspomnienia z głębi przy danym zarysie pamiętania i rozwijania. Tworzą się trzy systemy: system świeży, system na wyczerpaniu wypełniający się, i system głębi. Kiedyś wodzowie do tego też używali whisky zamiast konopi, gdzie alkohol potrafi być zdradliwy przy stanowczości. Ale jak to się zaczęło z pisaniem, pierw zacząłem od myśli nad całym stworzeniem. Jakoś w 2012 roku w grudniu. Powiedziałem Bogu żeby robił ze mną co chce. I odrazu po tym zwariowałem, zacząłem myśleć że inni czytają w myślach, że jestem śledzony, że ktoś o mnie wie, a to psikus bo odczucie miałem całego świata, później zrozumiałem że tym Światem jest Bóg i nosi nas na swojej mega projekcji 3d. Jest najdłużej z nas wszystkich, już w samym tym ma przewagę nad nami, i tworzy nam przeżycia, a my dziećmi wyborów przy projekcji którą cały czas dla nas składa. I jesteśmy na zawszę. I dzięki temu że gdzieś tam w Kazachstanie podczas zimnej wojny (z tego co słyszały nie tylko moje uszy) w odległym czasie wstecz był głód, i były puste tereny na których się pojawiło ogromne jezioro z rybami. Które wykarmiło ludność na obręb 100km. Zrozumiałem. Ale co? Mówi Nam ta historia że te ryby się nie urodziły, a się pojawiły. Wiemy, zabijanie w tworzonym świecie przez Boga jest brutalne w odczuciach dla tych co żyją w rodzinach i lubią ład a poprzez tradycję kulinarną spożywają mięso ze sklepu. Ślepo tak trochę. Ale natura też się zjada, aż sobie uświadomiłem. ŻE TO WSZYSTKO to pejzaż który jest żywy i malowany (składany) jest jednością, i nie ma w nim poza ludźmi żyjących istot, choć zwierzaki i wszystkie ruszające się stworzenia są realne (są tchnieniem Boga, są Bogiem, są czymś po sobie, tak samo jak cały nasz świat). Ten świat w którym żyjemy się włączył przygotowany a nie narodził z nicości, choć mowa o naszym wymiarze a nie o tym samym Wszechświecie (Wszechświat: miejsce wszystkich wymiarów, kosmos w wszechświecie będzie złożonym plikiem z światem gdzie można nas przenosić w naszym wymiarze między plikami z światami kreowanymi przez naszego Stwórcę (podobnie jest z snami, choć się budzimy w wymiarze w którym jest nasze ciało). Więc piszę z natchnienia, często mam łamigłówki. Jak czegoś nie dopisałem często dużo dopiszę w postach dzięki opcji “edytuj”. Nie wiem czemu tą stronę prowadzę. Ja już nic nie rozumiem. Powstała, to jak wysyłanie wiadomości w kosmos która jest coraz dłuższa.

Aby trzeciej wojny światowej nie było mamy na to rozwiązanie:

Nowe globalne zasady głów państw myśląc o pokoju na ziemi wśród tych co są i przyszłych pokoleń:

Prezydent który namowi swój kraj by zaatakował inny kraj podlega karze śmierci natychmiastowej, bez spowiedzi (łagodniejsze wersja: dymisja i zakład karny). Dla dobra pokoju na globie.

Czym?

Czym jest wypalanie zmysłów? Zastanawialiście się kiedyś nad tym?

Na początku dziecko otrzymuje gamę zmysłów (różnych odczuć) a jedynie pamięć może je rozwijać.

Więc czym jest dawanie pamięci? (jak wiemy przy pamięci możemy się oddawać bardziej czasochłonnym projektom) a jak dać pamięć? Pamięć powstaje przy zainteresowaniu, więc dziecko nie będzie miało pamięci dopóki nad czymś się nie skupi. A jak skupić dziecko? Nie można odwalać ceremonii co chwilę rozumiecie? Mądrzy pogłówkują dalej i to będzie częścią ich. Ceremonie tworzą wrodzony syndrom mani kilku biegónowej. Gdzie na dane zjawisko trzeba być kimś innym. Im więcej informacji dookoła tym tyle podziałów. Rozumiecie? Więc jak dać Pamięć jeśli większość przyswaja informacje i każde przyswajanie jest w innym czasie i miejscu z dostępnych informacji dookoła. A czym są zmysły. Są zmysły dotyku dzięki którym możemy rozwijać ciało. Możemy czuć ból, mięśnie, serce, oddychanie *to wszystko daje nam odczuwać długość zmysłów jak i czasu. Odczuwaniem zarysu wszystkich zmysłów I świadomości czujemy czas dłużej, ale wtedy skupiamy się nad odczuwaniem czasu, a nie tego w czym pomóc w państwie – a są trzy systemy służby: wykonawca i głowa, głowa, wykonawca. Przy wykonywaniu wykonawca nie jest w stanie myśleć nad swoją Twierdzą Logiczną do której musi wracać by wiedzieć co teraz ma czynić przy zmianach którymi żyją inni. Wykonawca i głowa w jednej osobie potrzebuje wielu lat by osiągnąć swój cel nad którym pracuje się pod wpływem pragnień by być wartościową częścią tego świata, będąc pochłoniętym myśleniem w fazie dwubiegunowej, musi się przełączać między funkcjami. Głowa może najwięcej, ale potrzebuje wykonawców. Sami wykonawcy są skazani na dzieje losu – w których mogą być wolni poza wykonywaniem) ale jak otwierać zmysły do najlepszych czynności dla państw?

A wypalanie zmysłów czym jest? Zaniki zmysłów pozwalają dłużej czuć głowę (twierdzę logiczną). Pobudzanie zmysłów, czułość to: odciąganie nas od Twierdzy logicznej a przybliżaniem nas do wyborów w ruchu, a to myśli wyborów nad którymi powinniśmy się zastanowić i próbować wejść do twierdzy logicznej (gdzie przy kontakcie z ludźmi a twierdzą logiczną będziemy się zmieniać duchowo, a ludzie będą nas różnie kontemplować. I tu nie można oceniać innych tylko szukać współpracy). Tak samo każdy emeryt który był twierdzą logiczną w służbie, powinien kontynuować zainteresowanie podczas całego żywota.

Zmysły nas kształtują a później się wyciszają jak mieliśmy czas na Twierdzę Logiczną która potrzebuje warunków (a czy odpoczną?: Nie) Jak chcemy być twierdzą logiczną, nie możemy spotykać ludzi często, wszystko kształtuje nasz zarys pamięci. A dziś trzeba się utrzymać. Łatwiej ten stan otrzymać jeśli żyjemy w małej konsumpcji. I w spokojnym miejscu.

Choć jest psikus. Żeby było wiadomo przyszłe plany, żeby być świadom tego co się dzieje. Prawie zmysłów nie można odczuwać (by głowa pamiętała świadomość jako twierdzę logiczną do działań poprzez imitację pustelni gdzie Królowie i Królowe żyją w zamkach i mają cichą obsługę), tam nie można się zatrzymywać na efekcie stworzenia, a jego funkcji by lepiej go poznać. Wiecie jeśli będziemy odczuwać przyszłość teraźniejszością a teraźniejszość przeszłością i czynem to będziemy potrafili wzbogacać otoczenie i nie będziemy nim oburzeni, ponieważ będziemy żyć planem. Długie projekty czyli. Ale jest tu kolejny psikus. Jeśli na te projekty będzie agresja z stron innych kultur, nie każdy będzie wstanie unieść informacje o przyszłości gdzie większość istnień będzie widzieć załamywanie gruntu pod nogami. Dlatego aby tak nie było trzeba stworzyć służbę dla każdego w narodzie. Wtedy będziemy żyć działaniem i funkcją dla głów narodu, a głowy narodu dla wszystkich obywateli.

Czy?

Jak się miewasz? Jak się miewamy. Będąc Polakiem, w kraju czy na obczyźnie. Jak wiem dziś w Europie jest lekki niepokój. Państwo Rosyjskie postanowiło okrążyć granice Ukrainy przy sojuszu z Białorusią. Planami Rosji nie jest tylko Ukraina. Dziś mamy rakiety dalekiego dystansu. Przybliżanie się w stronę Polski i Szwecji umożliwia bombardowanie zachodu Europy. A kto wykonuje ćwiczenia wojskowe z Rosją? Białoruś I Chiny. Chiny to jedna piąta ludności na tej planecie. Rosja 145mln ludności. Chiny 1,4 mld ludności. A mamy ponad 7 mld ludzkich mieszkańców żyjąc teraźniejszością. To nie daje szans, a rozpoczęli grę, jak zmiękną będziemy mieli szansę na poprawienie stosunków. Jeśli ktoś by chciał być liderem na planecie z państw będzie stawiał na jeden obsługiwany język dla lepszej komunikacji i podtrzymania kultury. Wtedy mamy dwa duety. Amerykańsko-Brytyjski i Chiński. Rosja odpada z gry po poświęceniu swoich żołnierzy w Europie. Te tereny mogą upiększyć Rosję po przywłaszczeniu i po dziesiątkach lat odbudowy. A i tak Przez dziesiątki lat nie będą potrafili zagospodarować terenów zmbobardowanych. Ponieważ aby było najlepiej dla Rosji, Chiny nie mogą się włączyć w zdobywanie świata. Byłoby najlepiej dla Rosji, Uświadomić Europę, że to Rosja wytwarza energię w większości europy. I chce mieć coś wzamian. Jedynym najlepszym rozwiązaniem jest giełda. Jako bogaty kraj, wykupowanie akcji w najważniejszych spółkach elektroniczno-przemysłowo-budowlano-motoryzacyjnie-rolno-sportowo-turystycznie-mieszkaniowo-gospodarczych. Proste, chcąc zarządzać Europą, a to możliwe tylko przy opłacaniu ludzi zajmujących się w tych branżach mieszkających w Europie. Rozumiecie? A to Chiny Teraz robią. I Chiny nie pozwolą na wojnę w Europie, ponieważ Chiny mają w Europie swoje wpływy. Najlepiej dla Chin będzie przesunięcie granic by poszerzyć Chiny. Wtedy wypada na te graniczące z Rosją, Mongolią, Kazachstanem, okolicami Indii, aż do Singapuru. Więc czy jest co się martwić. Choć jestem świadom stworzenia. I wiem że pewna “baba wanga” przewidziała covida do 2030 roku i że zacznie się w 2020 w Wuhan. I przewidziała to 50 lat wstecz. Wraz z wizjami że to Chiny będą chciały przejąć glob ale im się to nie uda. Ale bądźcie świadom że to może być wspomnienie z wcześniejszej wersji świata.

Wygląd

TWÓJ WYGLĄD ZALEŻY OD TEGO CO Cię OTACZA, TO CO NAPŁYWA DO TWEJ GŁOWY. CHCIAŁBYM POZNAĆ TO CZEGO OCZEKUJE ODE MNIE BÓG. CHOĆ ŻYCIE Z NIM WYSTAWIA NAS NA DOBRO I ZŁO. W HERMETYCZNYM GRONIE Z Bogiem i bliskimi, ciężko gdy jest oko na wszystko, można być mądrzejszym a to nam wcale nie mówi że jesteśmy silni (możemy się przydać ale nigdy nie będziemy górą) . TWÓJ WYGLĄD ZALEŻY OD TEGO CO CIĘ OTACZA.

Gdyby

Po co słów używać? Jak w większości ranią tych co muszą żyć poświęceniem dla Narodu i Globu (prawda, jak są świadomi, są na obelgi odporni – ale po co młodych uczyć obelg, tego nie rozumiem) … Po co dawać ból za ból. Gdyż karma może wrócić I wtedy trzeba dużo zrozumienia nad wszystkim I wszystkimi… Mnie ranią media które nic nie wiedzą o psychologii tłumu pod ich wpływem. Wszędzie gdzie szukam wiadomości leci gdzieś szambo ponieważ inaczej tego nie da się ująć (najlepiej szukać tego co w Narodzie ma wartościowe znaczenie, fakty, kontakt z innymi nad wartościowymi czynnościami w Państwie) . Pozdrawiam

Styl

Słowo styl pochodzi od norweskiego słowa “stille” (kontynuacja sumeryjskiego). Słowo “stille” to znaczenie kogoś opanowanego w swych emocjach i opanowanego w tym co nas napotyka (ps. Nie ufaj synonimom, “ro” to to samo słowo plus z znaczeniem siły, słowo “sterk” to wyższa hierarchia tego słowa powiedzenia “i ro” , choć przy konsumpcji oznacza coś większego w smakach mówiąc o słowie “sterk” ) a i tak wam powie słownik że to ktoś kto jest cichy lub spokojny, i ostry. Słowniki wielojęzyczne to domysły, a jak poznać inną kulturę? (tylko rzeczowniki i czasowniki mogą być w jakiejś skali prawidłowe w słownikach, reszta zależy od Ciebie) Dziś w Polsce styl to “Odmienność której nikt inny nie ma” ale kto jest stille? O to jest pytanie… Żeby poznać inną kulturę potrzeba być “stille” i trzeba wielbić Boga jako energię która pomoże zrozumieć inną kulturę zainteresowaniem. Jak wiemy każdy zna inne znaczenia tych samych słów. Trzeba iść do źródła kultury. A to wymaga poświęcenia duchowości nad stworzeniem danego miejsca. Więc ile trzeba czasu by stworzyć słownik innego języka na polski? Ok. 50 lat z źródłem “Bogiem” jak i przebywaniem wśród osób które nie oklamią w próbie zrozumienia słów. Pozdrawiam.

Miejsce

Nas tylko trzeba odpowiednio poustawiać. Nooo ale ok. Jeśli mamy emerytów, jeśli mamy: młodzież, ludzi dorastających – dojrzałych – z trudnościami – uzależnionych, mamy bobaski. To jak powinna wyglądać hierarchia tych co powinni być na swoim miejscu? 0-2 latka: nauka poruszania, potrzebuje pomocy zainteresowania jeśli chcemy nauczyć rozmawiać dziecko, trzeba dużo go nosić w kangurce, i stawać przy miejscach wypowiadając nazwę miejsca (mogą być przedmioty) mało rozmawiając by bobasek miał czas na pamięć, prowadzić tą czynność do momentu kiedy będzie zwinnie się poruszać w chodzie i będzie rozumiało dosyć dużo z otoczenia, potrzeba ciągle rozmawiać o najważniejszych rzeczach by ominęło dane dziecko język wulgarny, nie można przytulać a trzeba mieć cały czas przy sobie, lepiej nie uczyć czułości ponieważ to ma wpływ na popęd seksualny w przyszłości – chce bliskości drugiej osoby po etapie czułości z rodzicem – dziecko może mieć tylko jednego towarzysza do czasu kiedy będzie świadome i zainteresuje się poznając drugiego rodzica), nie może chodzić telewizor by dziecko nie przemieniło zainteresowania od rozwoju do pychy oglądania gdzie tylko jak coś rozśmieszy dane dziecko stawia na nogi do następnego pysznego zainteresowania, to wpływa na całe życie dziecka jak i dorosłego, dziecko lubiące muzykę będzie chciało wszystko słyszeć jak z telewizoru dlatego Nasz Rodziciel dał taki głos w Ameryce. Tam telewizor już prawie 100 lat. A teraz zastanówmy się jak ma polska wyglądać w e-erze smartphona. Smartphon i słuchawki. Czyli mania w ruchu. Zależy od muzyki. Muzyka nas nastraja do otoczenia (każda inaczej). 3-7lat, pisanie, bez oglądania bajek, do bajek trzeba dorosnąć, to jest dorosłych kreacja która wpływa na rzeczywistość. Pytanie? Do czego takie dziecko ma mieć wyobraźnię? Do fantazji i marzeń, czy do świadomości otoczenia i działań w nim, dziecko to ciągłe spacery i z jednym i tym samym towarzyszem, to tak jakby dziecko przebywało w towarzystwie mistrza, gdzie końcowym stadium jest poznawanie wielu towarzyszy stopniowo. 7-13 lat, humanistyka bez czytania poezji, a tworzeniem własnej, bez czytania przy tablicy, dla świadomości nauczyciela, oceny w skali 1-6 opierając się od nieestetycznego pisania, do źródła dobrego przekazu. Matematyka, fizyka, przyroda, biologia na temat ciała – Boga – duszy, bez geografi, każde dziecko się tego uczy z telefonu lub w terenie, tematyka? wynalazki. WF bez gry z piłką (zaniedbuje właściwą psychologię tłumu), prawo i sprawiedliwość, przedmiot na temat wykonywanych zawodów. 13-18 lat, wybrane praktyki (i tu drodzy czytelnicy musimy tworzyć miejsca praktyk w najważniejszych zawodach – wtedy uczniowie nie mają czasu na wygłupy. Wódkę bym sprzedawał w aptekach tylko, i byłaby przydzielona. Omijajmy uzależnienia. Cannabis tak samo powinien być w aptece. Ogólnie aby było dobrze nie może być narkotyków, bezpieczeństwu prawa i ładu w państwie to wymkneło się spod kontroli tak jak i na całej planecie, piwo legalne, choć tu nie może być tanich napoji wysokoprocentowych, szczerze rozwiązanie jest, ale bezpieczeństwo nie, więc się zatrzymałem nad skomplikowane nie do rozwiązania). Później dorosłość, zawody które muszą być pod ręką, stopniowo aż do góry. Góra to praca nad systemem i utrzymaniem, czyli władza, praca w urzędach pracy – i tu tylko osoby najsilniejsze z Bogiem w wieku emerytalnym będą mogły siedzieć przy polityce mając też swoich praktykantów na właściwym miejscu, ah się zamyśliłem pisząc. Później dopiszę.

Nie sądźcie

Nie ma co sądzić (do obywateli których ponosi), i tak każdego Bóg zabiera w chwili którą uzna za słuszną. Jest Prawo dzięki któremu jest to wszystko i można być wolnym mając dużo na głowie. Jest Prawo które mówi że nie można zabijać, krzywdzić. W każdym kraju prawo jest inne. Jeśli Polacy buntują się na Polskie prawo. To oznacza że potrzebuje zmian. Ale pierw ktoś musi się przygotowywać do tego latami by zauważyć usterki w prawie by nadać lepszego wizerunku prawa. Jeśli nikogo takiego nie ma, nie ma co się złościć na prawo, polityków i służby bezpieczeństwa ponieważ to walka z samym sobą która szkodzi nam w dostrzeganiu dobrego dnia. Prawo sprawia iż każdy kto go przestrzega jest w służbie narodu. I bądźmy tego świadomi by nie tworzyć chaosu w państwie, a zdobywać wiedzę wartościową ucząc się tego co pomoże nam w tych czasach. Z każdym chodzi Bóg, ze mną też, utwardza nas, a to my wybieramy w czym, tak funkcjonuje z Naszym Rodzicielem ta machina.

Granice

Po sytuacji na granicy Polsko białoruskiej i nie tylko. Zrozumiałem że wolność to największy zdrajca ludzkości – doprowadza do boleści jak coś nie jest po naszemu. Podstawówka niczego nie uczy prócz matematyki, geografi terytorialnej która powinna być prowadzona przez wojskowego wiedzącego co trzeba wiedzieć, mam gdzieś tych co sobie zwiedzają dla zdjęć i przeżyć całą planetę. Polska Polakom została przydzielona a przez beztroski oszukany i zbuntowany czas uciekłem z Polski a przyczyniło się do tego tv, relacje międzyludzkie i internet (tego że chciałem żyć jak z tv), wiedza na temat lepszych miejsc eh tak samo jak z migrantami, podstawówki powinny przygotowywać do silnej służby. Książki historyczne nie uczą, po nich każdy chce być zapisany w kartach historii. Religia to zdrajca, zasady dla których ludzie zapominają o tym co trzeba, patriotyzm lubię ale jedynie w służbie. Można odrazu mówić że Bóg wszystkich porusza i najważniejsza dla niego jest służba dla narodu i narodów gdzie to najważniejsze głowy państw się do tego przyczyniają. Powinny być podzielone talenty na te bezwartościowe i najważniejsze w państwie. Chemia po przysiędze powinna być. Szkoła polska rozpuszcza, jedynie z domu można coś wynieść lub z zwiedzania życia. Ważne aby było stabilnie i silnie. Poniżej pozostałości naskalne. Pozdrawiam. Jesteśmy na zawszę, tylko wcielenia się zmieniają wraz z zarysem odczuć, tu ma miejsce utwardzanie w tym świecie. Więc nie lubię pieszczot. Bo jak inaczej stworzyć kogoś kto będzie wiedział jak postępować w świecie jak i utrzymać przydzielone miejsce, ps. Jestem cały czas na starcie. W następnym wcieleniu służbę od razu wybieram, lub przetrwanie jeśli dzicz to będzie. Ale przynajmniej będę silniejszy do służby jeśli kiedyś na mnie trafi miejsce z granicami danego kraju.

Nie wiem

Polak na Polaku się pozna, wiadomo jedna nacja?. Europa zachodnia się nie pozna ponieważ tam są wszystkie nacje?.

Jak zdobywamy bagaż doświadczeń z ludźmi jednej nacji, łatwiej nam poznać kto jakim jest charakterem, ale to trzeba się poznać. Twarze się nam zmieniają pod wpływem naszych przeżyć i oczekiwań, a to Bóg je nadaje by ludzie się na sobie poznawali, możemy oddziaływać na twarze. Młoda twarz zależy od dobrobytu (dobrobyt – wtedy kiedy nam jest łatwo, a każdemu jest łatwo w czym innym). Uśmiechnięta twarz zależy od tego jak komuś coś się udaje z oczekiwań lub sprzyjaniu losu. Uśmiechniętą twarz możemy dłużej utrzymać jeśli żyjemy lekko (jest też odczuwanie – lekko poprzez – wcześniejszą ciężką pracę).

Dziś w większości europejskich krajów przy miksie kulturowym, dzieci korzennych Europejczyków są wystawione na kontakt z różnymi kulturami bez zgrania w państwach. Każdy chce wyzwalać swoją kulturę wszędzie gdzie jest, gdzie do przemiany duchowości potrzebne czasami są dziesiątki lat u danej jednostki.

Dziś jedynie może nas połączyć miłość, choć jak mamy zauważyć emigrantów nie znając ich twarzy.

Dawanie miłości w tych czasach to zapewnienie komuś dobrobytu do samorealizacji razem z Bogiem.

NIKT NA NIKIM SIĘ NIE POZNA POLACY. MY JEDYNIE MOŻEMY SIEBIE WYCHOWYWAĆ WSPÓLNIE. A CO DOPIERO WYCHOWYWAĆ SIĘ Z IMIGRANTAMI JEŚLI TO ICH TRZEBA WYCHOWAĆ, A DO TEGO POTRZEBNY IM DOBROBYT.

Choć jestem świadomy miksu-kulturowego który powstał poprzez media przy wolności słowa. Tak trudniej wszystkich zorganizować do służby. Każdy jest inny. A powinniśmy widzieć w każdym przyjaciela przy podstawie tych samych wartości.

Dziś to maszyna która ruszyła i nikt nie zatrzyma prócz wojny. Ale wojny nie ma, to dobrze. Nikt nie chce wojny z tych co chcą dobrze żyć w czasie.

Trzeba stworzyć jedne media. Solidne. I zakazać wszystkich innych. Aby Polacy żyli prawdą narodu by wiedzieć jak w nim żyć i go utrzymać. Jestem świadomy tego że niewychowane dziecko na wszystkie media bezstronnie. Będzie dzieckiem które wpadnie w wir, gdzie łatwo o destabilizacje do dalszych działań.

“Rząd”

Rząd ma funkcję króla państwa w której decyduje więcej głów niż jedna. Rząd to rozszerzona funkcja. Od wiedzy zdobytej przez Rząd który nabywa nowych działaczy pozostawiając zaangażowanych. Rząd, musi siebie rozumieć. Podział skarbu państwa przy tym czego każdy chce, a każdy chce inaczej. Rząd powinien pamiętać o obywatelach i takie powinno być dla niego imię. Pamiętać o obywatelach to martwić się o finanse. Tylko że za czasu króla dobijało się monety żeby przyspieszyć rozwój państwa, a nie pożyczało od UE. Nie rozumiem działań.

PS. Jestem za połączeniem zawodów budowlanych z służbą wojskową nauczając na przemian na szkoleniach. Jest wielu żołnierzy, a Ci co nie są chcieliby napewno się podszkolić w wszystkim rozwijając swoje umiejętności. Jeśli wojsko połączymy z budownictwem, z biegiem czasu wojsko stworzy architekturę doskonałą która przetrwa wszystko. Do tego wojsko może mieć zdolności budowlane wraz z wydobywaniem i przerabianiem surowca na swój styl, gdzie całą Polskę można byłoby przemieniać. Nagroda? Pieniądze na konsumpcję i utrzymanie, z możliwością otrzymania kwatery od wojska, jak i dołączenie się do odbudowy polski gdzie będzie można dożyć czasu polskiego ładu w mądrej i silnej harmoni. Tak wyszło że lepiej jakby każdy był w takim wojsku. Choć pominąłem że wojsko musi umieć uprawiać rolę w sezon plus ćwiczenia wojskowe. Rozumiecie że tylko w taki sposób Polska będzie mogła być fenixem, jeśli nadejdzie wojna, po wojnie wszyscy będą umieli szybko odbudować Polskę. A w czasie bez konfliktów budować i modernizować. Musi być w Polsce bank wszystkich nasion do upraw, jak i bank narzędzi i sprzętu do pracy. Polska musi się zająć technologią przeznaczoną do budownictwa, najlepiej poprzez wojsko. Dużo tego.

“Masz Czas”

Życie jest piękne jak jest czas na wszystko. Wystarczy czas polubić poprzez dusze swą. Choć nie mając czasu na siebie, tak naprawdę dbamy o nasz czas. Wszystko wzoruje nas. Ludzie, wydatki, decyzje, nie poddawanie się, choroby które są pięknem walki o samych siebie aby być przy naszym Stwórcy świadomie i wszystkich dookoła. Podobno: “Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną”, nie mówi nam aby wierzyć w jednego Boga, a mówi nam że Bóg jest częścią NAS, że wszędzie można go spotkać, i że nie będzie nam cudzy. Choć mówiąc o Stwórcy, (to jest skomplikowane) człowiekiem rusza Bóg, a Bogiem prowadzi osobista historia i cel, tak samo jak i człowiekiem. “Dusza w ciele prowadzona poprzez duszę” choć trzeba czytać dwa razy myśląc o czym innym. “1” O Duszy. “2” O Bogu i o osobie.

Jak wiemy słowo potrafi być dwustronne (każdy może zrozumieć co innego, ważne szanować każdego).

Słowo spisane to zasady.

Słowo żywe to wyzwanie.

Czyn historii to zasady i miejsce bytu.

Czyn żywy to dar i część bytu.

KRĘCI SIĘ ZIEMIA, JAK COŚ CHCESZ, TO COŚ POZMIENIASZ. WKRĘCISZ SIĘ, WSZĘDZIE SIĘ ZMIENIASZ. CORAZ WIECEJ ZA SOBĄ, NOWE DNI WYZNACZANE. PIERW ZAJĄŁEŚ SIĘ SOBĄ, CZY Rodziną? A OD CIEBIE JEJ I TWE DOBRO ZALEŻY. NIE OBWINIAJ SIĘ GDY SCENARIUSZE ŻYCIA SIĘ KOMPLIKUJĄ. KAŻDY ZACZYNA OD CZEGO INNEGO BY ZROZUMIEĆ TO SAMO. CHOĆ TAK DUŻO WSZYSTKIEGO, W JEDNĄ CHWILĘ SIĘ Z TYM NIE DA ZMIERZYĆ. JESTEŚMY BY NAPĘDZAĆ SIĘ NAWZAJEM W DOKŁADNOŚCI I CZYNIE ZACZYNAJĄC OD DOBRA POPRZEZ ZROZUMIENIE I CIERPLIWOŚĆ, DZIŚ TO WCZORAJ I JUTRO, A NIE CHCIWOŚĆ.

“Czym jest podatek, a czym jest wzrost cen”

Im tańszy produkt, tym mniejszy podatek Vat. Podatek, zarządzanie podatkiem w produktach, podatek a wzrost cen. A czym jest wzrost cen. A czym jest rozrzutność, a czym jest zapotrzebowanie i chęć zysku.

W Norweskim Podatek, to słowo: skatt, które ma dwa znaczenia, drugie to: skarb. Podatek przynależny do usług, produktów, surowców, jest skarbem państwa dzięki któremu można utrzymywać kraj rozwijając go. Im bardziej w konsumpcji żyjemy, tym więcej pieniędzy wrzucamy do skarbonki państwa. Wzrost cen, najczęściej jest spowodowany jak czegoś brakuje. Najczęściej, najwięcej brakuje, jak brakuje rąk do pracy w miejscach które są płodne, lub mają zapotrzebowanie na rozbudowe. Zagraniczna produkcja w Polsce dokłada się do skarbonki państwa, napędza budżet przy podatku z wynagrodzenia. I na tym samym terenie wynagrodzane osoby za pracę mogą napędzać to dane miejsce. Najbardziej nie uczciwie jest z nieruchomościami, mam nadzieję że Nowy Ład polityków Prawa i Sprawiedliwości może w tym pomóc. Jeśli Polska ma dużo pustych mieszkań które należą do państwa. Jeśli Ład oznajmił że każdy potrzebujący może dostać swoje mieszkanie, wtedy ceny tego typu mieszkań spadną, jak i spadną ceny materiałów. Te osoby które mają należne wynagrodzenie za swoje zaangażowanie w państwie, powinny otrzymywać kawałek ziemi. Aby mogły takie osoby postawić dom. Ale tu mamy problem, ponieważ dziś mamy Pandemię która została za bardzo nagłośniona. A to od informacji dookoła zależy to w co wierzymy. Człowiek w strachu nie jest w stanie pracować przy bardziej wysiłkowych pracach, I “Prawo i Sprawiedliwość”, Europa, GLOB nasz, zabardzo spanikował. Rozwiązaniem będzie można zobaczyć jak to ogarnąć, i nie prędko, i nie tylko na chwilę obecną. Jedyne rozwiązanie, to szkoły i młodzież, jak i szkoły obowiązkowe dla dorosłych. Szkoła zawodowa powinna być łączona razem z młodymi jak i dorosłymi. Te osoby będą mogły w przyszłości zmienić Bieg pieniądza w Polsce. Ale do tego trzeba zmienić tradycję w Polsce na tradycję wszystkich pokoleń.

“Eehe”

W czasie zdobywania dóbr materialnych, w czasie postoju, w czasie utrzymywania rodziny, w czasie kombinowania, w czasie miłości, lub w czasie hejtu, co jest ważne? Jak wiemy każdy gdzieś przybył na świat, każdy w innych warunkach, każdy z innymi informacjami dookoła, psychologia tłumu jak z przypowieści o siewcy w krajach które jeszcze się rozwijają i mają potyczki w Ładzie.

Wielu ma dość i chce wyjechać z myślą o lepszym życiu, a u nas na naszym globie wiele miejsc jest narażonych na konflikty gdzie tylko bezstronność i chęć twórczości u wszystkich może załatać rany. Ale pytanie młodego człowieka brzmi: jakiej twórczości się oddać dla dobra ogólnego? Jak wiemy aby wykonywać dany zawód musimy się przygotowywać do niego latami. Aby w państwie był ład i porządek, każdy musi wykonywać zawód który dołączy się do rozwoju Państwa. W miejscu gdzie trzeba podzielić czynności obywateli na te które są służbą a te które są twórcze. Czynności twórcze utrzymują służbę. Służba dba o twórczych i dzieci. Rolnicy nie utrzymują Polaków, dziś na półkach przecież wiele zagranicznych produktów, każdy spożywa to na ile portfel pozwala. Więc kto utrzymuje Polaków? Polaków utrzymuje ich własna praca, gdzie nie każdy wie jak się do niej udać i chwyta się tego by było na przetrwanie lub szybko zastrzyk gotówki. Chętny i ciekawy spróbuje wszystkiego (nie zawsze wybierze to co właściwe). Gdzie za dużo Polaków się odurza, a to czyni postój w rozwoju dla ładu w państwie. Wiem że Polsce potrzeba wszędzie szkół budowlanych, wraz z nauką o surowcu do przetworzenia potrzebnego w budownictwie. A czemu tak? Ponieważ Polsce potrzeba nowych mieszkań, większych mieszkań na nowych systemach które są długożytne. PS. Jak dziecko przyswoi, dziecko nie zapomni, a jak polubi, będzie miało w “Zawodzie” przyjaciela. Teraz od głów państw należy obowiązek czego uczyć Polaków, i co jest potrzebne Polsce. Polsce potrzeba więcej praktyki, a na sponsorowanie praktyki potrzebne są nowe hale, materiały, narzędzia i przybory. Czynu się nie zapomina, a wiedza ciągle się przekształca. Wiemy, trzeba postawić na czyn i praktykę do niego.

Pytanie: co znowu zrobią Politycy?

“Takie sobie Utkwiłem”

Jak opowiadać o Bogu by uzyskać u słuchaczy świadomość wyzwania które mamy?

Bóg, Rodziciel, kiedy o sobie mówi? Dziecko które pozna go poprzez rozmowę odczuwając siebie jako siebie – a – dziecko które pozna go odczuwając siebie jako dwie osoby w ciele (jako mieszkaniec jak i jego prowadziciel, gdzie mieszkaniec jest jeden a prowadzicieli jest dwóch “Rodziciel” i “dziecko”). Są też dzieci bez wiedzy o Bogu które muszą przejść filozofię o Stwórcy by go poznać. Niektóre dzieci myślą że tylko to że o nim wiedzą już go znają, po tym co obserwują i przypisują do zrozumienia w etapach, gdzie każdy etap to inna świadomość i próbują być sobą. Czym jest święta rodzina? Niektórzy myślą że Bóg patrzy z nieba, niektórzy wiedzą że Bóg nas porusza i że był plan, plan się zmienia. Niektórzy wiedzą że wszystko musi łączyć i tworzyć z ułamka sekundy na sekundę, i w tym wszystkich nas zna od samego początku. Wychowuje nas, a jak mamy spokój, jest z tym łatwiej, a jak jest chaos, zapoznaje nas z buntem by przezwyciężyć chaos w odczuwania. Zna każde miejsce, planuje nas pod to co możliwe, choć częsta rozmowa z mieszkańcami jednego z okręgów tej planety zaburza zrozumienie o tym co Nasz Rodziciel Planuje, a tłumaczy to co widzimy, wystawiając nas na próby, gdzie dłuższą kontemplacją przychodzi to zrozumienie, a w chwilowym odczuciu możliwe pamiętne odczucie. Też myślisz że Nasz Rodziciel się siłuje z systemem? Wszystko w toku. Nie może przemawiać do wszystkich w czasie rzeczywistym, ponieważ każdy ma inne zrozumienie, i co innego zrozumie, jak i uczyni.

“Ktoś”

Ktoś to etapy. Ktoś to MY. Ktoś nie może być niedobrym dla Ktosiów, ponieważ nie chcemy aby ktoś w przyszłości, w większej ilości pokoleń, poprostu nie cierpiał, poprzez to czego Ktosie nauczają i zostawiają po sobie.


Wybieramy każdego dnia. Dzisiejsza szkoła uczy aby nosić w głowie informacje o świecie, gdzie nie każdy raport – teoria – jest sformułowana właściwie, mówiąc o marzeniach w wolnym czasie, bez zasad które uczą utrzymać naród właściwie. Nam potrzebna szkoła która pomoże Narodowi. Ale jakby tak uczyć prawa I paragrafów od 4 klasy podstawówki, myśląc że dane pokolenie ominie świat kryminalny, mogłoby się udać. Oczywiście mając wpływ na prawo które jest w rozwoju, a fakty i badania naukowe, rejestrując wszystko, choć to od więzi z Bogiem zależy Twoje zdrowie fizyczne i psychiczne, a czasami dla postoju by dojrzeć. Prowadzi każdego, choć jak mrówka myśli tylko o mrowisku, to mrowisko funkcjonuje. Ale mrówka nie ma reklam po drodze z miejsca na miejsce. My jesteśmy na wyprawie gdzie kluczem jest odrzucić wszystkie reklamy z świata który znamy, a poczuć się jak na wyprawie, podróży, przygodzie, kształtując siebie jako stabilnym, świadomym, przejmującym się i dokładającym się aby dane miasto miało lepiej, aby gmina miała lepiej, aby wioski miały lepiej, wszystkie okręgi, województwa, natura, państwo, kontynent, planeta.
Ale czym są podświadome reklamy w niewłaściwym czasie? Miejscem wyboru, jak i nałogu, lub irytacją. Każdy jest innego korzenia, ale prawda jest taka że powstaje nowy etap w cywilizacji, w kontakcie z cywiliziacjami myśląc o całym globie. Nowa era gdzie młodzi i emeryci się przyglądają a reszta utrzymuje lub szkodzi.

“Sekret aby zrozumieć Naturę”

Jak wiemy dusza oddziałuje na ciało. Dusza składa się z: umysłu (umysł to twierdza logiczna gdzie rozwiązania logiczne przypisujemy do twierdzy świadomości), świadomości, zmysłów czucia, zmysłów wzroku, jak i kopuły odczuwania wszystkich zmysłów która pozwala na czucie przestrzeni (niektórzy odczuwają ciało jako odczuwanie przestrzeni wraz z odczuwaniem wyzwania przyswajając prawdy życia na tyle na ile środowisko pozwoliło, a niektórzy odczuwają kopułę zmysłów jako odczuwania przestrzeni gdzie szczytowym stadium jest odczuwaniem kopuły jako siebie pewnym wraz z świadomością planety jako domu – kopuła przestrzeni (kopuła zmysłów to: pole widzenia, pole słyszenia, pole odczuwania przestrzeni poprzez zdobytą wiedzę o otoczeniu czyli świadomość, pole przestrzeni w której potrafimy zgrać się z otoczeniem nie nudząc się, choć i tak to zależne od warunków ehh) – a gdzie Ty dzisiaj jesteś? – nie możemy sobie przeszkadzać i nagadywać – też nie możemy zmyślać w internecie fałszywą nauką, zazwyczaj to są pochopnie wnioski chcąc zabłysnąć w stadzie, jak i nie możemy zmyślać na temat innych mieszkańców ziemi). Ale nie odbiegajmy od tematu, dobre serce które kocha wyzwania i dobro będzie miało młodą twarz całe życie, a to nasza dusza i jej odczuwanie przez Boga nadaje tą twarz. TWARZ SIĘ SKŁADA OD RUCHÓW W Kopule zmysłów odczuwania przestrzeni. DLA NASZEGO RODZICIELA TO JEST CAŁY ŚWIAT. WIĘC KOMU ZAUFAĆ JAK NIE JEMU? DO TEGO MUSI SIĘ SKOŃCZYĆ GONITWA ZA PIENIĄDZEM. POLACY NIE MUSZĄ TAK HAROWAĆ JAK HAROWALI mało mając czasu na Boga i rozumienie sensu życia. Człowiek wolnym musi być, czyli płynnym na planowanie życia z Bogiem, wiedząc że każdy w kosmosie jest jego dzieckiem i wszystkich kocha, nawet zwierzęta. Przecież nie chcemy wyrządzać krzywdy tym których Bóg kocha. Rozumiem hirurgię, jest bardzo potrzebna, ale jestem za przestaniem wszczepiania organów. Zaprzestańcie operacji organów (wtedy nie będzie nielegalnego rynku organami, PS. jak Bóg uzna że komuś potrzebna choroba, nie możemy z nią walczyć, a musimy przypominać sobie o naszym Rodzicielu którym jest Bóg, chcieć zrozumienia choroby, i zbliżenia, czyli więzi, ale już takiej poprzez świadomość i wiedzę o bycie w świecie, a choroby miną, jak i będziemy podążać za młodą twarzą siebie już bez kosmetyków i operacji plastycznych). Ale wiecie, Twarz która zawsze wygląda młodo, będąc ładnym, tam nie można namawiać do szaleństwa w postaci np. mody i show, gdzie połowa społeczeństwa tego nie rozumie. Gdzie Trudniej tej części Polaków która nie rozumie się jeszcze w: Mądrym życiu a naśladuje plącząc się, nie myśląc o sobie, jak i łonie przyszłych pokoleń nad jego utrzymaniem.

“Kosmopolita”

Po długim czasie obserwacji zauważyłem że aby dobrze żyć i móc być początkiem apogeum cywilizacji wraz z wszystkimi, dużo trzeba, a aby dojść do tego początku jest bardzo długą drogą. Wiem – musimy wszystkich nauczyć aby: nikogo nie trzymali w głowie, nie przejmowali się o ludzi, a myśląc nad miejscem robić to co jesteśmy pewni że udźwigniemy, gdzie trzeba widzieć stan miejsca zamieszkania wraz z dokładniem się w nim. Politycy nie powinni trzymać myśli o innych, a współpracując robić swoje na swoim miejscu, czyli powinni zadbać już o właściwą edukację poprzez praktykę i zapewnić to że nikt nie będzie się przejmował o pieniądze. Politycy powinni bardziej przezywać swoje życie w ciągłym ruchu. Od rozwiązania do rozwiązania przyjmując że to dzieje się w głowie, a nie na zewnątrz w terenie. Tak to ja, kosmopolita i myślami globalist, widząc że to w części jakiejś ja, odpoczynek w ruchu myśli, poznając język ciała tej planety, będąc z Bogiem takim jakim otoczenie pozwoliło nam poznać. Każdy poznał Boga inaczej, choroby nie są chorobami, śmierć nie istnieje, tu musimy się przejmować o planetę szukając właściwej wiedzy o życiu w kosmosie, Domu Naszym, który tworzony jest w Świecie Boga. Musimy – możemy być przy tych ludziach z którymi działamy na rzecz planety i rzecz Kosmosu. Rodzina to mylne stwierdzenie w domu zbudowanym przez człowieka. Cały kosmos to rodzina. a aby móc coś w tym domu, trzeba się o wszystkim interesować co napędza rozwój cywilizacyjny w kosmosie by umieć się dołożyć w każdym miejscu. Wszystkich rusza Bóg, Stwórca, Rodziciel. Prawdą jest to, im mniej mówimy o seksie, tym mniej nam się chce. Im mniej narkotyków, tym bardziej jest się sobą widząc właściwie świat NASZ, I’m mniej cudzych praw tym jesteśmy mądrzejsi – kosmopolita od czasu do czasu musi zapalić jointa,

ale tylko wtedy gdy chce sam w samotni się zaspokoić, układając na nowo swoje wzory logiczne. Lepiej żyć Planetą dbając o nią i o wszystkich zamiast: zabijając straszyć początkujących o tym że w świecie Naszym jest niebezpiecznie. Dziś nasz Rodziciel postawił na ofiary podczas Covida by zmieniać cywilizację. Byliśmy cywilizacją pędzącą w stronę morza, będąc ikarem, dając zły przykład, zapominając że, jesteśmy by być wzorem do naśladowania w najważniejszych funkcjach, wraz z umiejętnością nauczania innych dla narodu. Nie możemy mówić że jest niebezpiecznie!! tam logika się nie wyczerpuje, a szkodzi w rozwoju i dobrym życiu. Musimy tłumaczyć wszędzie o tym że nie ma śmierci, że później idzie się dalej, lub powtarza się swoje życie. Tam tylko otoczenie bezpieczne i spokojne w wszechstronności utrzymywania Domu i okolicy jest właściwe, gdzie to pozwoli nam wszystkim mieć dobre życie, pamiętając że nic nie możemy robić na siłę, a z natchnieniem. Nasza planeta nie może być lokomotywą która się rozpędziła zatrzymać się nie mogąc – PS. polecam przeczytać Artykuł w Menu: “Odporność stadna” jak i “System, potyczki z nim i jego struktura”, “Historia zmysłów duszy i właściwe feng shui”, “Odpowiedzialność”, “Miejscowi”. Najlepiej myśleć o tym co najwygodniejsze i najważniejsze w funkcjach na Naszej Planecie dla wszystkich w pierwszym życiu, wiedząc że każdego ciało i umysł to dom czekając na pomoc w utrzymywaniu naszej planety – na wszystkich planetach z życiem ten sam cel. Hasło: “Choć każdy to i tak zrobi inaczej” . Tak, I ZNOWU WŁĄCZA SIĘ WE MNIE GLOBALISTA.

Pozdrawia NauczajmyZrozumienia PL

“Metamorfoza”

“Życie to szlak metamorfoz zrozumienia nad wszystkim. Jeśli nie ma tych zrozumień – to się stoi w jednym miejscu.”

DesertManΔ

“Odporność stadna”

Odporność stadna jest wtedy: gdy obywatele rozumieją jakie mają zadanie przy utrzymywaniu narodu – dla siebie – wraz z przyszłymi pokoleniami – nauczając zrozumienia wszystkich o tym co ważne, jak i jakie funkcje powinien spełniać każdy obywatel w państwie – pamiętając o wartościach wraz z próbą rozumowania Naszego Rodziciela w Świętym zrozumieniu – często poza Duchem Świętym. Wiedząc że Bóg to Król jak i Stwórca w każdym – poprzez psychologię tłumu – dążąc do tego samego obrazu Jedności.

Wspomnę, jeśli są trudne czasy – Bóg Nasz Rodziciel, który nas tworzy w ciągłej kontynuacji – może wspomnieć w świecie czasy przyszłe jeśli nic nie będzie się zmieniać, a poprostu zaplanuje przed próbę przekierowania cywilizacji. Jest w kontynuacji razem z nami, i czeka na odpowiedni moment w czasie przyszłym, aby dzieci Jego się nie bały – uprzedzając je proroctwami. Szkoda ponieważ wiele osób które tego nie pojmują – myślą że są zamknięte w dziele szaleńca, i że taki był plan. A tak naprawdę te osoby są w błędzie. Bóg to Nasz Jedyny Król jak i Rodzic, a My: nie jesteśmy pionkami. Planuje Nasze życie i ruchy pod to co: – dookoła nas – często nie mogąc nic więcej. “W miejscu gdzie” – priorytetem jest aby go zrozumieć, wraz z tym tematem: “Jak utrzymać przyszłe i wszystkie pokolenia, z wiedzą że wszyscy jesteśmy Jego dziećmi i jesteśmy na zawsze” .

Z moich obserwacji, turystyka, media, jak i moda dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku przyczyniły się często do: gry zdobywania i niemądrego przykładu w stronę młodych jak i starszych. Wielu młodych wraz z starszymi stało się wygodnymi myśląc że są mądrzejsi dużo nie musząc. Jest internet, komputery, smartphony, używki, jak i TV. Spędzając swój czas w domu, na zewnątrz, jak i w aglomeracjach różnego pokroju, gdzie media przyczyniają się u wielu osób do uciekania od rzeczywistości tworząc swoją jaźń inaczej – nie mogąc być właściwym analitykiem nad stanem obecnym by wiedzieć co czynić w cywilizacji – i od czego zacząć myśląc o dobrze dla wszystkich.

Duże miasta przyczyniają się do: gonitwy za pieniądzem wraz z nowymi trendami konsumpcji nad utrzymaniem siebie i domu – oddając się snom zdobywania pieniędzy często zapominając o wartościach – widząc że wiele osób poprostu chce się utrzymać oddając się każdej pracy. Gdzie czas na właściwe relacje z Bogiem? – nad stanem obecnym naszej cywilizacji, z myślą o przyszłych pokoleniach, jak i mądrości utrzymywania Domu Naszego. Wiele osób rozwija się w tym co dookoła nas, i też w wielu kwestiach te wiele osób może nie wiedzieć czym jest: właściwy przykład i przestrzeń, jak i kształtowanie siebie dla rodzin i wszystkich.

Dom to ta planeta na której siedzisz i czujesz, jak i uciekasz od świata w czas przyjemny, gonitwy za pieniądzem, do pracy, nie wybierając właściwej pracy obok domu, będąc wystawionym na wiele niezrozumień z osobami z innych kultur, zaburzając swoją kulturę, szukając podobnych do siebie kultur, widząc chaos w spokoju lub będąc w locie, uciekając wystawionym na wszystko – wiedząc już że jest PANDEMIA. Więc musi być w tym jakiś cel.

Pandemia zamyka granice państw i to MOŻE Wskazówki – ABY POMYŚLEĆ O KAŻDYM MIEJSCU BEZ UCIEKANIA Z NIEGO, do czasu aż się uwierzy w: Pandemię, Plan walki o przyszłe pokolenia z szarpnięciem w Świecie – myśląc o całej dzisiejszej cywilizacji, gdzie w tym Bóg chce nas nauczać, a mówi poprzez naturę.

Nie możemy opuszczać miejsc zamieszkania, musimy mieć pracę przy domu, i nie możemy budować małych mieszkań. W miejscu gdzie duże miasta, małe miasta, jak i wsie, żyją innymi prawami. Tworzą inne stany umysłu gdzie internet i media to dziś tak jakby multikulti. Ciężko dokopać się tam do czegoś pożytecznego. Internet powinien być źródłem zaintersowanych losami cywilizacji organizując na każdym osiedlu PRACĘ PRZY WSPÓŁPRACY Z Miejscowymi, która nie wyrządzi nikomu krzywdy, jak i będzie z swego czynu tak jakby Świętą zarabiając na siebie. Z tego co widzimy nie może być bloku przy bloku. Im więcej dużych budynków przy sobie, tym mniej swobody, mniej pracy, jak i mniej pieniędzy. No chyba że ktoś pracuje i wykonuje swe funkcje w swej aglomeracji będąc wynagradzanym czyniąc ważne funkcje w miejscu gdzie inni będą czerpać pieniądze z państwa lub okradać państwo nic nie robiąc pożytecznego.

Wiesz, jesteś przykładem dla najmłodszych, którzy bez właściwego wykształcenia chcą brać to co dorośli, gdzie nie mając pracy wchodzą w świat nieporozumień, gdzie od patrzenia powstają pragnienia. W mediach dziś pokazujemy wszystko. Osoby które nie były przygotowane na szkołę będą brać przykład z mediów jak i zachowań wszystkich dookoła. Szkoła w Polsce wprowadza młodych w błąd, jak i chce za dużo od dzisiejszych uczniów, gdzie wiele osób się buntuje na szkołę jak i prawo w danym kraju. W Polsce uczymy kilka zbędnych przedmiotów, mówiąc młodym że im to się przyda, gdzie Ci którzy nie są zainteresowani niektórymi przedmiotami, muszą tą wiedzę z szkół posiadać, a jak jej nie zaszczepią w wielu kwestiach mogą być źle odbieranii – bo przecież: się nie przydadzą (a to jest błąd w spostrzeganiu tych którzy będą i są w państwie), ale ja się pytam politycy. Chemia jest zbędna (chemia to przedmiot który powinien być po przysiędze w specjalnej z szkół ponieważ w niepowołanych rękach może zadać krzywdę wielu z nas), historia jest zbędna (uczy choć też okalecza umysł, powinno się pamiętać kim jesteśmy ale historia nam nie pomaga w tym co dziś trzeba), religia jest zbędna (Boga każdy powinien poznawać indywidualnie, moim zdaniem Biblia negatywnie ukazuje obraz Boga, choć w czasie konfliktów trzeba mówić o Bogu, stworzeniu, jak i o tym co słuszne myśląc o wszystkich), tak naprawdę prawie zawsze musimy pamiętać że jest z nami, tam łatwiej nie błądzić. Język polski też w dużym zakresie jest zbędny, synonimy które znamy też w jakimś stopniu przyczyniły się do konfliktów jak i trudniejszego zrozumienia z Bogiem o wszystkich co nas otaczają, często zapominając że wszyscy są Braćmi i Siostrami (nas trzeba tylko nauczyć mówić, pisać, uczyć wartości poprzez praktykę, aż do wspólnego zrozumienia nad zadaniem które mamy wspólne w cywilizacji dbając o łono wszystkich pokoleń). Biologia powinna być tylko o człowieku aby człowiek się poznał, choć możemy połączyć biologię wraz z wiedzą o Duszy w Ciele (dusza ma kontrolę nad ciałem, jest pośrednikiem wszystkich boźdźców z świata w którym się znajdujemy, mając możliwość oddziaływania na ten właśnie świat). Co waszym zdaniem jest potrzebne Polsce? Ja wiem że wartości i wolność by znaleźć to co chce się czynić w Polsce słusznie i umiejętnie, a aby umiejętnie coś robić nie można się chwytać wszystkiego na raz tak jak dzisiaj w szkole. To nie ma sensu jak i szkodzi w utrzymywaniu cywilizacji. Polsce potrzeba więcej praktyki w budownictwie i wydobywaniu surowców, wraz z tym co potrzebne do utrzymywania. Uczyć dziedzin poprzez praktykę, ponieważ tylko tak się przekazuje rzemiosła, a wiedzę powinno się zdobywać samemu znając wartości. Więc jak dać jednolitą barwę wszystkich dookoła by nauczać już właściwych funkcji których Bóg od nas oczekuje w cywilizacji? Jak widzicie to jest długi proces. Ale zastanów się nad swoją pracą, i czy prowadzi do czegoś dobrego w cywilizacji, pamiętając o wartościach, wszystkich dookoła, jak i Bogu, a może będziesz wstanie zmienić tym coś na lepsze w państwie nie załamując Polaków. Tylko polityka może zmieniać na lepsze, a polska polityka jest w świetle krytyki. Mówiąc o całej polityce. Są też osoby w polskiej polityce które oddały jej życie, choć aby dobrze zarządzały naszym krajem nie może być im odbierany spokój, jak i nie mogą być negowani. Więc Wiecie. Jak dla mnie polskiej polityce ciężko przychodzi to o czym właściwie w Państwie trzeba, jak i tego jak obnosić się właściwie z obywatelami.

Jeśli telewizor, media, muzyka, wiadomości, wytwórnie, sport światowy, filmy, gry, są dla ludzi, a każde pokolenie ma inne zrozumienie jak i modę, gdzie jedno pokolenie ma wiele różnych kultur w wszystkich krajach, często bez zrozumienia poprzez kontakt z mediami, a jest PANDEMIA, którą już znamy. Gdzie niektórzy w nią nie wierzą, a JEST. WIĘC CZYM JEST? jak i jakie jest nasze zadanie?, od czego zacząć?

Wielu młodych chce dom po skończeniu osiemnastEGO roku, pędząc po niego, często upadając się męcząc bez pomocy w państwie, będąc skazanym na opuszczenie kraju w celu lepszego życia. Prywatne firmy w większości szkodzą, tu powinno być wszystko państwowe, jak w Królestwie. Jak wiemy koronavirus w większości zabija starszych którzy zostawiają wolne domy jak i mieszkania. Szczerze na virusa odporni są Ci co czynią dobrze, którzy mogą dobrzę, jak i są potrzebni najmłodszym z otoczenia wraz z przyszłymi pokoleniami, jak i za tymi za którymi idzie tłum jeśli chcą dobrze, będąc w kontynuacji Boskiego nauczania, nawet jeśli zakłucają psychologię tłumu, wiedząc że może przyjść czas kiedy zmienią kierunek na ten właściwy a tłum: pójdzie za nimi. Moim zdaniem polityka ostatnio to coś niesprzyjającego obywatelom, jak i naturze, a jesteśmy na właściwym miejscu. Chcemy dobrze opierając się na nowoczesności, historii, lub tradycji, gdzie mamy wspólnie inne zdanie na temat wszystkiego. Ja dziś całą politykę widzę jako sudoku do ułożenia, i też Unia Europejska to widzi, i całkiem możliwe że też tak widzicie. Chcecie utrzymać pozostałości po rosyjskiej komunie, jak i tego jaki USA miała wpływ na Polskę, nie dużo rozumiejąc, jednocześnie mając na głowie próbę zrozumienia Uni Europejskiej. Pamiętajcie, słuchajcie serca Uni Europejskiej a nie sąsiadów, i próbujcie to serce zrozumieć nawet przy barierze językowej, wiedząc że chcą i chcieli dobrze, podejmując decyzje o tym jak dać lepsze życie tym co się narodzą. Zapoznając się z tą stroną, może spojrzycie na to czego u nas brakuje i dlaczego wychowanie wraz z utrzymaniem Polaków jest dziś skomplikowane.

To czas próby.

Jak wiemy aby zrozumieć życie, Boga, jak i funkcje w świecie, czasami potrzeba nas przekierować chorobami. Wierzysz razem ze mną że jesteśmy w Domu Bożym, który został zaniedbany poprzez niezrozumienie? Jak tak to możemy wspólnie dużo, a trzeba zacząć od przekształceń jeśli chodzi o rozbudowę państwa, szkolennictwa, wiary, medycyny, jak i zrozumienia że nie jesteśmy kropką na tej planecie, gdzie nikt nas nie słucha jak i nie rozumie, a jesteśmy w Domu Bożym w danym państwie i nasz Rodziciel się często ujawnia poza Duchem Świętym by obudzić w nas właściwą wiedzę na temat świata i jego utrzymywania, choć musimy zaufać temu że tak jest. Poprostu trzeba się pochłonąć w JEGO języku ciała mniej się spotykając, a będąc w samotni budując się w Duchu Świętym, napotykając wszystkich w celu działań dla Ojczyzny, ucząc się o tym czego potrzeba Ojczyźnie i Obywatelom wśród Ojczyzn. Tu musi być cel JEDNOŚCI. Więc pierw trzeba ułożyć plan który doprowadzi do jedności, tłumacząc wszystko wszystkim pod wszystkich, jednocząc się, poświęcając jednocześnie więcej czasu w mediach na spokojnie aby dany lud który dąży do zjednoczenia zrozumiał jakie mamy wspólne zadanie. Zauważyliście że rozrywka w mediach często zaślepia to zjednoczenie? Ja to widzę, może i Ty. Media to najważniejsza część rozwoju obywateli w państwach. Mediami powinna zarządzać polityka i wyłącznie polityka, ponieważ tylko tak można zjednoczyć naród w jego właściwych funkcjach. Każdy w mediach powinien wiedzieć czym jest zły przykład by nie był szerzony ponieważ tam łatwo o młodych naśladowców, jak i tych starszych. Biblia np. używa słów typu jak: ubogi i grzesznik. A to już miesza w cywilizacji, widząc tak mieszkańców Ziemi, a MY wszyscy to Dzieci Boże. Wielu polaków poprzez swoje wierzenia żyło, jak i żyją w chaosie niezrozumień, często nie zauważając drugiego człowieka jako kogoś nowego, nie wiedząc jak współpracować, a odczuwając strach lub nadpobudliwości, wraz z zaburzaniem swego właściwego rytmu. Duża ilość polaków intensywnie odczuwa słowo wróg i obcy, będąc Polakiem, czując ból poprzez zaintesywne odczuwanie słowa “Patriota”. Jeśli ktoś się nie zgadza z czyjąś z historii lub ideologii, to tam trudniej o współpracę np. z Unią Europejską.

Bóg powoduje psychikę przy naszej wolnej woli. A aby wolna wola była silna, musi dużo zwiedzić w swoim miejscu zamieszkania. Czyli poczuć wolność już bez mediów jeśli jest w nich dosłownie wszystko, a zdobywać wartości dla cywilizacji praktykując i rozglądając się za potrzebną pracą, nie szukając rozrywki.

Wiadomości powinny dawać cel, a nie straszyć. Jestem wtedy przeciwko wielu mediom. Ale nie lepiej tak ułożyć wszystko dookoła, aby nikt w przyszłości tak nie musiał jak my dzisiaj? Wiem, to bardzo trudne? Do tego w tych czasach psychoanaliza nad łonem przyszłych pokoleń w właściwe nauczanie, wiesz, jest potrzebna jak i niezbędna.

Tak naprawdę jeśli się mniej boimy, mniej się uczymy o konsekwencjach jak i kontynuacji dla przyszłych pokoleń w cywilizacji. Nie można dawać tego co zabija wartości, ponieważ wartości są budulcem utrzymywania przyszłych pokoleń. Wiem to zapomniany Eden?, tu trzeba się martwić o dobry czas w czynie. Nie potrzebne nam maski, czy kombinezony, trzeba poczuć się jak w Domu Bożym który ma problem patrzeć na całość w labiryncie spotkań, jak i wierzeń, gdzie za dużo ludzi chcących różnie decydować, nie rozumiejąc zadania które ma Nasz Rodziciel wraz z nami.

Jesteśmy cały czas czymś nowym w świecie, a życie to szkoła jak i cel. Tu trzeba się przejmować o losy Ziemi i wszystkich przyszłych wraz z nami. Tam widzimy że dla wielu pieniądz dziś jest iluzją w prywatnym świecie zapominając że został stworzony by utrzymywać i rozwijać państwa na planecie dzisiejszych czasów jak i tych przyszłych, choć nie wszyscy wiedzą jak go napędzać.

Aby być psychoanalitykiem trzeba układać plany w Świętej Logice, wiedząć że każdy jest dzieckiem Bożym. Trzeba planować rozwiązanie na każdą krzywdę, myśląc czego Święty Bóg by chciał, ucząc się że każdy przechodzi przez proces kształtowania swej duszy jak i zachowań. Jak wiemy. Młodzi i starsi się zmieniają pod wpływem Puszki Pandory, czyli wszystkich możliwych mediów gdzie powstaje jeszcze więcej kultur niż było. Ogólnie Watykan nie może umrzeć a młodzi prawie już w niego nie wierzą. Watykan to siła dla tych co utrzymują a dziś swej mocy nie ma, ponieważ się nie rozwija z cywilizacją a przystał na tym co spisane z dawnych dziejów. Poprostu trzeba stworzyć jedną religię która nie jest religią, i szczerze marzę sobie o NauczajmyZrozumienia PL.

Najlepiej byłoby łączyć kilka krajów w jeden kraj, ustalając ten sam urzędowy język w szkołach, dla młodzieży, a w przeciągu około pięćdziesięciu lat będzie mniej języków jak i mniej nieporozumień w świecie. Unia Europejska ma takie funkcje i uczy angielskiego, choć nie może sobie krzywdy zadawać z innymi kulturami z całej Uni jak i świata. Europa powinna przyjąć że kraje to stany, a Unia Europejska to tak jakby USA w przykładzie. Najciekawsze w tym jest że Norweski jest lepiej ułożony niż Angielski czy Polski, ma inne znaczenia a uczy się w Norwegi obcokrajowców znaczeń jego słów z obrazków. Można bez słownika, taką ma konstrukcję. Wiedząc iż czasownik ma bezokolicznik, Święte “A” z Aureolą, “Å”, które jest metaforą przypominając nam o świętym bezpiecznym domu na nogach, czyli mądrym domu, przed każdym czasownikiem, przed każdą czynnością. Nie możemy zniszczyć wiary właściwej. Rozumiecie konsekwencje? Trzeba znać do tego historię o Świętych, a aby zrozumieć Świętą Logikę trzeba wiedzieć czym jest słowo: Święty jak i Mądry. Jeśli ludzie nazywają się mądrymi, dzieci myślą że tak mądrość wygląda i się gubią. Zrozumienie słowa “Mądrość” musimy przedstawiać cały czas poprzez Święty czyn aby ktoś go zrozumiał.

Dziś jest bardzo źle u nas patrząc na całą planetę jeśli chodzi o przyśpieszenie procesu aby każdy miał dobre i mądre życie. Ja to widzę, może Ty to widzisz też, dlatego marzyłem o NauczajmyZrozumienia PL i ciągle marzę, choć widząc poplątanie takie które mało kto widzi ponieważ trzeba wielu lat na zwiadach z myślami będąc pustelnikiem myśląc o tym jak utrzymać wraz z Duchem Świętym łono przyszłych pokoleń aby nie miało końca.

Dziś potrzebujemy Pustelników którzy się dokłożą do mądrej cywilizacji ponieważ mamy nadmiar radzin, jak i tych którym nie wyszło wraz z ich zagubionymi dziećmi ucząc je o seksie i przyjemnościach, a przez seks ich więcej… Tak jakby na marne w Cywilizacji poddając się konsumpcji która ich psuje a prawdziwym celem była jedna z funkcji w utrzymywaniu porządku wraz z działaniem na rzecz państwa wśród rodzin. Moim marzeniem jest aby każdy mógł szybciej się poznać wraz z funkcjami w narodzie niezaburzając właściwego rytmu dla narodu, świata, jak i rodzin. Wielu obywateli chce tak jakby być na wczasach dzieląc się często niedobrym przykładem wśród wszystkich. Muszą być darmowe przedszkola z zabawkami które przedstawiają pracę potrzebną w cywilizacji, czyli majsterkowanie od najmłodszych lat kontynuując te nauki dalej w szkole wraz z misją w świecie i wartościami, a tam nie może być historii ponieważ przedstawia ludzi z wielu dziejów w złej formie ucząc młodych znieczulicy, a to uczucia są początkiem mądrości. W dzisiejszych czasach lepiej nie brać książek od historii za wzór, ponieważ naszym wspólnym celem jest ruszyć wszystko w stronę Jednośći, globalizacji wraz z zrozumieniem tworząc nową kulturę ale już taką która przetrwa wszystko…

Aby każdy miał dach nad głową i aby zakończyć gonitwę o pieniądze, musimy rodzić mniej dzieci które trzeba nauczać otoczeniem, tam będziemy mogli zmieniać Świat na lepsze jak i otoczenie. Puszka Pandory szkodzi wielu w dzisiejszych czasach, a są nią media. Celem Pandemi może być też cenzura Mediów. Bóg musi słuchać tłumu, ponieważ tłum ma wpływ na to co dalej. Wszystko prywatne ogranicza do tego celu, dlatego może musi upaść dużo prywatnych firm aby stały się państwowymi z mądrymi w Świętej Logice działaczami wskazując drogę, współpracę, jak i pomoc wszystkim.

Dołącz się.

“Trójca Święta i dziś”

Jezus chciał aby każdy mógł poznać Boga w sobie, a Biblia chce aby słuchać Biblii i przypisać ją za mądrość życia. Ale jak chciał to wytłumaczyć? Duch Święty, czyli nasza dusza która używa Świętej Logiki bez szkodzenia a lecząc i budując utrzymując łono przyszłych pokoleń w Trójcy Świętej. Przykład: Ja w Świętej Logice i w czynie stając się Duchem Świętym poznając Boga w sobie, naszego Stwórcę jak i Rodziciela, będąc jednocześnie jednością dając życie Trójcy Świętej w sobie poprzez słuszny Święty wybór sobą jak i podążając za wszechstronnością. Ja wiem, że nauczanie funkcji w dzisiejszej cywilizacji nad zapewnieniem każdemu odpowiednich warunków wraz z wartościami ucząc samodzielności w Świętej Logice z silną wolą do słusznego czynu jak i zapewnienie poczucia wszystkim że nie są sami to jedyny właściwy fundament.

Wspomnę że dziś nasz Stwórca, Duch Święty poza Duchem Świętym w swej obronie aby obudzić w nas Świętą Logikę poznając Go dążąc jednocześnie w celu DOKŁADANIA i utrzymywania mądrze siebie jak i łona przyszłych pokoleń które też będzie miał w opiece.

Chce nas uczyć siebie a często musi zacząć od rozmowy z nami pod nasz bagaż doświadczeń jak i charakter.

Nasz Rodziciel często zmienia zdanie co do naszego bytu w świecie tu na planecie Ziemia, zazwyczaj jak byt się poszerza wraz z biegiem cywilizacji i funkcjami które zaczynają szkodzić. Nie można zapominać że jest nam zawsze Rodzicielem i chce abyśmy my jako dzieci jego się pojednały razem z nim aby Go poznać wraz z tym z czym się zmaga. Dziś walczy o życie, o łono przyszłych pokoleń. A nas chce nauczać szukając w nas towarzyszy do tego celu. Jak wiemy za dużo wszystkiego, jak skupiamy się na bycie w cywilizacji, tam widzimy jak być powinno a jak nie jest, a każdy widzi inaczej. Naucza tych którzy oddają całe życie by go zrozumieć. Im więcej osób próbujących się utrzymać by przeżyć tym bardziej to nie możliwe, tak samo z osobami które chcą żyć przyjemnie.

W każdych czasach szuka towarzyszy aby z trudnych czasów dołożyli się do zmiany kierunku na ten właściwy i mądry.

Jestem każdego dnia załamany widząc iż w dużej skali internetem, mediami szkodzimy w psychologii tłumu jak i mylimy wartości nie dbając o Dom Boży właściwie. Jesteśmy cywilizacją kultur by stworzyć jedną niezniszczalną kulturę. Tam trzeba dać odpowiedzi wszystkim kulturom takie aby chciały być tą jedyną. Wiem że tematyka do pojednania to: “Bóg, ludzie, dusza, nasz wspólny cel”. Smartphon ma dwie strony. Choć aby był owocny musi być cenzura Internetu z myślą o najmłodszych jak i tych starszych.

“Odpowiedzialność”

Czym jest odpowiedzialność w tych czasach? Odpowiedzialność w rodzinie, odpowiedzialność w domu jak i w każdym miejscu poza domem. ODPOWIEDZIALNOŚĆ to ZROZUMIENIE. Aby być odpowiedzialnym nie można prędko żyć. NA ZROZUMIENIE potrzebne jest OPANOWANIE swych emocji nad stanem obecnym w każdej formie które pochodzi z zewnątrz. Dziś ciężko być opanowanym jeśli życie w chaosie się na nas uwzięło. Wszyscy szukają dla siebie najlepszej formy swej osoby kożystając z bagażu doświadczeń który jest w kontynuacji. Wszyscy szukają sposobu na siebie. Wszyscy mają inny sposób na siebie. Jedni uciekają w używki, drudzy chcą być zdolni w sztukach walki jak i silni, trzeci chcą odczuwać rodzinę, czwarci chcą oddawać swoje życie w ręce Boga ponieważ za dużo ich przerasta, piąci chcą tylko pracować, szóści chcą prowadzić życie przyjemnie, siódmi chcą nawracać jak i głosić, ósmi chcą tylko kraść i wykorzystywać innych, dziewiąci chcą tylko podnosić swoje ego, a dziesiąci chcą się zabić. W tym wszystkim cywilizacja ta wymaga ODPOWIEDZIALNOŚCI z strony każdej jednostki. W tych czasach odpowiedzialność to utrzymać dom, pójść do pracy, jak i nakarmić dzieci. Ale że tylko tyle i w tym jest już dobrze wszystko? Zależy. Pieniądz to odpowiedzialność aby korzystać z niego korzystając z słusznych wyborów. Ale czym jest słuszny wybór? Czy rola dobrego samarytanina w tych czasach jest trafiona? Potrzebujący w tych czasach potrzebują odpowiednich warunków do życia jak i stałego źródła pieniędzy aby móc nadgonić za rozwijającą się cywilizacją. Są dwie grupy ludzi. Ci co stacjonują w jednym miejscu w swoim życiu, i Ci co są ciągle w ruchu przemieszczając się co chwile zmieniając miejsce zamieszkania. Dla tych osób odpowiedzialność będzie zupełnie czym innym, o ile w ogóle chcą być odpowiedzialni. Odpowiedzialność to nie być obojętnie, odpowiedzialność to nie uciekać od życzywistości uciekając w używki, odpowiedzialność to widzieć wszystkich umysłem a nie ciałem. Odpowiedzialność to niesienie dobrego przykładu. Odpowiedzialność to dbanie o łono przyszłych pokoleń, a to jest dziś bardzo trudne z powodu gonitwy za pieniądzem o przetrwanie. Więc jak stworzyć ODPOWIEDZIALNY NARÓD? Proste jak i trudne. Musimy myśleć przy każdej pracy aby nie wyrządziła nikomu krzywdy jak i bólu. Musimy myśleć o wszystkich. Choć niezrozumienie w świecie nas przerasta. Dlatego odpowiedzialność to NAUCZANIE ZROZUMIENIA. W “Nauczajmy Zrozumienia” nic nie jest pewne, tam jesteśmy często wystawieni na bunt wobec naszej osoby, na przemoc, na odrzucenie, na nową przyjaźń, jak i na to co daje życie. Więc bądźmy silni w Nauczaniu Zrozumienia. NAUCZANIE ZROZUMIENIA TO NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ KTÓRĄ PRZYPISUJEMY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.

“Historia zmysłów duszy i właściwe feng shui”

Dwa lata studiowałem wiedzę “Historia zmysłów duszy i właściwe feng shui” przyglądając się wszystkim jako jednostkom w cywilizacji i zauważyłem że odpowiednio zaplanowana budowa miejsc z przestrzenią dla każdego ma na nas lepszy wpływ w celu życia z wypoczętymi zmysłami jak i myślami do działań rozwoju cywilizacji. Tam ujrzałem też że źle się prowadzimy jako cywilizacja w świecie poprzez budownictwo jak i wiedzę. “Historia zmysłów duszy i właściwe feng shui” omawia iż mieszkanie w bloku poniżej 100 metrów kwadratowych bez dużego balkonu i dużej łazienki może być szkodliwe jak i męczące myśląc o całości życia swego. Czemu? Podam przykład. My to roślinka. Pole widzenia, odczucia zmysłów które są korzeniami mają na nas wpływ. Im większa doniczka czyli mieszkanie, tym roślinka czyli człowiek jest żywszy i ładniejszy, tak samo w starszym wieku. Człowiek wypoczęty jest bardziej otwarty na rozwój. Im większa przestrzeń tym łatwiej o stabilność wśród naszych zbiorów życia w postaci książek, narzędzi od zainteresowań (hobby), wspomnień, planów w których łatwiej siebie pamiętać jak i mobilizować. Szkoda ponieważ nie wszystkich na to stać. Trudniej funkcjonować w mniejszym lokum często nie pamiętając celu w życiu. Wyznaczając sobie wyzwania na zewnątrz można to jakoś oszukać. Szkoła młodym osobom zapewnia dany grafik zajęć, ważne aby dawać odpoczywać uczniom w domu dla ich stałego zarysu wiedzy jak i kontynuacji (nie można nakazywać dziecku co ma robić, a trzeba podzielić obowiązki w domu aby mogło je wykonywać w spokoju, więzi, jak i zrozumieniu dla budowy siebie stabilnym bez nerwów). Dziś wszędzie wiele zasadzek które odciągają od szkoły mogącej dać wyzwania na całe i zdrowe życie. Ważne pamiętać aby nie szkodzić w psychologi tłumu jak i nikogo nie krzywdzić. Słowo i przekaz to odpowiedzialność. Odpowiedzialność aby nie namawiać do złej myśli jak i złego naśladownictwa (tam łatwo o młodych naśladowców). Osoby które się męczą w małych mieszkaniach mogą być bardziej podatne na nałogi jak i na uciekanie od rzeczywistości która jest w celu utrzymywania łona przyszłych pokoleń. Im więcej nałogów tym trudniej sprostać wszystkiemu w życiu przy próbie rozwoju cywilizacji łatwo stając się kimś co niesie zły przykład. Mam nadzieję że w końcu wszystko się ruszy w świecie i zaprzestaniemy budowy małych mieszkań w celu dobra ogólnego poczynając od powstania działu politycznego “Misja komfortu jak i przekazu myśląc o łonie przyszłych pokoleń”.

“Przekaz i My”

Świadomość potrzeby tworzenia bytu tworzy feng shui a dane feng shui tworzy różną świadomość z różnym przyswajaniem umiejętności tych których będą wśród niego się znajdować. Dlatego trudniej nam o globalizację z powodu iż każde feng shui w każdej aglomeracji miejskiej wraz z wiedzą w niej zawartą wytwarza oddzielne kultury przy różnym zrozumieniu. Tam musimy być prości jak dzieci aby dane kultury mogły ze sobą mieć kontakt bez konfliktów. Czyli chcieć zawsze odkrywać jak i rozumieć wiedząc że z każdym przyszedł nasz Rodziciel Bóg. Jest jedyne lekarstwo. Zapewnić każdemu dobrobyt i wartości. Ale aby do tego dobrego doszło musimy praktykować wszystko dobre dla rozwoju cywilizacji i dusz w niej żyjących znając nauki o tym co ma wpływ na świadomość jak i dobre życie pokazując że robimy coś w świetle dobrego przykładu a otrzymamy w tym świetle naśladowców.

W tym miejscu poczynając życie w rzeczywistości a mając “deja vu” które każdy nabywa w różnych odstępach czasowych, niektórzy nawet na starość a niektórzy już w podstawówce, a niektórzy wcale. Przygotowuje nas do następnej tury przeżywania tego samego życia w nowym rytmie kształtowania duszy po wcześniejszym ukryciu naszych wspomnień przez Boga zaczynając na nowo po śmierci przeszłe życie. W nowym oddziale czasowym w swej wcześniejszej powłoce kształtując swą duszę decydując o swoim życiu wiedząc świadomie o “deja vu” przedstawiając nam jacy byliśmy i jak się odczuwaliśmy z postrzeganiem wszystkiego dookoła przy jednej z projekcji. Coś w stylu świata równoległego gdzie światem równoległym jest ilość przechodzenia przez jedną projekcję życia rozwijając się. Będąc kontynuacją swej osoby do czasu reinkarnacji (coś jak być Feniksem silniejszym umysłem przechodząc przez szkołę doskonalenia swej osoby dla mas jak i siebie korzystając z bagażu doświadczeń przeszłego życia wyciągając z niego naukę na którą wcześniej nie mieliśmy spokoju poprzez intensywne odczucia). Tam najważniejsze nie być pochopnie i najważniejsze czynić dobrze i mądrze w stronę Braci, Sióstr, jak i samego siebie martwiąc się o nasze życie aby było nam prościej i lepiej myśląc o całości życia swego (tam celem jest oswajanie takie jakiego Bóg od nas oczekuje). Reinkarnacja czyli pójście do nieba według wierzących osób których jest to pierwsze wcielenie w świecie kreowanym przez Stwórcę Kosmosu a tak naprawdę przez tego którym jest Nasz Rodziciel. Życie tu ma za zadanie uczyć nas prawdziwego sensu życia dla mas, przyszłych pokoleń, samych siebie, jak i właściwego bytu w świecie rozwijających się cywilizacji.

TO WSZYSTKO UKAZUJE NAM ABY SIĘ NIE PRZYWIĄZYWAĆ DO OSÓB KTÓRE ZNAMY A BYĆ OTWARTYM DO KAŻDEGO ROZMAWIAJĄC I CZYNIĄC Z MYŚLĄ O DOBRZE DLA WSZYSTKICH JAK I O DOBRZE DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

Mając Partnera tu na tej planecie, Twoim wraz z Partnerem Twym zadaniem jest dbać o łono przyszłych pokoleń jak i o siebie nawzajem. A mając miłość życia… Się rozleniwimy, zwariujemy żądając za dużo od kogoś, jak i się rozczarujemy, lub po prostu wejdziemy w sen będąc zapatrzonym w osobę w której się kochamy, a to może jedynie nam zaszkodzić myśląc o życiu wtórnym zapominając o sobie jak i o Tym jakie nasze funkcje w tym świecie. Tu Bardziej zależy od kontaktu intelektualnego, a nie mylnego zauroczenia.

Od Ciebie wszystko zależy kim chcesz być, a kim jesteś, a co umiesz, i gdzie wiesz że możesz się dołożyć w rozwoju cywilizacji już w pełni świadomie z Bogiem poczynając od chęci myśli o Bogu poprzez filozofię i gdybanie nad tym wszystkim jak nas tworzy aby zacząć go poznawać dowiadując się czego od nas chce, nie zapominając że to zły przykład jest twórcą piekła na naszej planecie “Ziemia” dla nas jak i przyszłych pokoleń. Nasz Rodziciel chce abyśmy dbali o łono przyszłych pokoleń poprzez ten właściwy przykład w stronę Braci i Sióstr, tam odkryjemy pełnię życia. Pojednań! Ponieważ jesteś wśród Nich, gdzie wielu z nich błądzi, gdzie trzeba podpowiadać pomyślnie o ich dobrze poprzez rozmowę jeśli zapomną się w wspólnym celu. Już wiesz w jakim…

TYLKO Z NASZYM RODZICIELEM MOŻEMY WIEDZIEĆ CO ROBIĆ W CZASIE GLOBALIZACJI KONTEMPLUJĄC I POCZYNAJĄC OD WIEDZY STWORZENIA KTÓRĄ SAMI ZDOBYWAMY UKŁADAJĄC ŁAMIGŁÓWKI W GŁOWIE W CELU DOKŁADANIA SIĘ W CYWILIZACJI DLA NAS JAK I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ. WAŻNE ABY NIE KRZYWDZIĆ ISTOT W DOMU BOŻYM I DBAĆ O WIEDZĘ O ŚWIECIE ZNAJĄC PRAWDY BOŻE PODOBNE DO TYCH KTÓRE ZAWARTE SĄ W DEKALOGU, CHOĆ TRZEBA JE TROCHĘ ZMIENIĆ NA:

  1. JEST JEDEN I TYLKO JEDEN BÓG NASZ RODZICIEL Z KTÓRYM MOŻEMY UTRZYMYWAĆ KONTAKT. A ON NAM PSYCHOLOGIEM, RODZICIELEM JAK I STWÓRCĄ.
  2. NIE ZABIJAJ.
  3. NIE KRADNIJ.
  4. NIE ZADAWAJ KRZYWDY BLIŹNIEMU SWEMU PONIEWAŻ BÓG NASZ RODZICIEL PROWADZI KAŻDEGO TWORZĄC GO. ZADAJĄC BÓL BLIŹNIEMU SWEMU ZADAMY TEŻ BÓL NASZEMU RODZICIELOWI.
  5. BÓG CHCE KAŻDEGO ZDOLNYM JAK I WSZECHSTRONNYM DLA DOBRA KAŻDEJ ISTOTY ŻYWEJ CZYLI BLIŹNIEGO W CZASIE PRZYSZŁYM JAK I TERAŹNIEJSZYM. ZNAJĄC TE ZASADY KAŻDY BĘDZIE PRZEZ KAŻDEGO WSPIERANY JAK I POZDRAWIANY.

Aby Bóg nas poznał tworzy nami przy naszej wolnej woli, nie można zapominać że jest psychoanalitykiem jak i psychologiem. Tworzy nami w skali od złego do dobrego (od jednego do dziesięciu) a to od nas zależy strzał w dziesiątkę! Czyli tak naprawdę od tego co wybieramy…

Życie globalne to ciągłe szukanie, czyli eksperyment do czasu jak uda się ułożyć na naszej planecie w każdym miejscu eden, choć forma cielesna człowieka jest inna niż istot czynu z innych planet a ten sam fakt już oddziałuje na naszą kulturę jak i jej bieg tworzenia cywilizacji.

“Najstarsze pismo klinowe pochodzenia sumeryjskiego nie jest pismem”

Tabliczka przedstawia kompozycję muzyczną graną na instrumencie muzycznym. Piosenki z tabliczek glinianych grane były na harfie wielostrunowej.

Każdy symbol to ilość, czas, kierunek jak i odległość szarpnięć strun.

Możliwe zagranie piosenek na pianinie używając w kolejności czarnych klawiszy w głębszej tonacji.

Jest to bardzo dobrze opracowana metoda do zapisu piosenek z harfy. Pozdrawiam.

“Ziemia nie jest jedyną planetą z życiem w naszym układzie słonecznym”

Ciekawostka: Jeśli planeta “Ziemia” okrążałaby słońce w 365 dni, poruszałaby się bardzo szybko.

Droga do słońca jest kolosalną a co dopiero je okrążyć.

My widzimy ciągle te same gwiazdy na niebie, więc jesteśmy po jednej stronie słońca wraz z wcześniej znanymi nam planetami od Merkurego aż do Plutona, i możemy je obserwować z większości dziejów ludzkości przez ponad tysiące lat.

Te planety już były znane najstarszym cywilizacjom na naszej planecie co daje do zrozumienia że odległość mało się zmieniła między nimi a Ziemią, wtedy te kilka planet jest planetami układu słonecznego, ale małą częścią wszystkich planet.

Jowisz i pluton spotykają się 3 razy w Gwiazdozbiorze Koziorożca: 4 kwietnia, 30 czerwca i 12 listopada 2020 r.

Sam fakt przedstawia iż dane planety są w tym samym miejscu 3 razy w przeciągu roku. Tak jakby okrążały słońce 3 razy, raz szybciej, raz wolniej. No ale mogę wytłumaczyć. Dane Koniunkcje są 3 razy w przeciągu jednego półrocza, a w drugim półroczu są niespotykane z danego miejsca na naszej planecie poprzez zmianę podczas nocy promienia widoczności części kosmosu. Wiedząc że Ziemia nie krąży dookoła słońca a wisi w jednym miejscu w kosmosie, słońce spowoduje że nasza planeta będzie się kręcić różnie w jednym miejscu. Słońce nie przyciąga planet ponieważ by je spaliło. Słońce najwyżej może wytwarzać pole siłowe które przyciąga i odpycha kręcąc planetami w swoich miejscach, choć tu łamiemy prawa fizyki: księżyc nie słucha słońca a słucha planet, też ma swoje ścieżki. Tu już zrozumieliśmy że Nasz Rodziciel tak pojawia a fizyka która ma jedne zasady nie istnieje). Fizyka została stworzona dla istot żywych w kosmosie aby mogły odczuwać życie, budować, i tworzyć. Fizyka jest tam gdzie jest istota żywa, wszystko poza człowiekiem to twórczość Stwórcy gdzie musimy przyjąć że tak tworzy dla nas. Słońce rozświetla ponad połowę globu a ten glob kręci się dając nam odczuwanie dnia i nocy. Dłuższa noc odpowiada za porę roku zimową, ponieważ nawierzchnia ziemi jest rzadziej rozgrzewana poprzez promienie słoneczne niż w lato przy długim dniu. Nie wszystkie planety mają zamarźnięte bieguny i klimat jak u nas. Czyli na to wychodzi że na naszej planecie Nasz Rodziciel próbuje uczyć ludzi poprzez pogodę. Jak wiemy odczuwając cały czas słońce i ciepło możemy się rozleniwić. Nasz Rodziciel chce nas w ruchu ciała i myśli. Zazwyczaj dopadają nas choroby w miejscu gdzie przystaliśmy na tym co mamy i nie szukamy więcej w czasie. Przez wszystkie dzieje ludzkości Bóg tak różnie mówił do wszystkich naturą że wielu się pogodziło że ciężki klimat to ciężki klimat, że choroby to choroby, i że trzeba nam leków, albo że słońce choruje i mamy dziurę ozonową i powietrza ucieka. Do tego wielu zapoznanych z Bogiem wśród wszystkich chciało robić jak Bóg innym, a życie to test jak i próba aby jednoczyć.

Nie możemy obserwować przestwórz kosmosu w dzień, czyli w stronę słońca. Z analiz nad układem słonecznym wynika iż planety które możemy obserwować z naszej planety zawsze są dalej od słońca niż nasza planeta.

Aby zobaczyć rozświetlaną nawierzchnię planet które znamy musimy być na planecie która jest bliżej słońca a My obserwatorzy.

Słońce rozświetla nawierzchnię planet kręcąc planetami w jednym miejscu (przyciągając i odpychając jednocześnie). U nas w dzień nasze głowy będą skierowane w stronę słońca, a w nocy będziemy po drugiej stronie globu który nie jest rozświetlany przez żadną z gwiazd. Rozświetlana jest ponad połowa globu choć miejsca jak i nachylenie się zmieniają gdzie będziemy mogli być świadkiem dłuższej nocy czy dnia. Kosmos który znamy podczas nocy jest jak ziarnko piasku na plaży, jak i jedyną częścią którą możemy obserwować. Na Ziemi, w danym miejscu, w stronę Kosmosu, zobaczy się może niewielki ułamek kosmosu który znamy łącząc wszystkie miejsca nierozświetlane przez słońce z naszej planety, tam nie dziwię się czemu wielu myślało że planety kręcą się wokół słońca jeśli z każdego miejsca podczas nocy widzimy inną część kosmosu.

Na biegunie północnym jak i południowym raz do roku trwa noc przez pół roku (aby w danym miejscu była noc przez 6 miesięcy, dane miejsce musi się schować po drugiej stronie globu który ciągle się obraca, i to miejsce ciągle jest po drugiej stronie rozświetlanego globu), też występuje dzień który trwa 6 miesięcy gdzie bieguny się przemieszczają każdego roku wracając na to samo miejsce co roku. Planety widziane z ziemi zawsze są w tej samej pozycji obracając się dookoła swej osi (korzystając z zdjęć z Internetu). Wtedy możliwe że słońce ma taki sam wpływ na wszystkie planety dookoła siebie i bieguny jego wszystkich planet zmieniają się jednocześnie.

Przykład obracania się naszej planety wraz z księżycem. Pionowa kreska to równik. Płaskorzeźba zawiera tak jakby dwa topory. Pierwszy duży topór (Lewa jak i prawa jego część to bieguny naszej planety które zmieniają swoje miejsce co chwilę, a pół roku trzeba aby się zamieniły miejscami, czyli falując płynnie przy obracaniu się Ziemi przez 24h tak jakby po południku no ale na globusie po równiku. Zmieniając swój promień co chwilę bieguny będą się obracać w stronę słońca). Przy mniejszym toporze jest pozioma kreska przedstawiająca nam że księżyc podróżuje dookoła Ziemi. Księżyc nie musi się kręcić wokół własnej osi ponieważ orbitowanie wokół naszej planety to zastępuje. Słońce ma mniejsze przyciąganie dla księżyca niż Ziemia, dlatego jest na naszej orbicie i możemy go podziwiać nocą jak i w dzień. Choć moim zdaniem słońce przyciąga księżyc do siebie a Ziemia go przechwyca na swoją orbitę wypychając za siebie. Imponujące.
Druga strona płaskorzeźby z Palaikastro przedstawia nam że raz do roku każdy z biegunów naszej planety skierowany jest w stronę słońca a obydwa są oświetlane przez promienie słoneczne na zmianę co pół roku tworząc dzień który trwa pół roku. Twórca dwustronnej płaskorzeźby odnalezionej w Palaikastro przedstawia że rozkłada ręce między Ziemią a słońcem jak i wiedząc też iż słońce jest symbolem Boga a bieguny Ziemi “Mrozem”. Twórcą był podróżnik (władca mórz, oceanów jak i lądów). Najprawdopodobniej Sumeryjskiego pochodzenia.

Kto wie, może Ziemia krąży dookoła słońca nawet przez ponad miliard lat o ile w ogóle krąży dookoła niego, a tego nie jesteśmy w stanie śledzić.

Całkiem możliwe że po drugiej stronie słońca jest więcej planet jak i obok, dalej, wzwyż i w dół. Są dla nas nie widoczne jak i nieznane.

Wiemy że kosmici odwiedzający naszą planetę są z tego układu słonecznego co nasz, a na znakach polnych w zbożu poprzez metafory przedstawiają iż znają się z wieloma planetami na których jest życie.

My może od Merkurego do Plutona to nawet nie procent przestrzeni planet które są dookoła słońca. I wierzę że kosmici są z tego układu co my. Możemy o nich usłyszeć z wielu dziejów ludzkości jak i z tego co pozostawiali i pozostawiają od czasu do czasu po sobie na kręgach w zbożu w postaci wiadomości które dano mi zwiedzić w internecie doszukując się prawdy.

Dzisiejszy zbiór teorii nad stanem układu słonecznego wraz z naszą planetą logicznie w odpowiedzi pozytywnej ukazuje nam że nasze Słońce może rozświetlać więcej niż 100 planet, i na niektórych z nich może być życie tak jak u nas na planecie “Ziemia”.

Słońce ma 3 atmosfery:

“Atmosfera spalania” do której nie można się zbliżać, ponieważ zbliżając czeka nas śmierć na miejscu.

“Atmosfera życia jak i podróży” poza którą nie można lecieć pojazdem kosmicznym. Wszystkie planety z życiem są w atmosferze życia jak i podróży.

“Atmosfera marznięcia”. To atmosfera do której też nie można się zbliżać z powodu zamarzania w niej wszystkiego, atmosfera ta zaczyna się tam gdzie atmosfera życia jak i podróży się kończy. Wszyscy mieszkańcy planet dookoła jednej z gwiazd nie mogą lecieć dalej niż temperatura gwiazy w przestrzeni na to pozwala. W atmosferze marznięcia nie jest w stanie żaden pojazd kosmiczny funkcjonowąć (z moich założeń).

Całkiem możliwe że kosmici z naszego układu słonecznego w którym żyją nie mogą lecieć dalej niż klimat dookoła słońca na to pozwala. Ich planet może być dużo dookoła słońca. My jako “Ziemianie” możemy zobaczyć tylko może kilka procent kosmosu który jest dookoła słońca. Powinniśmy się skupić na tym co dookoła niego posiadając wiedzę o tym gdzie się zaczyna jak i kończy “Atmosfera życia jak i podróży” (jeśli myślimy o podróżach kosmicznych pamiętając o pokojowym nastawieniu). Większość tej przestrzeni możemy jedynie poznać poza naszą planetą, podróżująć w niej długimi latami. Aby zrozumieć nasz układ słoneczny trzeba stacjonować poza orbitą ziemską długi okres. (Korzystając z sondy kosmicznej nie będziemy wstanie uzyskać dokładnej wiedzy, np. “Ja” musiałem oddalić się od obowiązków ludzkich jak i oddalić się od ludzi by móc umysłem przy wszelakich informacjach korzystając z tego co w internecie zacząć tworzyć kreacje w głowie które rozwijałem jak i dopracowywałem skupiając się nad “Jak jest naprawdę?“ otrzymując wizjonerską projekcje w głowie o tym jaka jest funkcja kosmosu z wielu stron układając myśli z wizjami w całość kompletną. Choć nie mogę tego dotknąć jak i się z tym spotkać w rzeczywistości, a to jest częścią mej wiedzy poznawczej poprzez wizjonerstwo jak i filozofię). Z moich analiz jest wiecej planet z życiem poza naszą planetą w układzie słonecznym. A o mieszkańcach z niektórych planet z życiem możemy się dowiedzieć poprzez kręgi w zborzu na naszej planecie wiedząc iż każda wiadmość w zborzu jest kontynuacją rozmowy z nami “Ziemianami”.

Ps. Wtedy jesteśmy na siebie skazani wraz z kosmitami w atmosferze życia jak i podróży która jest jak kulo-tunel dookoła słońca, gdzie zdobywanie kosmosu nie jest możliwe obecnie a jedynie fotograficznie. Wiecie, kosmos jest prawie nieskończony, a odwiedza nas tylko kilka nacji kosmitów i to ciągle. Wierząc w Stwórcę naszego świata i znając opisaną przeze mnie teorię o tym że nie możliwe jest opuszczanie swej gwiazdy czyli słońca, obalimy to że kosmos jest nieskończony. Kosmos może być w kształcie kuli, a gwiazdy dające planety z życiem są w centrum kosmosu. Reszta kosmosu w kuli to gwiazdy niedające życia, jak i kolorowe pejzaże, coś w stylu chmur na niebie w atmosferze ziemskiej. Tam możliwe że moja teoria to jedyna prawda i może być tak jak spróbowałem opisać.

“System, potyczki z nim i jego struktura”

Ta cywilizacja jest zbudowana z mądrości tworzenia, pomyłek, jak i zapobiegania. Człowiek to nadal człowiek, a jak ma zadanie narzucone przez szefa to zrobi to czego szef chce często nie mogąc nic dookoła po swojemu, nawet z analizą która jest bezstronną i dążącą do JEDNOŚCI. Po prostu musi słuchać szefa każdy w celu utrzymania pracy w każdym zawodzie, nawet tym od prawa i obowiązków.

Jak złagodzić sprawę Systemu?

Każdy musi się przyzwyczaić do tego że z nim nie wygra, wtedy omawia się złagodzenie, w miejscu gdzie może uda się złagodzić stronę błędu, jak i może uda się powołać sztab ludzi którzy siądą przed błędem aby go zamienić na coś w dobrym kierunku. System ruszają różnorakie przepisy i zasady, każdy od tego tam zależny, nawet wodzowie, a jak dopatrzą się błędu poprzez lud demokratyczny, znajdując wolny czas w wirze pracy, może uda się coś im zmienić pamiętając o najmłodszych w celu ich właściwego rozwoju.

Irytacja która rodzi bunt w nas, to tak zwana walka z systemem a jest z samej góry przegrana, jak i szkodliwa w próbie utrzymania światowej harmonii dla dobra łona przyszłych pokoleń i nas wszystkich.

Czemu? I jak pomóc?

Pamiętaj z błędami systemu nie da się walczyć. Po prostu są, jak nauczymy tej zasady wszystkich, może będzie jakaś demokratyczna harmonia. Ważne dać spokój Polityce i Policji by nie robiła gwałtownych nieprzemyślanych ruchów wobec obywateli. Błędy z ich strony zazwyczaj powstają jak coś ich przerasta i nie mają spokoju aby zaplanować dobry dla wszystkich stron plan. Choć jak wiemy człowiek to nadal człowiek i wielu pracowników musi się zgrywać, każdy jest innego bagażu przeżyć i doświadczeń, a tam przy współpracy bez spokoju mogą zaistnieć błędy w systemie.

Czym jest demokratyczna harmonia?

Spokojem po burzy w którym możemy zmienić szyk systemu na ten lepszy mając spokój na publikację nowych ulepszeń systemu będąc świadomym i liczącym na tych mieszkańców planety Ziemia w harmonii którzy są bezstronni a każdy chce się dołożyć do lepszego biegu systemu bez zaburzeń tego że świat jest zły i że trzeba się z nim kłócić. Świat po prostu trzeba uspokajać gdzie w spokoju będziemy mogli go zmieniać wspólnie. Nasze zdanie i działanie będzie wtedy widoczne.

Pomysł?

Jeśli nie widzimy tego w naszym kraju jak i sąsiednich krajach, musimy namówić przywódców danych Narodów na wystąpienie przy Mównicy Narodów którzy omówią bezsensowność walki z systemem jak i pomogą zrozumieć z jakimi prawami system się wiąże jak i to jak go leczyć.

“Miejscowi”

   Był ktoś z was kiedyś miejscowym tak na 100%? (Miejscowy to cechy organizacyjne) Miejscowy dba o przestrzeń w której się znajduje wraz z wszystkimi z którymi się znalazł. Po przygotowaniu gniazda można myśleć o życiu i rozwoju dla przyszłych pokoleń. Ludzie robią błąd. Przez ruch który rejestrują oczy. Widzą dzieci ciałem, a nie umysłem. My mamy obowiązek pierw pielęgnować umysły naszych dzieci tak aby mogły same pielęgnować marzenia wraz z samym sobą i swoją posturą.   

Sens i tajemnica życia: Ujrzeć w kimś Partnera DO CZYNU ABY NIKOGO NIE RANIĆ poczynając od chęci myśli z zapytaniem “Jak?”. Myśląc nad tym wszystkim, odczuwając przeżycia swe w czasie kontemplacji budując siebie, swoje wartości, świadomość jak i ruch początkowy. Nazwij to modlitwą i idź przed siebie, w czasie postoju spocznij i odpocznij nie zapominając Siebie. Nie zapominając Siebie w czasie przemian dla siebie jak i dla wszystkich Braci i Sióstr. To ruch przemyślany nadaje w nas życie, ruch który leczy i buduje. Bądź początkiem Twego ruchu a ktoś ujrzy ruch Twój i pozna go. Tam możesz znaleźć partnerską duszę którą poznasz po ruchu jej.

“Bóg, My, i stan obecny naszej cywilizacji”

   Bóg rusza w nas życie, tworzy nas z innego miejsca. Jak jesteśmy młodzi myślimy że to my nas ruszamy. Jest Bogiem który jest Naszym Rodzicielem, Twórcą kosmosu. Daje nam wolną wolę dzięki której możemy odczuwać nasze życie że to my je ruszamy w ruch. Korzysta z wszystkiego dookoła aby sprawdzić czy nasz umysł stał się dość świadomy. Jak już widzimy budując cywilizację na zewnątrz musimy się zgrywać. A tam trzeba nas łączyć jak w domino z punktu widzenia Naszego Rodziciela. Mamy wolną wolę. Bóle głowy, dorosłość, wysiłek to sprawdzanie naszej wolnej woli i serca czy nam zależy i czy nam nie zależy. Choć nie można mylić rozmowy między Bogiem, a nami. Z każdym ma indywidualną rozmowę. Na początku zależy mu abyśmy byli świadomi, tworzy Świat, dał nam odczuwać życie i ból, wszystko po to aby być silniejszym w życiu. Ale tak naprawdę to nie my się poruszamy. My odczuwamy poruszanie po wyborach naszej świadomości z miejsca w jakim się znaleźliśmy. Jak traficie na tą silną linię z naszym Rodzicielem. Przy silnych opanowanych zmysłach zobaczycie to wszystko, że to nie my chodzimy do pracy, a ją wybieramy. Że nie jesteśmy tam sami, a Duch Święty który się narodził w Bogu z miłości do swych dzieci jest tam z nami tworząc nasz świat wraz z nami abyśmy mieli na życie w miejscu gdzie to pieniądz nas dziś zasila. No ale prawda jest taka że to od nas zależy efekt i przebieg pracy. Dlatego tak się buduje, a nie inaczej.

   Jest nas bardzo wiele. Trudno podzielić czynności w ten czas na inne przy szybkim rozwoju, nie do końca właściwym dla naszej cywilizacji. Każdy ma inną wiedzę. Jedynie wiedza prosto z serca może nas zjednoczyć. Nie można uciekać od myśli, trzeba wybierać przy naszej wolnej woli i trzeba pozwalać sobie na więcej świadomego ruchu, tam wie że z nami Dobrze. Ma w głowie jak wygląda cywilizacja przy apogeum. Chciałby tego samego dla nas. Ale nie każdy jest tego świadomy. Świadomych trenuje poprzez myśli aby mogli podołać utrzymaniu cywilizacji, a w trakcie przystosowuje do życia w kształtowaniu swej osoby dla mas jak i dla siebie. Wielu młodych szkodzi nie biorąc życia na poważnie lub szukając prawdy którą ciężko odkryć w labiryncie kłamstw i pragnień, choć są w drodze do właściwej świadomości i właściwego odbierania rzeczywistości w Duchu Świętym… Moim zdaniem powinniśmy się dzielić wiedzą właściwą a nie ją sprzedawać i ukrywać tworząc z niej labirynt ciężki do odkopania jak i zauważenia jako głównych wartości w naszym świecie.

“Religia i jej plus jak i minus”

Religia to początek wiedzy o Bogu. Tak samo jak przedszkole jest początkiem wiedzy o szkole. Początek życia z Bogiem to tak naprawdę początek chęci Twych po poznaniu siebie poprzez myśli swe.

Nie zatrzymuj się na maniakalnych wierzeniach religijnych… tam jesteś myśli swych wyborem nad myślą swą aby myśl zamienić w czyn prosto z serca poprzez umysł aż do ruchu. Jak będziesz uparcie bronić wierzeń swych, nie zapominaj iż każdy dzieckiem Bożym jest wraz z Tobą. Bóg Ojciec chce mieć kontakt z każdym dzieckiem swym. Nie pozwól aby umknął Tobie czas tu na Ziemi od właściwego i godnego przeżywania życia w Duchu Świętym wśród wszystkich Braci i Sióstr. Pozwól aby Duch Święty był zwierciadłem duszy Twej poprzez ruch jak i myśl Twą.

Moim zdaniem krzyż w kościele nadaje błędne odczucia w odczuwaniu właściwie życia wśród wszystkich próbujących utrzymania cywilizacji. Msze Święte tak samo… Moim zdaniem powinniśmy zakończyć świat mszy w kościele a zastąpić je trwającymi bez końca rekolekcjami, coś w stylu drogi Neokatechumenalnej tylko że współcześnie. Każdy ksiądz jest odpowiednio do tego przygotowany i musimy być tego świadomi. W miejscu gdzie msza psuje doświadczenia rekolekcyjne podczas mszy pogrążając się w smutku w czasie kontemplacji swych błędów jak i samego faktu iż Jezus umarł na krzyżu. Kościół powinien być świątynią wiedzy jak i życiodajnej siły w trwaniu, utrzymywaniu jak i dokładania się do właściwej rozbudowy cywilizacji dla przyszłych pokoleń trwając i przemierzając życie z Bogiem. Moim zdaniem kościół nie spełnia właściwych funkcji. Msze powinny być tylko w największe święta dla podtrzymania tradycji jak i magii ducha świąt, a w wszystkie inne dni powinny być rekolekcje w życzliwej atmosferze dla poczucia magii ducha rekolekcji już w życiu codziennym podczas pobytu w pracy, szkole, w domu, z rodziną, tak naprawdę aby duch rekolekcji nas wypełniał w każdym miejscu o każdej porze. Czyli tak naprawdę życie w miłosierdziu zrozumienia przeżywając życie właściwie wraz z apostolstwem. Kościół jako świątynia rekolekcyjna powinna być otwarta od rana do nocy aby każdy miał czas na kontemplację życia w ciszy i spokoju napotykając się na spotkania rekolekcyjne w czasie tak naprawdę dzisiejszej mszy. Prawdą jest że potrzebujemy kogoś kto słowem swym będzie potrafił wypełniać nasze serca miłością jak i mocą słowa stając w miłości przed obecną chwilą jak i następnym dniem. Potrzebują takich osób wszystkie przyszłe, młode jak i starsze pokolenia. Można się przyczynić do założenia nowych organizacji powołujących do życia w Duchu Świętym już u nas w telewizji. Można tak sobie gdybać w nieskończoność marząc o czasie narodzin wartości jak i DUCHA ZROZUMIENIA w miłości uczuć swych. Pierw musi się uspokoić gonitwa za pieniądzem… aby dane istoty zaistniały w świecie z myślą o życiu dla wszystkich pokoleń w ruchu słowa swego jak i uczuć do wszystkich już w tym świecie.

“Dziś ciężko o dobry przykład…”

   Nie zabraknie też innej formy przekazu gdzie jest wiele rad i smutnych informacji nad stanem obecnym naszej cywilizacji. Więc co jest dziś złym przykładem? Wejdźcie na filmy dla dorosłych, filmy dokumentalne z wojen, jak i filmy i teledyski przedstawiające przemoc i przekleństwa to zobaczycie na własne oczy, czego tak naprawdę nie polecam.

Czego moim zdaniem mogą się uczyć umysły dla dobra przyszłych pokoleń aby nie było zamieszek jak i ataków wraz z buntami? Proste potrzebujemy matematyki, architektury, budownictwa wraz z wiedzą o wydobywaniu surowców, majsterkowania aby otworzyć umysł na czyn, potrzebujemy też informatyki, fizyki, gramatyki, natury z geografią, biologii uproszczonej, mechaniki, gimnastyki, nauki o niesieniu pierwszej pomocy, jak i najważniejszej z nauk “Historia zmysłów duszy i właściwe feng shui”. Czyli tak naprawdę nauka o budowie duszy i jej życiu w świecie wraz z zapoznaniem z Bogiem że to właśnie On nas trzyma przy życiu w ciągłej kontynuacji starając się nas poruszać z wolną wolą pod to co jest dookoła nas gdzie od informacji wokół zależy rozwój naszych dusz. Historia w szkole jest zbędna, a archeologia w internecie daje więcej zainteresowania poza nią. Więcej nie trzeba. A czemu tak mało aż do liceum i w całym liceum? To jest wszystko to czego potrzebuje człowiek do tworzenia cywilizacji i właściwego rozwoju. Większość innych działów jako hobby aby młodzież zawsze tętniła życiem. Chemia, medycyna, i wiele innych specjalnych dziedzin pod przysięgą już na studiach. Najlepsza start paczka jaka może być. Uczeń będzie miał czas na siebie i będzie prawdziwym wszechstronnym ludziem.

Nie zapominajcie, wszystkie przyszłe pokolenia są trzymane w rękach Boga, Naszego Stwórcy, gdzie tworzy nas w kontynuacji. A to otoczenie i w nim zawarte informacje wpływają na rozwój naszych dusz jak i bieg cywilizacji. Nooo ileż można, i na jak długo będziemy wystawiać w trudnych czasach przyszłe pokolenia na życie jak w piekle czyli w złym przykładzie swych nadpobudliwości wobec losowych Braci i Sióstr, odczuwając przestrzeń w chaosie naprawdę mało zmieniając właściwie. Mam już dość, i chcę zacząć działać dla dóbr przyszłych pokoleń. Gdzie pierw musimy zacząć trwale nauczać dany lud do współpracy jak i namówić go do poświęcenia swego życia tu na tej planecie dla przyszłych pokoleń. Ważne wspólnie odrzucić z siebie zły przykład, a przyszłe pokolenia będą mogły się napędzać o życiu dla przyszłych pokoleń wraz z nami o wspólnym celu. To zaowocuje w nasze dobre życie jak i tych co będą później. Przez to wszystko w miejscu gdzie otrzymuję choć trochę spokoju mam czas aby czasami skrycie płakać nad nami wszystkimi widząc iż źle i pochopnie a jednocześnie myśląc że mądrze prowadzimy naszą cywilizację często zostawiając nieświadomie chaos poprzez rozłamy zachcianek, wierzeń, stylu bycia, jak i pragnień w każdym narodzie… gdzie forma przekazu z swej istoty jest wieloznaczna… gdzie wielu bierze do siebie to co chce gubiąc się w próbie zrozumienia właściwego trybu do bytu rozwijającej się cywilizacji.

Logika bez świętej logiki jest toksyczną logiką…

   Po zdobywaniu amerykańskiego snu i tak każdy się ocknie wśród sklepów, hal, boisk, bloków, domów, wąskich uliczek, szybkich samochodów, motorów, nad głową samolotów. Rozglądając się na nowo czy coś się ruszyło, uciekając przed czasem w sferę swojego bytu. Zapominając o wspólnym bycie… Gdzie ruch walczących o jedność między wszystkimi? Gdzie walczący o nową dopracowaną edukację młodzieży która jest niezbędna? Gdzie walczący o więcej siedlisk wypoczynkowo-rozwojowych 24 na dobę dla osób prywatnych? Gdzie miejsce na nas w życiu doczesnym? Zamknęliśmy się w sferze iluzji i naszych pragnień, nie zwracając uwagi na nasz dom, dzielnice, miasto, region ,województwo, kraj, kontynent, planetę, w miejscu gdzie nie rozumiemy przybyszów z innych planet którzy zostawiają metafory na polach, a one omawiają z czym musimy się pojednać aby było lżej przyszłym pokoleniom, tak samo jak nam samym. A czasami chcą podtrzymać na duchu. Ciekawostka… Wiecie, sprzęt którym wyparowują wodę z zbiorów tworząc jednocześnie piktogramy może wysuszyć całą wioskę z wody, w jeziorze tak jak i z człowieka… Ogólnie akcja. Ponieważ tego nie używają przeciwko ludziom. Choć były nowinki o wysuszonych krowach w USA, opowiadając zabobon o bestii demonie która je pożerała bez zostawiania śladów. A najprawdopodobniej był to wielkości laser breloczek który wyparowuje wodę. W miejscu gdzie jednego dnia my na tej planecie zabijamy miliony zwierząt. A istoty z obcych planet przedstawiamy jako krwiopijne bestie. A to my tak wyglądamy przed nimi. Nie rozumiem opętania ludzi. To ludzie ludziom zgotowali ten los. Jakbyśmy się opierali na sobie, na kontakcie w Duchu Świętym, mądrości i życzliwości to byłoby pięknie. I tak sobie mam i też nie rozumiem już naprawdę krzyku polskiej młodzieży w polskim Rapie jak i ogólnoświatowym. Walczą tylko o swoje ego, tylko o to jacy mogą być w oczach innych, gdy rozdziewiczenie “podnieta” nowych brzmień mija, gdy psychologia jednostek przemija… gdzie młodzież ponosi emocjonalnie zmieniając stan organizmu fundamentu państw, a tam wiele osób może tracić smak z przesilenia stanów emocjonalnych jak i ich karuzeli. Większość nas będzie chciała być bardziej opanowana przyjmując swoje prawdy o miejscu w jakim się znaleźliśmy tworząc swą osobę na biegu. Gdzie przesilenie kulturowe stanie się jak erupcja wulkanu dla standardu życia obywateli “Ziemia”. Nie zapominając że też jest wielu tu życzliwych jak i biegłych w swych czynach dla dóbr narodów i też się martwią o swe dzieci wraz z przyszłymi pokoleniami… Jakby się słuchało muzyki z nieba, a nie z głośników, to jakby wyglądała? Po…

“Pamiętaj”

   Masz dusze swą jak i wybór swój swej własnej woli której Ty jesteś wyznacznikiem. Proszę naucz się z tym żyć i zacznij myśleć o przyszłych pokoleniach których będzie trzymał w rękach swych nasz Stwórca jednocześnie trzymając nas wszystkich. Utrudnia nieprzemyślana rozbudowa miast i przesyt niewłaściwych informacji w świecie. Więc bądź bytem właściwych wyborów aby odkryć pełnię życia w Świecie Bożym gdzie wszystko w kontynuacji wypala się jak Feniks i tworzy się na nowo.

Maniakalny patriotyzm: może pobudzać w sobie bunt przed zrozumieniem innych narodów, często bez możliwości ich zrozumienia.

Wszechstronności w białych mocach! Poczynając od myśli “Jak?”.

“Historia Michała archanioła i diabła”

   Diabeł kiedyś był aniołem i myślał że inni to diabły i nie rozumiał istoty życia do czasu kiedy przyszedł archanioł i pokazał diabłu kim był będąc aniołem. Płacząc widząc że przechodził przez te same wady co archanioł, diabeł zrozumiał szybko stając się jednocześnie aniołem w umyśle duszą swą gdzie dla nikogo już nie chciał być zły i obojętny. Archanioł diabłem się stał ponieważ nie otworzył ust właściwie a myślał że Bóg mu tak kazał i że ma zadanie podczas jego indywidualnej rozmowy z Naszym Rodzicielem zapominając że:

Obydwu utrzymuje przy życiu ten sam Bóg Ojciec Rodziciel… Jak myślicie stali się Braćmi?

Ponieważ nie wiem jak długo widział tą scenerię archanioł Michał:

Patrząc na różowe płomienie w danym obrazku diabeł potrzebował odpoczynku jak i pragnął wolności. A tego archanioł Michał nie widział i czy w ogóle diabeł jest smutny i czy mu źle. Cały czas archanioł trzymał w głowie jego wspomnienia aby umieć do niego podejść. W miejscu gdzie Nasz Rodziciel wskazuje poprzez Michała mieczem na jego brzuch przedstawiając że w tamtym momencie był pysznym co do samego siebie.

   Jakiś czas później archanioł Michał był już mniej uśmiechnięty, a diabeł bardziej schorowany lecz silniejszy, nie zapominając że od początku spotkania z archaniołem diabeł próbuje być umysłem jak i duszą aniołem i nie wyrządził w tym czasie krzywdy archaniołowi Michałowi który trzyma nad nim miecz. Czyżby strach o życie trzymał go w tej pozycji? Archanioła jak i diabła?? Przecież diabeł też był wspierany przez Naszego Stwórcę w tamtym momencie. Nie zapominając że ta historyjka która naucza jest z nadsyłanych myśli Boga Ojca swym dzieciom.

Gdzie jest happy end?? … Powiem w zrozumieniu znaczeń tej historii. Nasz Stwórca wyciągnie owoc z każdej złej sytuacji. Wtedy diabeł z tej historii może być dobrym Bratem wśród Braci i Sióstr przy życiu wtórnym już z nowym ciałem nieprzypominającym diabła.

Bóg próbuje archaniołowi Michałowi przypomnieć że to właśnie on wszystkich tworzy wraz z Michałem archaniołem wskazując mieczem poprzez niego samego że nabawił się syndromu wielkości i czeka go ból (spójrzcie na wagę obrazka).

Na obrazku wcześniej byli tej samej wagi, a archanioł Michał nie zauważył tego stając się jednocześnie toksycznym w stronę wszystkich których napotka niechlubnie. Tam będzie musiał napotkać archanioła nad nim samym. Oby ta historia co miała tu miejsce się nie powtórzyła i oby każdy nauczył się mówić i widzieć a nie tylko sądzić tego kogo widzi nieładnie często stając się tyranem nad kimś.

Aby happy end nadszedł musimy się nauczyć komunikować z życzliwości przyjmując że każdy jest wśród Braci i Sióstr którzy potrzebują właściwego nauczania. Jedynie będąc wspólnie trwając w pojednaniu możemy doprowadzić do zakończenia konfliktów tu na naszej planecie “Ziemia”, choć ciągle jestem za zmianą nazwy naszej planety na “Elemas” poczynając od elementarza, właściwej komunikacji poprzez słowa których się uczymy aby trafić do mas stając się jednocześnie jednością tworząc Eden.

“Nie zapominaj”

   “Nie zapominaj że Bóg przemierza Twoją drogę z Tobą, tak samo jak i z Bratem lub Siostrą obok Ciebie, z każdym w tym świecie przemierza ją indywidualnie. Zadając ból Bratu lub Siostrze zadamy również ból Naszemu Stwórcy”.

“Takie sobie małe pytanko”

   Zastanawialiście się kiedyś jak Nasz Bóg Rodziciel nas widzi skoro znalazł się pierwszy w czasie i nic mu obce nie jest? Ma swój system wartości na którym się opiera. Ale nic nie mówi. Ponieważ wynik który otrzymamy poprzez nas samych albo w zrozumieniu przez kogoś innego, jest pamiętny jak 2+2. W miejscu gdzie wiele osób brało do siebie to co chciało bez kontemplacji i rozwoju w Duchu Świętym.

   W Duchu Świętym jest współpraca, a nie szykowanie sobie gniazdka na wczasy. Szykowanie gniazdka jest do współpracy właśnie w Duchu Świętym do działań rozwojowych, aby życie miało smak. W dzisiejszych czasach to co jest budowane na tej planecie często jest jak domek z kart. Trudno znaleźć godną pracę dla dobra wszystkich i dobra ogólnego. Wszyscy razem musimy sobie pomóc w tym aby stać się jednością dla dóbr przyszłych pokoleń jak i dla dobra wspólnego w miejscu tym którym jest nasz dom.

   Wiecie że jakby każdy szczery był i nie powtarzał z głowy aby coś udowodnić… A wiedział co czuje w każdym miejscu, można byłoby mówić do każdej osoby w liczbie mnogiej pamiętając o Bogu który wprawia nas w ruch. Trzeba byłoby zmienić gramatykę wszystkich narodów z liczby pojedynczej na mnogą pamiętając zawsze o Bogu. Wszyscy szybciej by przeszli przez próbę duszy w miejscu gdzie Bóg mógłby ich szybciej poznać, zaufać jak i tworzyć z nimi wspólnie Eden. Jednocześnie moglibyśmy być świadomym rozmowy poprzez nadsyłane myśli których jesteśmy wyborem w próbie naszych dusz. Tam po dłuższej kontemplacji jak i po ukształtowaniu siebie w dobrym kierunku z właściwymi wartościami na temat Braci i Sióstr można byłoby zaufać Bożej wyobraźni dokładając się czynem dla dóbr przyszłych pokoleń z myślą o wszystkich jak i o sobie. Z liczbą mnogą ludzie mogliby widzieć w każdym Boga jak i by myśleli więcej w krótszym czasie stając się wszechstronnym silnym ludziem wszędzie. Nikt by się nie przeżywał jako osoba w liczbie pojedynczej jak i nie unosił się myśląc że jest przed, razem w, jak i dookoła Boga wśród wszystkich. A tak to jest jak jest w świecie. Jakby wszystkich teraz tego uświadomić w współpracy o dobro przyszłych pokoleń wszystkie ich dzieci by żyły z Bogiem łatając nie dziurawiąc w świetle dobrego przykładu.

“Amulet Majów”

   Wiecie że tak naprawdę to jest formułka próby duszy i jej przemian pod wpływem rozmowy i analizy. Amulet przypominający przeszłe przeżycia podczas rozmów i współpracy z Braćmi i Siostrami aby określić na jakim poziomie były. Nigdy nie wiemy kiedy trafimy na mocną więź lub rozstanie z osobą z naszego otoczenia, jak i z życia. Wtedy wyciągamy amulet z kieszeni lub zdejmujemy z szyi i sobie gdybamy nad tym wszystkim.

“Psychologia”

   Mądry psycholog nie ocenia pochopnie Stanu pacjenta po mowie, jak i po wyglądzie (to jest złudne), tylko wsłuchuje się i patrzy czy dana osoba na spotkaniu daje siebie przeczytać ustalając jak przeżywa przesłuchiwany swe życie, dobrze czy gorzej, wspólnie kontemplując co zmienić w życiu.

Ogólnie psychologia jednostek jest nie trafiona.

To psychologia miejsc ma wpływ na nasz rozwój, powinniśmy inwestować w to co dookoła nas a nie przy nas by godnie przeżywać życie swe.

“Próba zrozumienia konfliktu wierzeń”

Jak już wiesz Historia czasami boli i to co ma miejsce. Jakby nie te wydarzenia byśmy nie zaistnieli w świecie.

Nie przejmuj się.

Zmierzajmy do zrozumienia jak i pojednania dla wszystkich, przyszłych pokoleń jak i samych siebie.

Na początków dziejów ludzkości Nasz Bóg Rodziciel próbował wszystkiego aby go zrozumiano.

Aby mógł coś powiedzieć, ktoś musiałby go zrozumieć.

Bez zrozumienia Jego słowa byłyby puste.

Ale czemu aż tak?

Ponieważ wszystkie przyszłe pokolenia trzyma w swych rękach tak samo jak nas.

Moim zdaniem mógł przemawiać przez ludzi nauczając ich jednocześnie w kontynuacji.

Ale jak chciał nas uświadomić?

My jedynie możemy się rozumieć przy współpracy nad dobrem ogólnym w dobrym przykładzie dla wszystkich pokoleń.

Nie ma co nas oceniać, ponieważ i tak nigdy nie zrozumiemy drugiej osoby.

Możemy odczuwać jej obecność aby nie czuć się samotnie, tak samo odczuwa nas Bóg.

Możemy opowiadać o tym co było zrzucając z serca ciężki kamień jak i wspólnie planując.

Wszyscy jesteśmy duszami w rękach Naszego Stwórcy.

Moim zdaniem walczy o dobro przyszłych pokoleń na tej planecie, choć to zadanie ciężkim dla Niego jak i dla nas jest.

Dusza jest zbudowana ze zmysłów.

   Jest kilka działów historii zmysłów dusz, a to one dają nam odpowiedź w jakim miejscu się znaleźliśmy by skupić się nad szlifowaniem duszy każdego dnia w prawidłowy sposób do godnego odczuwania życia.

Psychiatria to tak naprawdę wykorzenianie nas z właściwego rozwoju duchowego.

Historia zmysłów dusz to skala widzenia, odczuwania i rozumowania otoczenia poprzez umysł wytwarzany przy zmysłach z ich odczuciem w różnej formie, gdzie każdy w tych czasach ma inny zarys historii zmysłów duszy swej.

Same oczy widzące człowieka takim jakim jest, kłamią i wyrządzają nam wiele szkód.

Jak zobaczymy osobę umysłem, będziemy chętni ją wysłuchać widząc inną istotę, innej skali zrozumienia, innego odczuwania siebie jak i Braci i Sióstr.

Duże miasta są jak “óle”. Tam nie mamy przestrzeni dużej w domu żyjąc, jedynie praca i przemieszczanie z miejsca do miejsca może nas dopełniać właściwie, choć musi być w tym ciągłość i kontynuacja. Osoby bez pracy w dużych miastach będą ubolewać poprzez niewłaściwe “Feng Shui” gdzie trudniej o kwit, rozwój jak i o właściwe funkcje ich dusz.

Małe aglomeracje dają wolność jeśli każdy mniej mówi a więcej rozumie, a duże miasta? Tam Używki mogą być stymulantem tymczasowym poruszania i odczuwania głębszym zmysłów duszy jak i umysłu dając spokój przekształcając jednocześnie zmysły duszy. Bardzo ciężka tematyka przy zaistniałym problemie mas który ma miejsce. Zależy od zarysu historii zmysłów duszy czy dana dusza je polubi, czy nie.

Polubienie tymczasowej przemiany zmysłów jak i umysłu jest bardzo niebezpieczne dla danej duszy.

Czemu? Dusza idzie tam co polubi, zamiast opierać się nad dobrem ogólnym biorąc pod uwagę psychologię tłumu jak i byt właściwy w cywilizacji. Zazwyczaj w samotności i w niezrozumieniu zarys historii zmysłów przypomina nam gdzie jest nam dobrze.

W rodzinach bez wzorców coraz częściej się ucieka w używki. Uciekając w nałóg z którego ciężko się wydostać, tak samo jak uciekając w swe wierzenia kontynuując swą osobę na biegu. Choć nie tylko uzależnieni mają z tym problem. Tylko podczas długiej przerwy w spokojnej przestrzeni możemy nabyć wiedzę aby porzucić strach i skłonić umysł do dłuższego odczuwania trzeźwej świadomości świadomej.

Strach jest naiwny, a być uważnym to zaleta.

W naturalny sposób będą mogły tylko nadgonić z pozytywnym odczuwaniem życia osoby czyste (nigdy nie sięgające po używki), bogate lub samowystarczalne (wszechstronne), przechodząc przez tryb poznawczy otoczenia jak i swych zachcianek materialnych, konsumpcyjnych, patrząc na Ziemskie realia, jednocześnie otwierając umysł o rozumowaniu właściwym odrzucając nałogi poczynając myśli o życiu swym dla mas w właściwy sposób dokładając się do rozwoju cywilizacji.

Możemy również zmienić prawo jak i ład państwa aby dany lud odżył i zaczął życie szczęśliwe w tym właściwym dla dusz rozwoju. Możemy przekształcać nasze zmysły jak i możemy wychowywać nowe pokolenia na nowej podstawie.

Na nasze zmysły ma wpływ przebieg informacji jak i miejsce w którym się znalazły. Jak to powiedzieć. Tam trzeba mieć silną wolę.

Wszystko po to aby nowe pokolenia miały lepsze życie z pokolenia na pokolenia… Aby wszystko doprowadzić do ładu… Trzeba zebrać radę przywódców narodów i stworzyć jedno i to samo prawo wraz z dopracowaną edukacją dla wszystkich na tej planecie a jej źródłem wszechobecny dobrobyt do którego pierw trzeba wszystkich namówić odrzucając w świecie przemoc wraz z buntami w stronę rządzących dając rządzącym się zrealizować zamiast wymieniać ich jak rękawiczki.

Im więcej wymian tym więcej chaosu, ale im więcej używekt tym mniej zrozumienia które jest niezbędne.

Musimy odrzucić używki z światowego obiegu. Poza tym w szkole powinno się uczyć o budownictwie i metodach wydobywania surowców abyśmy pierw wszystkim dali pracę i miejsce do życia już bez gonitwy o mieszkanie, a od najmłodszych lat w domu i przedszkolu kontynuując w życiu nauczać o budowie duszy, funkcjach w świecie, jak i o wartościach odrzucając wszystko to co ukazuje obraz śmierci w celu konsumpcji, korzyści i wyładowania.

   Aby Bóg Nasz Rodziciel zaczął widzieć swoje dzieci umysłem w dążeniu do świętości wystawia je na wiele prób. Tak zwane zapoznanie.

   Kosmos – Układanka domino w kontynuacji, w miejscu gdzie każda istota ma wolną wolę. Jak już wiemy nie tylko my jesteśmy w kosmosie.

Dusze którym nie był poświęcany czas właściwy nad rozwojem ich duszy muszą się naprawdę przemęczyć w tym świecie.

“Jeśli Bóg Nas Tworzy”

   Jeśli Bóg nas tworzy… Nie może z nami rozmawiać, przy ciągłej rozmowie moglibyśmy nie spełniać funkcji w rozbudowie cywilizacji jak i w jej utrzymywaniu. Dlatego jesteśmy dziećmi wyborów nadsyłanych myśli właśnie przez Boga który jak wiemy jest nam Rodzicielem… Może nam dotrzymywać obecności Tworząc nas, jak i odsłaniając przed naszymi oczami Swoją kreację którą jest “Kosmos”… nadając nam jednocześnie odczuwanie życia. Dla wielu może być kojarzony z Jezusem, choć z tych czasów nikt nie poznał Jezusa takim jakim był naprawdę z powodu iż narodził się ok. 2 tyś lat temu… Wielu szukających Boga w życiu na drodze swej napotyka na wzmianki o Jezusie i o wielu innych szukających, odkrywających i głoszących Braci i Sióstr… Dziś, Nasz Bóg Rodziciel aby trafić do dzieci swych korzysta z wielu szat. Dzieje ludzkości i dzieje kosmosu bardzo daleko zaszły, a każda chwila wytwarza się poprzez każdą chwilę wraz z nami na pokładzie, i nie każda chwila będzie dla nas zdrowa, wtedy Bóg Rodziciel nas wspiera, ale to musi od nas zależeć i od otoczenia czy otwarci jesteśmy na Boga czy nie. Chce dla nas jak najlepiej. Choć to my w rozbudowie cywilizacji na biegu której wyznaczamy kierunek, a Bóg jej utrzymankiem jak i całego kosmosu. Nie może z nami rozmawiać do póki nie będziemy chcieli życia z Bogiem, tam musi poruszać usta nasze pod naszą wolną wolę do rozmowy z nim. Może nam być towarzyszem który nas wytwarza i utrzymuje. Smutno Mi… W tym wszystkim znalazł miejsce na naszą wolną wolę. Nikt nas lepiej nie może znać jak my sami wraz z Bogiem. Gdzie ma możliwość odczuwania rozmowy, choć musi być jej kreatorem. Dzięki wolnej woli którą otrzymaliśmy może nas poznać, choć do rozmowy potrzebny nam spokój ducha a aby go otrzymać nie możemy się śpieszyć w życiu. Musi naprawdę minąć długi okres z Bogiem abyśmy nami mu dali swą intelektualną rozmowę, gdzie i tak nie będzie miała formy jak rozmowa człowieka z człowiekiem. Jesteśmy jego dziećmi, inaczej nas nie da się widzieć. Zawsze będzie naszą najstarszą już po zapoznaniu Bratnią Duszą. Aby dowiedział się czego chcemy od życia nie można prędko żyć. Próbuje nam towarzyszyć ruszając ciało jak i myśl wraz z próbą duszy która ma miejsce. Jak ktoś zszedł z dobrego szlaku, tylko Bóg wie najlepiej co nam w życiu może się przydać, ponieważ troszczy się o nas i myśli o nas więcej czasu podczas kreowania nas wszystkich. Każdy z nas jest inny. Dajcie się poznać Bogu… Proszę was… Pamiętając że dla nikogo nie chce źle. Choć w tym wszystkim musi być sprawiedliwy gdy dzieci jego robią źle jego dzieciom. Choć i tak dla nich nie chce źle. Od nas zależy rozwój cywilizacji… Chciejmy lepiej i przemyślanie dla dobra przyszłych pokoleń, a jednocześnie będziemy szczęśliwi wraz z Bogiem. Już tu o to w tym życiu wiedząc że świat byłby smutny bez wypełniania się nawzajem. Natura wszechświata okazała się piękną jeśli chodzi o prawdziwe w prawdzie relacje hierarchii dusz. Poznając Boga, poznając naturę wszechświata, poznajemy fundament życia którym jest dobro i miłość. A mądrość z miłości do mądrości o stworzeniu się rodzi. Dobroci Serc bez ich zawirowań Bracia i Siostry!

“Zazwyczaj”

“Zazwyczaj jest tak że widzimy ludzi tak jak ich myślą malujemy. Zazwyczaj jest tak że przez to ich nie poznajemy jak i nie rozumiemy. Zazwyczaj jest tak aby kogoś poznać trzeba z tym kimś spędzić przynajmniej z pół życia. A aby zrozumieć musimy chcieć danego zrozumienia…”

“W Życiu”

  “W życiu bywa tak że często wymaga poprawek… Poprawiając, być uważnym z nowymi spostrzeżeniami wchodzi nam w nawyk.”

“Sztuka nowych czasów”

   Dziś chcemy siebie czuć w sztuce nowych czasów… Aby zobaczyć siebie takim jakim chcemy siebie widzieć… Choć niewielu tu to potrafi właściwie… Lustro nam mało mówi o nas… Tylko wspomina że czas nas starzeje… Jesteśmy naśladowcami… Na początku wszystkiego co nam wpadnie w oczy… A później już samych siebie… Aby wytwarzać swoje ja na biegu… Zależy od zaszczepionych wyborów umysłu… Od obserwacji nam nadanej… Wrażeń z czasu kontemplacji… Jak i przyswojonego ruchu… który poprzez zaszczepianie z wyzwań serca naszego tworzy nasze prawdziwe ja… W drodze do miłości… W celu wydobycia siebie. Z Bogiem każdy odnajdzie siebie już wśród wszystkich poczynając od myśli o Bogu żyjąc jednocześnie wszystkimi. Choć trudno dziś wydobyć z siebie prawdziwe w miłości do świata Ja. Tam trzeba poczuć siebie aby odnaleźć w sobie siłę. Siłę która rodzi nasze prawdziwe Ja. Z tą siłą. Najważniejsze tą siłę ukierunkować w słusznej sprawie. W sprawie utrzymania i rozbudowy cywilizacji właściwie. Już z wiedzą właściwą której początkiem jest miłość, a dzięki niej odnajdziemy się przy wszystkich wraz z Bogiem. Tym będzie dom który czeka na wszystkie przyszłe pokolenia. Dom który czynem jest w miłości do Nich. Przy 8 miliardach osób dookoła nas, gdzie wielu się pogubiło i potrzebują tylko prawdziwego celu… Celu którego nikt nie będzie wstanie zniszczyć, a tym celem jest pojednanie. W tym pojednaniu jesteśmy po to aby dbać o łono przyszłych pokoleń, a nie się upijać konsumpcją między przerwami pracy która o to upaść może. Jak dla mnie słowo debil pustym na wiatr jest bez jakiegokolwiek znaczenia którego nikomu nie da się przypisać. Jak dla mnie mądrość z miłości się rodzi. Już tu jak wiecie w Świecie Bożym. Nauczmy kochać, nauczmy kochać innych, nauczmy ludzi miłości. A w miłości lud powstanie który o to danym łonem wszystkich następnych pokoleń będzie.

“Impreza”

Nie jestem za popychaniem młodzieży do imprez które nigdy nikogo nie zadowolą z myślą o całości życia swego. Są dwa języki ciała… Pierwszy to ogólny język ciała ukazując przebieg życia danej istoty. Jeśli dana osoba nie wygląda przysłowiowo ładnie lub wygląda po prostu dziwacznie, u wielu osób jest poniżana jak i traktowana bez szacunku. W świecie właściwego rozwoju cywilizacyjnego po takim języku ciała można stwierdzić czego dana istota potrzebuje w życiu jeśli chodzi o jej problemy zmierzając się z życiem swym w rozbudowie cywilizacji. Zazwyczaj chodzi o właściwą edukację przyswajania wartościowych ruchów które musi o to dana osoba przejść w celu nabycia i rozwijania wszelakich umiejętności, w miejscu gdzie automatycznie będzie o sobie pamiętać aby dłużej żyć. Potrzebna jest długa terapia w ośrodku, która tak naprawdę chyba nie istnieje na naszej planecie… Takie osoby potrzebują dużo spokoju jak i dobrobytu dookoła siebie wraz z zajęciami różnych praktyk. Teraz już wiem co może nam pomóc w państwie. Musimy zorganizować i dać za darmo praktyki w weekend od 9:00 do 17:00 dla pracujących a niepracujących 5 dni roboczych od 9:00 do 13:00 aby można było zacząć dokładać się w cywilizacji z możliwością szkolenia zawodowego w celu większego wachlarza umiejętności w których można się przydać dla przyszłych pokoleń myśląc o państwie rozwoju i mlekiem płynącej pracy. Trochę sudoku poziom ekspert nauczyć dobrego życia w wszechstronności i opanowaniu w miejscu gdzie zależne to wszystko jest od dobrobytu. Prawda jest też taka że w samotności wśród swoich myśli których nikt nie zrozumie nabieramy wody w usta nie z wyboru, wiedząc że i tak nikt nie zrozumie tego co chcemy przekazać z naszego bagażu doświadczeń. Wiemy też że standard życia poprawia samopoczucie. Standard życia jest podzielony na umiejętności między tym co nam potrzebne w rozbudowie cywilizacji. Poprzez media zapomnieliśmy wszyscy o tym co trzyma państwo właściwe, jesteśmy pogubieni w cywilizacji, dziś ciężko ją nam nadgonić. Rozmowa powinna być nie tylko po to aby rozmawiać, a po to by coś wspólnie tworzyć, wtedy każda rozmowa to czyny wizjonerskie nawołujące do czynu. Myśl, ułożony plan jest połową konstrukcji, druga połowa to realizacja. Myśli wizjonerskie z myślą o dobrze dla wszystkich możemy przechowywać w naszej pamięci, możemy je dobudowywać znajdując czas nad obserwacją myśli swych w spokojnym miejscu. Wszechstronność pomaga w komunikacji, im więcej umiemy tym więcej możemy. Ważne jest nauczać wszystkich wiedzy poprzez praktykę. Zazwyczaj opanowanie wizjonerskie zaczyna się od obserwacji które pozwala na poznaniu swoich sił w rozbudowie cywilizacji czynu jak i pozwala nam poznać siebie i nasze wymagania do nas samych w ciągłym trybie obserwacji miejsca w którym jesteśmy jak i obserwacji swej duszy poprzez to kim chcemy być, poprzez to kim mamy być a między tym co jest słuszne lub nie słuszne. Drugi to zwykły język ciała po którym widać ruchy umysłu odnajdującego się w ciele. Widać oczekiwania takiej istoty wśród ludzi jak i jej stan aktywny wśród ludzi. W właściwie cywilizowanym miejscu, chodzi tak naprawdę o intelektualnie-kreatywną rozmowę z szacunkiem. W miejscu gdzie uważa się aby każdy mógł przeżywać godne życie w rekordach długiego życia… Często bywa tak by kogoś poznać musi naprawdę minąć długi okres z daną istotą, choć i tak jesteśmy świadomi że nie poznamy całkowicie kogoś ponieważ też wytwarza swą wiedzę jak i umiejętności na biegu zdobywając większy bagaż doświadczeń. Dzięki temu możemy być zawsze w miłej intelektualnej rozmowie pełnej wrażeń. Jak już wiemy właściwe życie wiedzie się w współpracy dla dobra przyszłych pokoleń które tak naprawdę otwiera umysł wizjonerski. Tym jest dla mnie intelektualna impreza która końca nigdy nie ma.

“Abyś”

Abyś zawsze było świadome jako dziecko boże podczas myśli Twych i podczas czynów Twych. Abyś zawsze było świadome że Bóg Ci towarzyszem i czeka na świadomość Twą o nim jak i o wszystkich żyjących dookoła Ciebie. Abyś zawsze było świadome przyszłych pokoleń że żyjemy dla nich. Tak samo przyszłe pokolenia żyją dla dalszych przyszłych pokoleń. Wszystko po to aby poczuć pełnię życia wśród wszystkich wraz z Bogiem. O to słowo me na dziś. Dla Ciebie jak i dla wszystkich Braci i Sióstr.

“Pobudzanie do życia”

Jedynie życie w wszechstronności pobudza do życia. Czyli tak naprawdę Alchemia z próbą dokładania się do utrzymywania i właściwej rozbudowy cywilizacji. Takie podejście nie jest na darmo…

“Jest tu i teraz”

Jest tu i teraz, w każdym miejscu w jakim się znajdziesz…

Jakby wszyscy poszli do nieba to i tak by się odnaleźli wśród takich samych istot które otaczają ich za życia codziennego w miejscu takim jak planeta.

Życie człowiecze może prawić swe funkcje jedynie w miejscach podobnych do naszego globu… Tak naprawdę w prawie bez końca kosmosie.

W miejscu gdzie każdy musi się znaleźć w ciele dostarczającym zmysły do ciągłego wytwarzania i utrzymywania duszy poprzez dostarczanie zmysłów już wśród jej towarzyszy znajdujących się wraz z wszystkimi w kosmosie.

Inaczej życia jako istota w świecie kreowanym przez Boga przeżywać się nie da.

Cały czas jesteś tu i teraz wraz z naszym Bogiem Ojcem w tym o to życiu jak i świecie. Wiedząc że planeta przystosowana do narodzin wszelakich form życia jest jedynym z miejsc w którym człowiek może się poruszać i przeżywać życie swe.

W mylnych wierzenia wielu religii pójście do nieba byłoby czymś podobnym jak miejsce bez grawitacji, które to nie jest możliwe do przeżywania życia chcąc odczuwać życie właściwe dbając o siebie jak i o to co się tworzy.

Widząc już iż niebo stałoby się piekłem w odczuciach swych…

Przemierzając życie z Bogiem w świecie tym który o to próbuje Cię nauczyć rozmowy z nim poprzez myśli Twe jak i Twój język ciała aby ruszyć Cię w ruch przemyślany poprzez umysł Twój w ciele Twym.

Wiedząc że rozmowa drogą ust jest uboższa i podczas niej nie da się prowadzić normalnego życia z Bogiem zamykając się jak i odrzucając drogę do życia właściwego chcąc być w kołysance kołysanej przez Boga wśród wszystkich innych istot które utrzymują cywilizację…

Bóg tworzy kosmos wraz z nami, pozwalając nam na tworzenie cywilizacji jak i pozwalając nam na twórczość w niej przeżywając i odczuwając życie swe…

Choć twórczym kosmosu może być tylko Bóg.

Naszym zadaniem jest poznać mowę Boga poprzez myśli nasze na które jedynie mamy czas nie żyjąc w pośpiechu.

Poprzez język ciała, jak i naturę wiedząc że wszystkich trzyma w rękach Swych chcąc dla nas jak najlepiej.

W miejscu gdzie chce nas nauczać świadomego i słusznego w czynach życia.

Z każdym ma indywidualną rozmowę i nikogo nie chce karać.

Po prostu przy rozwoju cywilizacji chce wyciągnąć dobry owoc z każdym i z każdego myśląc też o wtórnym życiu.

Dziś Bóg próbuje nauczać każdego indywidualnie.

W miejscu gdzie Karma to iluzja przy próbie utrzymania cywilizacji i dobrego bytu…

Jest jedna istota która będzie z nami całe indywidualne życie, a jest nim Bóg.

I to On decyduje o naszym następnym miejscu w którym się znajdziemy w owym kosmosie dla dobra naszego ducha, choć ciągle jesteśmy w kontynuacji z wszystkimi i nie wiemy co nas napotka.

Jesteśmy dzieckiem wyborów nadsyłanych myśli przez Boga, które to o to twarzą naszego ja na biegu wraz z naszym wyborem…

Ważne się wspierać jak i kontemplować wspólnie nad właściwą istotą życia bez podnoszenia swego ego jak i bez uważania się za mądrzejszego od kogoś.

W świecie Naszym możemy się jedynie wspierać poprzez wiedzę dla obopólnej korzyści w zrozumieniu świata jak i rozwoju cywilizacji z myślą o przyszłych pokoleniach.

Musicie to zapamiętać.

W takim przypadku wierzy się w reinkarnację z prośbą do Boga o wtórne życie z myślą że podołamy w przeżywaniu życia w każdej formie cielesnej już w każdym miejscu w kosmosie próbując też podołać w miejscu w jakim się znaleźliśmy w czasie rzeczywistym.

Wiedza jak i umiejętności będąc już świadomym że Bóg nas tworzy na biegu nadaje nam w tym świecie właściwych wartości.

Piekłem jest miejsce już na danej planecie wśród niegrzecznych i nierozważnych ludzi z powodu iż ciężko o coś zadbać jak i ciężko coś tworzyć wśród tych co to niszczą.

Najlepiej być wszechstronną istotą i zawsze coś kreatywnego po sobie zostawiać idąc dalej głosząc wiedzę właściwą.

Jedynie ciągły dobry przykład z wiedzą właściwą może odmienić grzeszników i sprowadzić ich na właściwą drogę życia.

A dobrym przykładem jest życzliwość i wszechstronność wraz z niesieniem pomocy…

Jak się modlić do naszego Stwórcy to o silną wolę już w tym świecie, której i tak to my jesteśmy wyznacznikiem…

Na to wyszło że modlitwa działa jedynie poprzez nasz czyn jak i każdy ruch wraz z odczuciem naszej duszy już w tym świecie.

Modlitwą jest wtedy wszystko co czynimy jednocześnie ucząc nas wszechstronnego trybu życia dzięki naszej silnej woli.

Niegrzeczny to ktoś kto nie pozwala na spokój innych istot… jak i ten co próżnuje czas w Świecie Bożym bez wszelakich celów dokładania się do powstawania zrównoważonej cywilizacji w czynach swych. Licząc najczęściej na mannę z nieba lub po prostu przywłaszczając sobie coś co nie jest jego krzywdząc istoty w Domu Bożym, jak i krzywdząc młode umysły poprzez kłamstwa które są zboczeniem z dobrej drogi do odczuwania właściwej istoty życia wraz z Bogiem… Nie wspomnę już o przemocy i barbarzyństwie…

Jak są ciężkie czasy w świecie… Będąc jednocześnie wszechstronną istotą… Najlepiej tworzyć miejsce typu szklana kula. Czyli tworzę to co mogę i o to dbam. Wierząc ciągle w życie wtórne przy reinkarnacji…

Proszę nie módlcie się o strącanie grzeszników do piekła, ponieważ wtedy piekłem staje się nasz dom wśród błądzących i w grzechu trwającym nie zmieniając dosłownie z tym nic… I tak naprawdę widząc wroga w sąsiedniej duszy która tkwi z swoimi problemami zamiast pomóc danej istocie w o to nie trudny sposób sami stajemy się grzesznymi… Co tak naprawdę utrudnia życie w danym miejscu…

“Latarnia”

   Proszę Was aby to co tworzycie nie było jak pochodnia co spala się co dnia. Moc serca Waszego niech będzie Wam latarnią w tym co trudne… A w zrozumieniu będziecie w miłości do czynu jak i świata na wszystkie dni trwać, budując nie burząc, łatając nie dziurawiąc, jak i odkrywając nie gubiąc się.

“Magia i klątwy słów”

Wiecie że musimy skasować wiele słów z słownika codziennego użytku aby nie było nieporozumień w próbie zrozumienia istoty życia. Słowa typu jak “wróg”, “biedny”, “bogaty” czy “ból” są jak klątwa która nam odbiera pojednanie z Bogiem nad istotą właściwą życia już tu na tych ziemiach wśród wszystkich… Wiele podobnych słów odbiera nam możliwość do właściwego odczuwania ciała w kosmosie jak i na tej planecie zatrzymując się nad ich odczuciem poprzez ducha Swego…

“Muzyka”

Feng shui historii zmysłów ukazało nam w ostatnich dziesiątkach lat tak naprawdę to czym jest muzyka chaotyczna w harmonii, głośna w sopran, bas, jak i w wszelakie inne dźwięki elektronicznej formy muzyki, w miejscu gdzie dokłada się do rozstroju właściwej formy ducha Swego. Dana muzyka jest transem pełniącym do nieświadomości swych zachowań poprzez zmysły jak i pobudzaniem nietrafionych emocji bez możliwości nadania im nazewnictwa w zrozumieniu. W miejscu gdzie po takich doświadczeniach trudniej o stabilizację duszy w ciele do właściwego funkcjonowania w cywilizacji… Odczuwać można tam życie z uzależnieniem do zakłócania danej stabilności duszy. Jak już wiemy ciało jest przekaźnikiem zmysłów rozprowadzonych po ciele które to pozwala na tworzenie duszy, czyli tak naprawdę umysłu, odczuć ducha Swego, uczuć do świata, uczuć do wszystkich istot jak i ruchu świadomości. W miejscu gdzie przez różnorodność mogą wytwarzać się świadomości różnego pokroju, a my chcemy jednej stałej dla wszystkich świadomości w celu tworzenia jak i utrzymywania już w zrozumieniu cywilizacji przyszłych pokoleń o dobrym standardzie życia z wiedzą właściwą. Jedynie zmysły w spokoju swym mogą się połączyć między sercem a umysłem tworząc ruch w Duchu Świętym przeżywając daną wiedzę dla pojednania wszystkich kultur będąc kreatorem jednej stabilnej drogi dla rozwoju właściwego jak i apostolstwa wiedzy właściwej wśród wszystkich. W miejscu gdzie nie możemy sobie pozwalać na wybryki już dla bezpieczeństwa i dobra rozwoju przyszłych pokoleń.

Polecam muzykę harmonijną w dźwięki jak i słowa. Dzięki takiej muzyce możemy uzyskać spokój ducha. Choć już to Ty jesteś jej odkrywcą w świecie muzycznych zawirowań…

“Slang”

Wyrażanie emocji poprzez slang jak już wiemy jest mylne dla przyszłych pokoleń które mogą widzieć go w świetle złego przykładu tworząc na biegu odczucia związane ze światem w którym się znalazły… Lepiej nie mówić w slangu ponieważ młode pokolenia mogą wychowywać się poprzez niego w świecie konfliktu słownego z zagrożeniem na bunty w czasie wymiany poglądów przy ich niezrozumieniu w świecie. Fuszerką w rozwoju cywilizacji jest nauczaniem go młodych co tak naprawdę jest przymknięciem oczu i pozwoleniem na płonący Babilon w miejscu gdzie przy miksie kulturowym będzie trudniej o zrozumienie, a co dopiero już w danym państwie. Słowo piękne z przekleństwami nigdy nie powinno wychodzić poza umysł do rozstrzygnięcia swych myśli. Myśli powinniśmy obracać w czyn świadomy dobrego przykładu wiedząc że tylko forma słowa z dobrym przykładem może nieść dobry przykład.

“Aby zrozumieć historię”

Aby zrozumieć historię wydarzeń i sztukę jej, wsiądź w wehikuł czasu tak aby odczuć że to jest tu i teraz wraz z Tobą na pokładzie. Wiedząc że to już miało miejsce. Wracając do tu i teraz widząc że to nadal to samo miejsce wśród takich samych ludzi którzy otaczają Cię. Ujrzysz że przeżywali życie w tym samym miejscu co Ty. Widząc że byli w ciele człowieczym tak samo jak Ty. Widząc że próbowali swych sił w rozwoju cywilizacji. Widząc że przeżywali wiele trudnych chwil aby dać nam jak i utrzymać to miejsce w którym się znaleźliśmy. W miejscu gdzie budowa miejsc jak i kontynuacja wiedzy była dla nich lekką z myślą że tworzą i wydobywają ją dla takich jak Ty. Aby brać z nich przykład… Zastanów się już tu w tym miejscu. Od czego chcesz zacząć? aby kontynuować ich czyn… A w czynach Tych będziesz częścią historii gdzie w ten sam sposób ktoś kiedyś podziękuje takim jak Ty, tak samo jak Ty Tym co byli przed nami żyjąc z myślą o takich jak Ty.

“Kosmos”

Z tego co wiem aby stworzyć planetę, pierw trzeba pomyśleć o osobie którą chce się stworzyć jako Bóg, a ujrzymy że innej formy miejsce w którym się znajdzie dana istota mieć nie może. Patrząc że jednej osobie będzie smutno tak na takiej planecie, kontemplując dalej chcemy aby było więcej takich istot i żeby raźniej było. Spójrzcie na kosmos… Jest duży co nie? Teraz wyobraźcie sobie że tworzy go Nasz Ojciec Bóg. Widząc ile ma czasu, wiedząc że jest no na zawsze. Znalazł czas swój na nas aby samotnie nie było. Choć próbował i próbuje na wiele sposobów. Oddał nam swój świat w swoje ręce, choć go nadal tworzy ale to już z nami. Ciężko mu dziś nadgonić za wszystkim co tu ma miejsce… W miejscu w którym jest więcej takich planet jak “Ziemia” i w tamtych miejscach też próbuje… Gdzie niektórzy z kosmosu dowiedzieli się o nas poprzez astronomię jak i podróże kosmiczne. Cenią naszą prywatność. Mogą jedynie rozmawiać do nas poprzez metafory na polach… Z tego co nam tu zostawili i zostawiają opisali że u nich też dużo pracy… Choć interesują się rozwojem na naszej planecie i wpadają do nas incognito bez wyrządzania szkód. Prawda jest taka że trochę namieszali w psychologii tłumu, gdzie i tak pogodzenie się z tym faktem by nas nie unikło.

W miłości do naszego Stwórcy zatrzymaj się czasami w spokoju serca Swego. Mówi do nas… poprzez myśli nasze. A my jesteśmy tam dzieckiem wyborów. W pochopności nie mamy czasu na zastanowienie się nad zrozumieniem naszych serc. W świecie tym w pochopności zachcianek, zachcianki te odbierają spokój serca który jest ważny do usłyszenia samego siebie o tym czego tak naprawdę się chce w życiu dla dobra swego jak i bliskich.

“Polska muzyka i polska kultura w pigułce prosto z YouTube”

   Jak już wiemy, przedstawiciele innych kultur widzą Polskę tak jak ją pokazują użytkownicy YouTube nie widząc mody jaka ma miejsce wśród fanatyków rapu tylko widząc cały organizm i jego stan obecny. Nie patrzą na jednostkę tylko na całość. Wyrabiając sobie opinie wraz z nazewnictwem swych emocji. A nazewnictw wiele różnych może być wraz z różnorodnością kultur. Powinniśmy uspokoić polską młodzież aby się opanowała w swych czynach, jak i wskazać starszym drogę do pojednania się między sobą jak i narodami różnych nacji. Ale tak już na 100 procent.

“Cudze chwalicie i cudze hańbicie, a chwaląc swe swego nie widzicie. I tak z każdej strony, w wszystkich kulturach…”

“Kosmiczny mnich”

   Piękny piktogram na polu przedstawiający mnicha z innej planety. Zaczniemy od pięciu skreślonych kresek po prawej stronie. Jak już wiemy oznaczają zamknięte przeszłe pięć dni naszego życia. Skreślona kreska nad głową opisuje przebytą drogę, czyli tak naprawdę bagaż doświadczeń o którym nie możemy mówić a musimy z niego korzystać płynnie w życiu, choć też można zinterpretować to w sposób taki że trzeba skreślić odczuwanie własnej osoby jako osoba pierwsza do odczuwania pełni życia, czyli ugasić w sobie ego. Cztery skreślone kreski po lewej stronie mnicha to jakby ominąć ten dzień. Piktogram przedstawia wraz z wszystkimi kreskami sferę myślnego bytu. Pięć skreślonych kresek po prawej stronie oznaczając pięć zamkniętych dni które mogą mówić nam że musimy utrwalać i zapamiętywać to co przeżywamy, i to co jest za nami towarzysząc nam w naszych celach. A celem jest być osobą która nie ominęła żadnej lekcji życia. Cztery skreślone kreski po lewej stronie mogą oznaczać że nie powinniśmy nigdy kończyć tego za co się już wzięliśmy do pracy aż do efektu końcowego który jednocześnie jest początkiem, a jedna skreślona kreska nad głową może przedstawiać że ostatni dzień zdobywania jednego z celów jest najważniejszym aby go nosić w głowie aż do efektu końcowego podczas drogi którą wybieramy sami. Choć też możliwe że autor miał na myśli właściwą logikę (wiedza o właściwych wyborach) zamieszczając poniżej skojarzenie grabi po lewej stronie piktogramu jak i po prawej drabinę używając kreskowego przekazu, w miejscu gdzie oznacza to że autor też opiera się na rozumowaniu rzeczy obecnej jak my w życiu, poznaniu jak i o Bogu. Przyjmując że lewa strona to to co jest niedokładne wraz z złymi uczynkami, a prawa już czyny świadome i kształcące.

I tak jakoś mijają dni z metaforami czerpiąc wiedzę prosto z serca i umysłu.

A jak obrócimy zdjęcie kosmicznego mnicha na odwrót, zobaczymy klepsydrę której kończy się czas jak i postać z rogami. Ja jestem pod wrażeniem.

“Fotografia”

To kim dziś jesteśmy to zmieniająca się fotografia którą nie zawsze będziemy. Jesteśmy nią teraz. Ale jak odłożymy ją do albumu, zobaczymy siebie i to do czego zmierzamy, a tak właściwie do jednej stałej świadomości gdzie świat w którym się znajdujemy do niej nie pasuje. Próbujemy odnaleźć się w tym świecie, więc wracamy do zdjęć z albumu i się nią stajemy. Możemy ją zmieniać na tyle na ile sił mieć będziemy. Co przyswoimy duchem, duchem zawsze odnajdziemy, każdym ciałem jakie nam zostanie nadane. Tutaj się dużo myśli o tym jakim być. Mam nadzieję że staniemy się jednością i każdy słuszny wybór będzie tym samym wyborem innych. Tylko tak można zacząć coś rodzić na nowo.

“W miejscu gdzie”

W miejscu gdzie plotki pokrywane kurzem odchodzą w zapomnienie. Jedna ze Świętych zasad i rad: Brać teraźniejszość za przeszłość aby widzieć zawsze przyszłość wraz z tymi którzy będą ją otaczać.

“Z WŁASNEJ SILNEJ WOLI”

NIE MYLIĆ Z JEZUSEM… PRÓBA ROZMOWY DLA WSPÓLNYCH PRZEMYŚLEŃ KORZYSTAJĄC Z WIELU FORM PRZEKAZU DO WSZYSTKICH CO SIĘ ZNALEŹLI TU NA TEJ PLANECIE.

↑ Odczucie życia po dobrym i złym przykładzie ↑

ZMIERZAJĄCY DO BRAM NIEBA, A TAK NAPRAWDĘ DO ŚWIĄTYNI WIEDZY. PRZEDSTAWIAJĄ DROGĘ SWYCH CHĘCI W POZNANIU WSZECHSTRONNOŚCI JAK I TWÓRCZOŚCI. WSZYSTKO DLA MARZEŃ I WŁAŚCIWEGO ROZWOJU BRACI I SIÓSTR JUŻ W TYM ŚWIECIE DLA WSZYSTKICH WRAZ Z PRZYSZŁYMI POKOLENIAMI.

TU TYLKO CHODZIŁO O TO BY ZACZĄĆ ŻYĆ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ ABY POCZUĆ SERCE I W NIM TRWAĆ.

   JAK WIDAĆ BEZ TYCH MARZEŃ WIERZY SIĘ JUŻ NIE WIADOMO W CO, A TO STAJE SIĘ ZNISZCZENIEM TYCH PIĘKNYCH CHWIL KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZED NAMI…

“Spróbuj zrozumieć Religio Siebie, a zapłaczesz by wstać”

Tabliczki w zdenerwowaniu Mojżesza rozwalone, niebo krzyczy, grzmi. Mojżesz chciał pomóc przykazaniami. Jeśli to prawdziwa historia. Bóg Nasz Rodziciel pokazał złotym cielcem jak wyglądają ludzie przy pierwszym przykazaniu, i nie zmieniono pierwszego przykazania, które można zrozumieć na wiele sposobów. Tabliczki nie pojawiły się z nieba. Pierwsze przykazanie powinno wyglądać następująco: “Nie zapominaj że Bóg przemierza Twą drogę z Tobą i z każdym w tym świecie indywidualnie, zadając ból bliźniemu swemu zadamy też ból Naszemu Rodzicielowi”. Co próbuje dziś pokazać? Niektórzy są bez serc dla naszego Stwórcy. Czemu Duch Święty w Bogu milczy? Bo jedynie poprzez wiedzę możemy go zrozumieć, a rozmowa jest dla poprawy samopoczucia. Jak już wiecie rusza ciałem naszym i ciałem wszystkich z innego miejsca i z innego czasu. Przy tworzeniu nie może być obecny dla nas. Choć gdy ruszy wszystko w czasie odczuwamy jego obecność. Obecność poprzez myśli.. próbę duszy.. nadsyła głupie, złe i dobre myśli dookoła przy wolnej woli naszych wyborów rusza nasz czas w ruch z wcześniejszymi wyborami. Nadsyła też plany, a w niektórych musi nas podejść aby każdy mógł poznać prawdę prawdziwą później. (Kosmos – Domino w kontynuacji). Przy pochopności i budowie cywilizacji taką jaka jest, nie wszyscy widzą rozmowę w zrozumieniu. A nie na wnioskach odczuwając błogi stan na chwilę lub zdenerwowanie. Nie mówi nam że jesteśmy dobrzy dzięki temu. A metafory przedstawiają prawdę jeśli patrzymy sercem na wszystkich Braci i Siostry to wyjdzie że tak patrzymy, a nie ufamy złym namawianiem do szkody wspólnej w psychologii tłumu. Tam jest ukryty przekaz tego co wnioskowaliśmy. Bo co Powie Bóg dziecku to dziecko nie pojmie, czego dziecko się nauczy, z Duchem Świętym odkryje. Krzyczy całą planetą do nas, wszystkimi czasami!

“Polityka”

   Politykom się nie przeszkadza, ponieważ muszą utrzymać wiedzę o rozwoju właściwym dla cywilizacji jak i państwa w którym zamieszkuje dany lud. Tak samo nie powinni przeszkadzać sobie politycy nawzajem, a powinni współpracować obopólnie między sobą dla korzyści narodu. Każde przeszkadzanie przeszkadza w planowaniu i zapamiętaniu właściwych dla rozwoju państwa informacji. Zobaczcie teraz wasze czyny i nadajcie im miarę. A zobaczycie do czego doprowadzamy wspólnie polski naród. Choć prawda nie tylko w Polsce ma to miejsce. Duch Święty walczy z nami o nasze życie i przyszłych pokoleń które będzie trzymał w rękach swych, teraz i później. Każdy sabotaż narodów jest nożem w serce Ducha Świętego, patrząc no to co jego dzieci robią sobie i tym których życie się jeszcze nie poczęło.

“Święta Logika”

Jak nie jesteś pewny, rozwiąż zagadkę aby uzyskać odpowiedź. Przy Świętej Logice każde pytanie które sobie zadasz stawia Ciebie przed nieznanym, gdzie obierasz nową szkołę doskonalenia swej osoby która później nie musi myśleć nad prawdą. Która wie co mówi odpowiadając sobie na wszystko w Świętej Logice będąc w kontynuacji zdarzeń, czynów jak i myśli. Odpowiadając na to co już się wie stawiając sobie nowe zapytania podczas kontemplacji i wymiany poglądów aby wspólnie uzyskać progres w przemyśleniach i wiedzy ogólnej. Przy kontemplacji korzystamy już z gotowych przykładów w głowie, łącząc je z poglądami innych, coś jak blackjack choć to Ty wybierasz wynik. Z Świętą Logiką wynik ukazuje się sam. Myśląc o dobrze dla każdego. Z historią też najlepiej się opierać z Świętą Logiką. Wtedy poznajemy kultury, a nie obrażamy się na coś, lub wychwalamy to o czym pojęcia nie mamy.

“Dwustronność”

Dwustronność przekazu i niejasności pisma: Przy czytaniu używamy Świętej Logiki gdzie czarną myśl o przekazie próbujemy przykryć białą myślą czytając dalej. Próbując ustalić co Autor miał na myśli. Każdy ocenia na swój sposób… ważne aby dany przekaz nikomu krzywdy nie wyrządził pod wpływem naśladownictwa, jak i nie mieszał w głowach osobom które będą szukać prawdy o miejscu w którym się znalazły.

“Diabeł nie istnieje”

Umysł który uwierzy w diabła, odrzuca z siebie mądrość i logikę, przypisując wszystko to czego nie rozumie i co jest złe panu diabłu. A wspaniałe rzeczy i wspaniałe momenty przypisuje Bogu. Zapominając że Bóg trzyma nasze dusze w swoich rękach, a to co jest tworzone przez Niego na biegu dookoła nas, jest gospodarowane przez właśnie te dusze które trzyma w rękach swych. Jak już wiemy nie wszystko co tworzymy jest idealne i nie wszyscy co tworzą są idealni. Patrząc na zewnątrz, na naszą cywilizację, będziemy w stanie określić na jakim poziomie cywilizacyjnym jesteśmy. Tak samo jak i co zrobić dla poprawy rozwoju cywilizacji przyszłych pokoleń jak i dla wszystkich co się tu znaleźli.

Proste, młody umysł będzie wierzył w to co będzie chciał uwierzyć nie szukając myślą odpowiedzi. Jak już wiemy kosmos to projekcja Domino z wielu stron. A w niej my przy naszej wolnej woli. Nasz Ojciec, a jednocześnie Duch Święty tworzy nas poprzez otoczenie. Im więcej nas, tym próbujemy przypisać wszystkiemu swoje równania na temat Świata w którym się znaleźliśmy. Zapominając że jest nas tu więcej dokładających się do zarysu otoczenia. I nie wszystko będziemy w stanie pojąć. Ważne, nie wierzyć w diabła, a wszystko z czasem będziemy pojmować przy układaniu puzzli z zewnątrz tworząc naszą wiedzę w ciągłej kontynuacji.

“Rap”

   Większość rapu jest złym przykładem w stronę młodych pokoleń. Jak już wiemy zły przykład na ścieżce dźwiękowej pobudza umysł jak i ciało w nieodpowiedni sposób tworząc część swej jaźni jak i odczuć. Młody umysł całkowicie może zejść z dobrej strony na tą trudną do właściwego odczuwania życia przyszłego jak i teraźniejszego. Musimy uważać na przekaz, ponieważ zły przykład może bardziej porwać jak i porywał młode umysły do złego nieświadomego naśladownictwa. A to miało i ma miejsce…

“Wiedza”

Wiedza o tym że Bóg przemierza z nami swą drogę dla nas jak i przyszłych pokoleń odsłania wiedzę że jest z nami i nas tworzy w ciągłej kontynuacji. Ci co wierzą w Boga, mogą mylnie pobudzać się do życia w oddawaniu czci Bogu lub wstawiając się z zawiścią za Boga nie przeżywając właściwie życia wraz z Nim dla dobra wspólnego. O Bogu powinniśmy uczyć od najmłodszych lat wszystkich wspólnie odrzucając religie. Jak już wiemy świadomość to czyn poprzez mądrość który rodzi się w umyśle. Dla wielu osób wiara w Boga to zachcianka aby Bóg dawał od siebie a nie dostawał nic w zamian, i tak sobie stoi wiele osób w miejscu. Patrząc że to ludzie są twórczymi cywilizacji… Modlitwa jest pustą modlitwą gdy nie marzymy w niej rozwijając się i myśląc o dobrze dla wszystkich planując czyn świadomy. Bóg jest nam towarzyszem w tym co budujemy. Co myślicie o nas? O nas wiedzących że Bóg nas tworzy, i o nas wiedzących że Bóg na nas patrzy. A wszystko jednocześnie…

Moim zdaniem Bóg oczekuje od nas dziś bardzo wiele, a tak naprawdę oczekuje od nas współpracy dla dobra przyszłych pokoleń. Z dzisiejszego punktu widzenia to jest bardzo trudne. Choć tworzenie świata z nami może być piękne…

Jest mi dziś bardzo smutno patrząc na stan obecny naszej cywilizacji. Musimy zebrać siły do współpracy i życia dla tych co będą się pojawiać w czasie przyszłym. A przyszłe pokolenia będą żyć sercem jak i swą mądrością dla przyszłych pokoleń w liczbie mnogiej. I tak bez końca.

“Strach nie pomoże, a opanowanie będąc uważnym podpowie”

Ciężko być dziś opanowanym przy tym co ma miejsce na tej planecie. Ważne pamiętać że planeta “Ziemia” to jedno z miejsc w kosmosie i nie ma tu mistrzów świata a szczyty to iluzja. Dokładanie się czynem świadomym dla rozwoju cywilizacji jak i dokładanie się dla dóbr przyszłych pokoleń to jedyne właściwe realia. Odrzucając wiedzę o tym miejscu znajdziemy miejsce na nas samych by zbudować nasze wartości ogólne. Dziś ciężko nabyć wartości w chaosie rozbudowy jak i utrzymywania cywilizacji i jej konsumpcji. Są dwa światy tu u nas: świat dzieci jak i świat dorosłych. Świat dorosłych ma wpływ na dzieci i ich rozwój. Im więcej złego przykładu w stronę dzieci z świata dorosłych tym trudniej jest uzyskać ład w świecie. Najlepiej tworzyć z myślą o przyszłych pokoleniach niż tworzyć z myślą o spędzaniu czasu w celu konsumpcji. Wszystko po to aby obudzić w sobie prawdziwe niezniszczalne ja, żyjąc sercem wędrującym poprzez umysł jak i czyn.

“Nasze zadanie”

Nasze zadanie to pracowanie nad głównym stanem świadomości, gdzie wszechstronność i dobroć serca która pochodzi z umysłu jest głównym fundamentem. Gdzie nic nie będzie go wstanie zmienić z pokolenia na pokolenia. Powinniśmy pracować nad sobą jak i nad tym co nas otacza, bo to otoczenie na biegu wytwarza nasze jaźnie. Jak już wiemy co kraj to inny stan umysłu. A sama ta informacja już nam opisała sytuację że to otoczenie ma na nas wpływ, na naszą wiedzę jak i na nasze ja. Nie będzie nowego ładu w Duchu Świętym jeśli się nie pogodzimy że dojrzałość to czyny serca poprzez umysł będąc pojednanym z wszystkimi różnorodnościami wszystkich kultur. Trzeba doprowadzić do zgromadzenia wszystkich narodów, pracując nad tą samą i jedyną edukacją dla młodych i przyszłych pokoleń odrzucając wszystko mylne w zapomnienie. Nazywając jednocześnie naszą planetę Domem Bożym.

“Rap gra…”

A gdzie wtedy dobry przykład przy takiej widowni dla dóbr narodów? Proste, przestać żyć snem aby komuś coś chcieć udowodnić, ponieważ i tak dla tego kogoś to znaczenia nie ma. A nawet jeśli to ma jakieś znaczenie, to co ono może zmienić? Zacznijmy udowadniać sobie jak i wszystkim że damy radę utrzymać tą cywilizację. Gdzie nadamy jednocześnie lepsze życie swoim dzieciom odrzucając tryb konsumpcji jak od niszczarki do papieru.

Życie to próba w kontynuacji, przy Bogu, przy Braciach i Siostrach jak i próba przed nami w celu utrzymania właściwie cywilizacji z myślą o odpowiednim przykładzie dla tych jak i przyszłych pokoleń.

“Młode umysły”

   Jesteśmy po to aby nieść dobry przykład poprzez czyn. Inaczej dobrego przykładu nieść się nie da. Młode umysły pierw rejestrują obraz widząc ruch. Nie są w stanie przemyśleć czegokolwiek. Jedynie mogą powtarzać dobry czyn z nami wspólnie. Nie można oczekiwać od dzieci czegokolwiek. Musimy poświęcać sobie więcej czasu z dobrym przykładem. Jak nie zostaną spełnione te funkcje, będziemy żyć jak w zawirowaniu nieporozumień, niszcząc to co tak naprawdę kochamy. Choć prawda, w tym wszystkim nie wielu dziś wie co jest dobrym przykładem żyjąc w miejscu gdzie pieniądz zasila nieświadomie tą cywilizację, a jednocześnie nas cofa od właściwego utrzymywania Domu Bożego. Nie możemy zapominać o dobrze dla wszystkich pokoleń. Bóg chce abyśmy go zrozumieli, a nie nękali się nawzajem próbując ustalić kto jest niedobry, a kto dobry… Każda próba indywidualnej rozmowy Naszego Boga Ojca jest po to aby zobaczyć umysłem każdej istoty naprawdę co ma miejsce. Wyciągając z tego naukę dla poprawy już nie jakości życia a poprawy do właściwego spostrzegania życia ruszając się w świadomy ruch z wiedzą właściwą na temat rozwoju prawidłowego, a nie wegetacji czy szkodzeniu. W miejscu gdzie młode umysły mogły nie mieć wzorców właściwych. Będą tak długo siedzieć w umyśle, aż pojmą tajniki Bożego życia tu w tym świecie. Potykając się o wiele błędnych zrozumień korzystając z wszystkiego tego co dookoła nich miało miejsce. Młody umysł może gościć w młodym ciele jak i w tym starszym. Wszystko zależy od poświęcanego czasu nad chęcią zrozumienia.

“Cel kultur zjednoczeniem”

Marzeniem Jana Pawła II było zjednoczyć wszystkie kultury.

   Aby do tego doszło musimy żyć w miłości wspólnego zrozumienia. Myśląc o nas, jak i o przyszłych pokoleniach, zamieniając prawą myśl w czyn. (Prawa myśl – Ta która leczy, a nie okalecza. Prawy czyn – Ten który buduje, a nie burzy).

Musimy dążyć do wspólnego marzenia aby budować ten sam sen. Sen o zgodzie i miłości wśród Braci i Sióstr, gdzie Ojciec Bóg nad nami czuwa w miłości na wszystkie wieki.

Język Świata jedynie możemy przeczytać z miłości naszych serc odrzucając w naszym zrozumieniu wszystko to co złe. Będziemy tam płakać w smutku z miłości naszych serc nad tym co dziś ma miejsce próbując wszystkiego z wszystkich sił aby nadgonić ten sen.

„W miejscu gdzie też chcę się dokładać dla dobra przyszłych pokoleń”

W miejscu gdzie aby z kogoś wyciągnąć i uzyskać daną osobę musi minąć wiele lat, a dana osoba musi nabyć wystarczająco wiele informacji aby złożyć swój umysł. Dana dusza nabędzie wystarczająco dużo informacji, zlepi się w całość. I co dalej? Wiele sytuacji i tematów wśród złego przykładu będzie zakłócać daną duszę do właściwego odczuwania życia. Chyba że dane miejsce żyje z Świętą Logiką to co innego. Jestem za nowym prawem i nowymi paragrafami. Jestem za karami finansowymi w przypadku niesienia złego przykładu na naszej planecie. Dane kary mogą być wtedy przyznawane dorosłym jak i młodzieży. Po ukończeniu osiemnastego roku życia u młodzieży można odrobić kary finansowe przy pracach społecznych lub spłacając pieniężnie. Jeśli kary finansowe przekroczą limit przez ustanowione prawo w danym Państwie, możliwość spłaty w gotówce jak i ratach gdzie dane pieniądze trafiają do budżetu państwa. Możliwość odrobienia długu pracami społecznymi jak i odsiadką w więzieniu jeśli ktoś potrzebuje izolacji od świata który źle na niego wpływa z możliwością szkoły w celu DOKŁADANIA się w cywilizacji z dobrym życiem wiedząc i mogąc zacząć na nowo cele w życiu już nie szkodząc. Cały czas spłata długu z możliwością prac społecznych. Prace społeczne oferowałyby wtedy rozwój jak i naukę o dobrym przykładzie z możliwością edukacji i niesienia pomocy.

“Czasami spójrz”

Czasami spójrz na wszystko tak jakby to już miało miejsce. A może ujrzysz to czego tak naprawdę chcesz poza tym co już miało miejsce.

Ludzie którzy mają sny o innych ludziach zapominają że i tak nie wiedzą nic na temat wszystkich dookoła spoglądając w czas przyszły.

Ciężko dziś nieść właściwy przekaz…

“Życie”

Zacząłem tu pierwsze człowiecze życie w psychoanalizie. Dusza to historia zmysłów. Ciało człowiecze dostarcza zmysły. Przy kumulacji zmysłów, przy dobrym przykładzie otwieramy serce. Rusza nami aby obudzić w nas umysł, korzysta z tego co dookoła. Im więcej złego przykładu nadużywamy. Tym trudniej będzie uzyskać właściwie rozwinięte dusze do utrzymywania cywilizacji i ich godnego życia. Czy zdajecie sobie sprawę co ma miejsce i co czynimy w pochopności naszych dusz? Bóg ma wgląd w każdą duszę. Dzięki historii zmysłów może nas poznać. Poprzez nasz ruch poznaje naszą wolę wraz z zapoznaniem naszej silnej woli przy kontynuacji naszych zdarzeń. Od nas zależy jak poznani będziemy. Jak ma do nas przemówić jeśli wiele osób czeka na nie wiadomo jak bardzo Matczyną czy Ojcowską rozmowę… Otrzymujemy ją, ale jak już wiemy jesteśmy tu wspólnie. Możemy odczuwać obecność wszystkich jedynie poprzez ten właściwy dobry czyn z dobrym przykładem. Będziemy w rozsypce jeśli będzie mniej widocznego dobrego czynu. A tam aby poczuć pełnię i rozkwit życia czekamy do czasu aż ruszy się wszystko dookoła nas poprzez właśnie ten dobry czyn. Nie czekając na pomoc, a czekając na wspólną współpracę. Dziś jedynie możemy to odczucie zmienić poprzez politykę. Piekło, Czyściec, a Niebo. Żyjąc właściwie z próbą swych starań uważnych na wszystko to co przez nas wychodzi, wśród wszystkich i wszystkiego będąc jednocześnie otwartym na Boże NAWIGATORSTWO, TAM GDZIE MOŻEMY SIĘ ODNALEŹĆ poznając Go dążąc jednocześnie w celu DOKŁADANIA i utrzymywania mądrze siebie jak i otoczenia widząc ludzi wraz z swoją nabytą chwilę przed wiedzą o tym co nas otacza wytwarzając nasze pragnienia, myśli, decyzje i nie tylko. W miejscu gdzie Nasz Rodziciel przy wszystkim dookoła w świecie gubi się w tym jak dać nam szczęście. Sekretem będzie życie po poznaniu z Naszym Stwórcą. Tam szczęściem jest sam fakt życia z Bogiem w każdej sytuacji jak i zdarzeniu próbując zrozumieć jak zmieniać cywilizację dążąc do Edenu wszystkich przyszłych pokoleń aby nie było zamieszek jak i ataków wraz z buntami w stronę rządzących uspokajając w dniu dzisiejszym świat z Internetu i wszystkiego co większości wpadnie w oczy chcąc naśladować czyny i ideologie innych osób zapominając o sobie i bezpieczeństwie jak i o tym jakie nasze funkcje w tym świecie. Wielu Twórców książek jak i stron z edukacją opisuje to co im przychodzi do głowy bez niezbędnej psychoanalizy nad wszechrzeczą wraz z psychologią tłumu. Moim zdaniem tylko białej mocy wynalazki wraz z budownictwem nie szkodzą. Nie powinno być Religii jak i nie powinno być psychologii a powinna być świadomość psychologii tłumu nad tym co ją utrzymuje w mądrości z wszechstronnością myśląc o wszystkich pokoleniach wraz z przyszłymi. Tam umysłem możemy poznać “Ład Jedyny” .

To my wyznaczamy jak czystą duszę mamy z dobroci naszych serc od naszych chęci przy wspólnej współpracy dla tych jak i przyszłych pokoleń… Wyśmiewanie się, jak i pokazywanie agresji z pobudzaniem przemocy w stronę Brata lub Siostry to zły przykład. Można wymieniać wiele złego przykładu który zakłóca rozwój właściwy dusz a to utrudnia współpracę nad cywilizacją, nad dobrem przyszłych pokoleń jak i nad dobrem wszystkich zgromadzonych w danym miejscu. Ręce mi opadają jak widzę co ma miejsce. Albo się zorganizujemy w dobroci serca i współpracy, albo będzie nam ciężko wraz z przyszłymi pokoleniami. I nie wytykajcie mi proszę co ja robię źle na tej stronie internetowej tylko zrozumcie to co dano mi zrozumieć poprzez rozmowę z Naszym Stwórcą Bogiem, Duchem Świętym, a jednocześnie Naszą Najstarszą Bratnią Duszą. Wszystkie przyszłe pokolenia wraz z nami trzyma w swych rękach. Ale że trzyma w swych rękach nie oznacza że będzie z nami dobrze. Utrzymuje nas przy życiu, towarzyszy nam w życiu. Im trudniej o dobry przykład, tym trudniej będzie o wspieranie przyszłych jak i doczesnych Braci i Sióstr.

Ps. Kosmici nie korzystają z trzeciego oka ponieważ każda znana nam rasa kosmitów ma taką samą twarz w każdej rasie, nie mają przeznaczenia takiego w jakie ludzie wierzą -.- (mają świadomą współpracę). Trzecie oko w celu rozwoju i apostolstwa poprzez czyn już tu u nas. Fakt, wśród wszystkich z różną twarzą ciężej nam utrzymać siebie w celu wydobycia siebie stabilnym, dlatego jest trzecie oko wśród nas aby edukować i próbować w celu uleczenia konfliktów, a nie podnoszenia swego ego.

“DROGA DOJRZAŁOŚCI”

DANA RYCINA PRZEDSTAWIA ANUBISA WSKAZUJĄCEGO ISTOTĘ ŻYCIA. ABY W LOCIE UWAŻAĆ ZAWSZE NA ŻYCIE.

DOSŁOWNIE TO SAMO CO PRZEDSTAWIA HISTORIA O DEDALU I IKARZE.

“ANK”

“ANK” – Przyrząd do wskazywania drogi jak i opisywania historii na piasku. Łatwy do trzymania w ręce.

Tylko Bóg jest twym przyjacielem na dobre i na złe, i jeszcze raz na dobre. Nie musisz nikogo więcej trzymać w głowie. Ważne przeżywać życie wśród bliskich. Odżyj, pomyśl o sobie, a jednocześnie pomyślisz o wszystkich. No ale jak zacząć myśleć o sobie od siebie? Sercem poprzez umysł myśląc o wszystkich tworząc czyn, a jednocześnie zobaczymy że myśleliśmy też o sobie poznając pełnię życia.

“Duchy nie istnieją”

   Jak już wiemy dusza jest zbudowana ze zmysłów. Aby dusza zaistniała musi się znajdować w miejscu dostarczającym zmysły, czyli tak naprawdę w ciele. Dusza bez miejsca które dostarcza zmysły nie jest w stanie istnieć. Musi mieć odczucie ciała jak i przestrzeni.

“Ruch dusz”

W miejscu gdzie ruch ciała twego jest zwierciadłem ruchu duszy Twej. Młodości eliksirem jesteś właśnie Ty. Trwając w miłości jako dziecko Boże na dobre i na złe. Złe dobrem zostanie pokryte, dzięki takim jak Ty. Dobroci eliksirem jesteś właśnie Ty. Za nocy i dnia, trwając na zawsze w miłości na dobre i na złe. W miejscu gdzie forma mimiczna Twego ciała jest jak ruch który jest zwierciadłem uczuć duszy Twej. Miłości eliksirem jesteś właśnie Ty. Na dobre i na złe w miłości zrozumienia będąc i odczuwając życie jako dziecko Boże. Dzieckiem Bożym jesteś właśnie Ty. Choć znać siebie jak i poznać siebie możesz tylko Ty. Możesz poznać swego ducha, choć nikt nie pozna Cię jak nie dasz poznać się. Poznania eliksirem jesteś właśnie Ty. Ruch ciała Twego zwierciadłem duszy Twej, bądź zawsze młode jako dziecko Boże. Spoglądając w lustro będziesz mogło spojrzeć w swą duszę jako Ty. Spojrzenia eliksirem jesteś właśnie Ty. Nikt inny nie ma takich magicznych mocy do tego jak Ty. Nikt inny nie spojrzy w Twą duszę jak właśnie Ty. Jesteś dzieckiem Bożym tak samo jak ja, a eliksirem młodości Twej duszy jak i ruchu ciała Twego jesteś właśnie Ty, za nocy i dnia. W miłości zrozumienia będąc i odczuwając życie jako dziecko Boże. Dzieckiem Bożym jesteś właśnie Ty, na dobre i na złe. Choć znać siebie możesz tylko Ty. Eliksirem poznania swego ducha jesteś właśnie Ty. Na dobre i na złe strzeż i broń ciała swego. Boś Ty Aniołem stróżem ducha swego. Na dobre i na złe bądź Ci eliksirem młodości jak i serca Twego. Zrozumienia eliksirem jesteś właśnie Ty.

“Harmonia i Jedność”

Ciało Chrystusa w wierzeniach chrześcijańskich przyjmujemy poprzez miłosierdzie zrozumienia próbując dążyć do wspólnej współpracy dla przyszłych pokoleń ponieważ to my im wyznaczamy drogę poprzez to co czynimy i jak się zachowujemy.

“Stabilność duszy”

Poniżej skala stabilności Duszy:

Hipermania – masowe zaburzenia psychiczne opierające się na swoich odczuciach świata bez zrozumienia cywilizacji wraz z jej ładem.
Hipermania to słowo nowego użytku z nauk historii zmysłów duszy i odczuwania ducha swego poprzez zmysły rejestrując otoczenie na biegu. Zazwyczaj jest to okres krytyczny dla istot szukających prawd o świecie poczynając filozofię od podstaw opierając się samemu na wszystkim tym co jest dookoła nas wraz z religią, mitami, historią, miksem kulturowym, wiadomościami, prawami natury i analizą przypisując swoje zrozumienie. Losowa świadomość w losowym miejscu o losowej zawartości na którą mają wpływ różne wierzenia. Chcemy zrozumieć świat opierając się na miksie kulturowym w którym przechodzimy przez różne stany świadomości. Możliwe że może nie będziemy w stanie dać sobie rady z odczuwaniem prawidłowo osób w danym otoczeniu widząc je ciałem i posturą pod wierzenia z swojego bagażu doświadczeń świata i internetu. Osoba w hipermani może wmawiać sobie różne historie pod swoją świadomość i żyć iluzją będąc niebezpieczną dla siebie jak i otoczenia widząc ludzi męczących się w cywilizacji jednocześnie szukając winnych. Nie wspomnę o większej ilości osób np. znajdując się w mieście… To co może przeżywać osoba w hipermani jest naprawdę przerażające ponieważ zmysłami skupiona jest na każdym szczególe pod swe wierzenia z informacji i ruchu którego coraz więcej wokół nas. Zazwyczaj jest tak wtedy gdy się traci wiarę w ludzi szukając zrozumieniem czemu Bóg tak tworzy chaotycznie i jaki ma w tym cel myśląc że robi słusznie lub niesłusznie, myśląc że jest się w niebezpieczeństwie, wszystko wyolbrzymiając często zapominając o szacunku będąc kimś nie do zrozumienia całkiem możliwe będąc wśród osób które też dały się ponieść emocjom broniąc swych ideologii i wierzeń. Tu musimy mieć kontrolę i nie możemy wykonywać agresywnych ruchów w stronę takich istot jeśli chcemy pomóc ponieważ często dochodzi do rękoczynów. Bardzo trudna i niebezpieczna sytuacja w której nic nikomu nie można narzucać. Wtedy najlepiej zawiadomić policję i przetransportować taką osobę w miejsce z silnymi ludźmi którzy podołają uspokoić daną istotę i wytłumaczyć właściwie świat nie używając przemocy, a w konieczności obezwładniając. Im więcej buntu w stronę takich służb tym więcej niezrozumienia i chaosu w cywilizacji z powodu odmiennych poglądów jeśli chodzi o losy własnego życia jednocześnie wystawiając samych siebie i społeczeństwo na nieszczęścia. Dlatego powstała policja i ma za cel zakończyć hipermanię, przemoc i niezrozumienie. Każdy bunt w stronę Prawa i porządku broniąc swych prawd jest ciosem w serce Narodu a bez buntu znajdzie się czas na rozwój prawa jeśli jest niesprawiedliwe. Tylko cierpliwość, wiedza właściwa i wszechobecny dobry przykład może nam w tym wszystkim pomóc, musimy się wspierać zmierzając w stronę globalnego dobrobytu gdzie każdy zostanie umiejscowiony w wystarczającym lokum na rozwój umiejętności, wiedzy, wartości, utrzymywania i bytu. Dużo pracy przed nami.

“Sposoby czytania”

Sposoby czytania…

Opowiadania i ciekawostki: Czytamy biegle aby ujrzeć ich historię.

Przekaz: Po przeczytaniu biegle całości czytamy jeszcze raz zatrzymując się zdanie po zdaniu aby zrozumieć wartości jak i opis przekazu.

Poezja: Czytamy kilka razy, aby ujrzeć całość jako jeden obraz, kontemplując co autor chciał nam przedstawić, opisać, wytłumaczyć zamieszczając w niej swe uczucia jak i odczucia świata zewnętrznego skrytego w duchu swym.

Raport: Czytamy kilka razy aby się dowiedzieć co ze sobą przedstawia. Zazwyczaj korzysta się z niego w pracy aby móc kontynuować swe funkcje na biegu. Aby przeczytać raport zrozumiale, trzeba pierw zrozumieć kierunek raportu. Od bagażu zdobytej wiedzy zależy szybkość zrozumienia raportu.

Wiadomości: Czytamy dla wiedzy o miejscu w jakim się znaleźliśmy.

Teoria: Mieszanka przekazu z raportem.

Wolne myśli: Zazwyczaj jesteśmy ich słuchaczem ponieważ czytając możemy ich nie zrozumieć, choć warto mieć piśmienniczy przykład jeśli ktoś będzie zainteresowany. Wolne myśli staramy się kontemplować wraz z swymi myślami, biorąc pod uwagę że mogą być nam towarzyszem nad istotą życia, towarzyszem w wyborach, postanowieniach, jak i opiniach życia codziennego.

Znając te formy będziemy mogli ujrzeć świat piśmienniczy nowym spojrzeniem jak i horyzontem. Nie zapominając że wiele form wielu pisarzy miesza je ze sobą. Ważne poznawać owe formy aby nie żałować że coś nam umknęło. Choć prawdą jest iż to zadanie trudnym jest. Nie zapominając że każdy chciał coś nam przekazać. Polecam Audiobooki i “Text reader” z możliwością zastopowania w celu kontemplacji. Choć prawda, tylko zainteresowany będzie wstanie poświęcić swój czas nad zrozumieniem każdej formy piśmienniczej wraz z ustaleniem co dana forma ze sobą skrywa.

“Moje wolne myśli”

Prawdą jest że rapu się nie lubi ponieważ się gaśnie w oczach innych jako dobry przykład w stronę przyszłych pokoleń. Też mam z tym problem, choć to co rozumiem wraz z emocjami to format wiedzy o globie na którym dano mi żyć. Sam już nie wiem jaką formę przekazu wyrazić prawidłowo. Najlepiej się wspierać, choć prawdą jest aby wspierać słusznie trzeba być jak polski papież. Tylko Jan Paweł II miał taką moc jak dla mnie.

Jak opisać ból, gdy inni tworzą się z Amerykańskich snów nadmuchując swe ego w zawiści, a nie na współpracy dla przyszłych pokoleń… ??? Większość młodzieży gdzie nie miała możliwości na uzyskanie dobrego przykładu który jest zaszczepiany jedynie poprzez długi okres z dobrym przykładem. Nieświadomie się napędza lokomotywa gdzie coraz trudniej o normalne relacje w wielkich miastach. Wszystkie moje starania mogą być na marne, jak i większości ludzi chcących nieść dobry przykład dla rozkwitu młodych jak i przyszłych pokoleń w czynie świadomym… Tylko Prawdziwy miejscowy dba jak i uważa na życiodajne łono w dobrym przykładzie dla dobra wszystkich pokoleń. Wyobraźcie sobie ilu takich miejscowych wśród nas… Chyba nie jest tak źle… Choć prawda, próbują nadgonić za tym co ma miejsce i nie wszyscy będą się rozumieć.

“Wspieranie”

Milczenie bez komunikacji wśród szukających prawdy o świecie to zły przykład. Powinniśmy się wspierać dobrym słowem wszędzie. Ponieważ nie każdy był wspierany dobrym przykładem w domu aby zaistnieć w świecie. W miejscu gdzie konflikt w świecie przykładu nie został jeszcze zrozumiany i pojednany aby odżyć w mieście. Miejmy nadzieję że duch zrozumienia uleczy każdego w Tym Świecie.

“Tytani”

Dziś wielu chce być jak Tytani Umysłem i Ciałem. W miejscu gdzie Tytan Tytana tylko zrozumie… Zapominając że ta historia miała już miejsce i jest pouczająca…

“Człowiek Gigant”

Jak już wiemy wiedza o ludziach gigantach odrzuca teorię Darwinowską ponieważ wszyscy musieliby pochodzić od Ogromnego King Konga… Ja cały czas wierzę że Bóg Ojciec próbuje nam nadać normalne życie i ciągle z nami próbuje już w świecie który tworzy. Wszystko jest kontynuacją. Wierzę że człowiek się pojawił tak jakby magicznie gdzie to ewolucja czynów Naszego Stwórcy daje nam życie próbując tworzyć nas mądrym. Choć życie człowiecze jako duszy w ciele znajdującej się w prawie bez końca kosmosie i do tego wśród wszystkich łatwym zadaniem dla nas nie jest jak i dla Naszego Stwórcy.

“Walcząc ze światem”

Walcząc ze światem próbując zrozumieć go zapominamy że jesteśmy jednym z Tych co go tworzą. Walcząc ze światem próbując zrozumieć go nie walczmy z ludźmi co tworzą go ponieważ to tak samo jak walczyć z samym sobą odbierając sobie możliwość do życia w świecie dobrego przykładu. Walcząc ze światem próbując zrozumieć go odżyjmy w próbie miłosierdzia zrozumień tam gdzie w smutku zrozumiemy go. Poznamy tych co walczą z smutkiem swym nad istotą życia po walce z światem próbując zrozumieć go. W miejscu gdzie w smutku zrozumienia sztywna zasada w symbiozę nie chce z nami wejść. Poprzez dobry przykład w czynie Twym mogą zmienić się na lepsze wszystkie Twoje dni. Nie zapominaj że walka ze światem to walka Twa nad pojednaniem ducha Twego w świecie tym wraz z wszystkimi co otaczają Cię.

“Artyści nowego pokolenia”

Coś odczuwam że za często Artyści Rapu chcą wchodzić w rozgłos poprzez publikację tak jakby jak schodząc z Olimpu na Ziemię zapominając że ten mit ma smutny jak i pouczający morał swej historii… W miejscu gdzie ciągle są na Ziemi nie patrząc na swe bezpieczeństwo jak i bezpieczeństwo słuchaczy w zapomnieniu że Zeus był sceptyczny co do schodzenia Bogów na Ziemię poprzez ich niezdrowe relacje z ludźmi… Chciał aby Olimp był przykładem dla ludzi a nie szkodą. Nikt z nas nie może być jak Zeus ponieważ Zeus jest odzwierciedleniem Naszego Stwórcy w mitologii Greckiej. Choć możemy podążać za posturą zrozumienia jak i słusznych wyborów Zeusa.

Nie zapominając że jedynie słowo może rozstrzygnąć konflikt w świecie konfliktu. Ważne aby po słowie wszystko kwitło a nie więdło. Choć jak wiemy są cztery pory roku i my w środku. Aby wyhaftować słusznie ducha Swego w świecie konfliktu trzeba umieć się pojednać z wszelakimi potyczkami z wszystkich stron szukając słusznego rozwiązania opierając się na własnym zrozumieniu w miłości do świata jak i wszystkich w nim zgromadzonych.

“Mity”

 Każdy mit ma swój morał. Ważne kontemplować mity jak przypowieści, a odkryjemy magię wartościowego przekazu w mitologii wszelakiego pochodzenia budując swego ducha wraz z zrozumieniem w świecie. Mity można zrozumieć jedynie w świecie dobrego przykładu żyjąc w duchu zrozumienia nad rzeczą obecną. Dokładnie tak samo jak słuchając przypowieści w kościele odrodzenia w Duchu Świętym. Jesteśmy po to aby się wspierać w zrozumieniu nad istotą życia, a tam duch nasz będzie mógł się ze sobą pojednać z przeżywaniem właściwym życia już tu na tej ziemi wśród wszystkich.

“Miłość i jej dobroć”

Święty Franciszek z Asyżu jest przykładem miłości i łagodności w stronę każdej istoty żywej żyjącej już w tym świecie. Każdy obok Ciebie może stać się Twą bratnią duszą. Nawet kot, pies, słoń, mrówka czy żyrafa. Tylko trzeba znaleźć wspólny język którym jest miłosierdzie w zrozumieniu komunikacji do istoty obok. W miejscu gdzie obie strony muszą chcieć zbliżenia. Czyli tak naprawdę nadawania na tych samych falach.

“Siła na następny dzień”

W miejscu gdzie wielu z nas szuka siły na następny dzień, myśl która rodzi się w miłości poznając moc Ducha Świętego pobudza nas do życia. Wstając po kontemplacji w Duchu Świętym, idąc na nowo w świat zmierzając się z wszystkim dla dobra swych bliskich jak i siebie. Duch Święty to postawa którą każdy może zacząć żyć. W każdym miejscu możemy tą moc poznać ponieważ to My Dzieci Jego. Moc Ducha Świętego możemy poznać poprzez miłosierdzie zrozumienia, trwając w nim, jak i za zrozumieniem w miłości podążając.

“Narkotyki i alkohol”

Nikomu nie polecam zażywania substancji psychoaktywnych jak i alkoholu. No ale jak już ktoś się skusi proszę nie czekać na efekt z opowieści znajomych wyczekując właśnie o to tego super stanu. NIE SIĘGAJ PO NARKOTYKI I NIE SIĘGAJ PO ALKOHOL JEŚLI CHCESZ POCZUĆ PEŁNIĘ ŻYCIA. Najlepiej utrzymać trzeźwy umysł jeszcze raz nie czekając na efekt w celu imprezowym i nie czekając na nie wiadomo co. Najlepiej wyznaczać sobie cele jak i trzymać swe życie opanowanie w garści. Z tym pierwszym razem… już nie ważne z jakim narkotykiem czy trunkiem… życie Twe może się zmienić całkowicie z tego dobrego na trudne. Z trzeźwego stanu tam gdzie łatwo być opanowanym przejdziemy w trudniejszy stan do opanowania duszy jak i umysłu co może prowadzić do szybkiej śmierci bez przeżywania pełni życia. Musisz wiedzieć co lubisz a narkotyki i alkohol tylko mogą Tobie odebrać piękne chwile. W miejscu gdzie z trzeźwym umysłem możesz dobrze przeżywać swe życie planując i marząc. Z narkotykiem będziesz tylko narkotykowym niewolnikiem. Dziś trzeźwość jest ceniona jak i opanowanie. Popęd do narkotyku to problem mas dzisiejszych czasów. W tym problemie naprawdę oddalamy się od utrzymywania właściwie cywilizacji jak i oddalamy się od spędzania godnego życia wyczekując przyszłych pokoleń.

“Wzorce”

Wiele osób nie miało wzorców. Jedynie myśl z wiedzy o wielkich poetach jak i mędrcach w celu dołączenia do ich grona trzymało ich przy życiu. Szukając samemu Tych co przeszli przez to samo. Choć sztuka ta jest jak pogoda, nigdy nie wiadomo co ze sobą przyniesie. Miejmy nadzieje że przyniesie więcej zrozumienia w świecie wraz z dobrym przykładem.

“Odczucia”

Wiele osób lubi odczuwać zamiast przeżywać… W odczuciach swych przeżywając odczucia swe, nie odczuwając i nie przeżywając życia tylko odczuwając myśli swe… W miejscu gdzie myśli są miejscem wyborów dla ruchu przeżyć twych jak i przeżyć wspólnych… W czasie konfliktu Twe myśli troszcząc się o wszystkich mogą być rozwiązaniem konfliktu. Choć i tak trzeba je ubrać w słowa. Otwórz się na życie z miłości serca Twego i ubierz je w słowa aby ruszyć się w ruch dla myśli i przeżyć swych. To apel mój właśnie do Ciebie…

“Godna Postura”

Jedne z pomników jak i płaskorzeźb dookoła Pałacu Kultury w Warszawie przedstawiające godną posturę do naśladownictwa podczas życia w cywilizacji która jest w rozbudowie dla siebie jak i z myślą o dobrym życiu dla przyszłych pokoleń.


Pozdrawiam Bracia i Siostry.

“Nie zapominaj”

Nie zapominaj… Wszystkich tworzących cywilizację, twórczych jak i jej utrzymanków trzyma w rękach Swych jeden i ten sam Bóg. W miejscu gdzie jest z każdym. Mając problem za kim być w czasie konfliktu, ponieważ jest za każdym dzieckiem swym. Konflikt między nami jest tylko i aż między nami na ziemiach tych które otrzymaliśmy wraz z ciałem naszym od Naszego Stwórcy. W miejscu gdzie Nasz Stwórca Bóg ubolewa nad konfliktem wśród nas wyczekując słońca po burzy.