“Życie”

Zacząłem tu pierwsze człowiecze życie w psychoanalizie. Dusza to historia zmysłów. Ciało człowiecze dostarcza zmysły. Przy kumulacji zmysłów, przy dobrym przykładzie otwieramy serce. Rusza nami aby obudzić w nas umysł, korzysta z tego co dookoła. Im więcej złego przykładu nadużywamy. Tym trudniej będzie uzyskać właściwie rozwinięte dusze do utrzymywania cywilizacji i ich godnego życia. Czy zdajecie sobie sprawę co ma miejsce i co czynimy w pochopności naszych dusz? Bóg ma wgląd w każdą duszę. Dzięki historii zmysłów może nas poznać. Poprzez nasz ruch poznaje naszą wolę wraz z zapoznaniem naszej silnej woli przy kontynuacji naszych zdarzeń. Od nas zależy jak poznani będziemy. Jak ma do nas przemówić jeśli wiele osób czeka na nie wiadomo jak bardzo Matczyną czy Ojcowską rozmowę… Otrzymujemy ją, ale jak już wiemy jesteśmy tu wspólnie. Możemy odczuwać obecność wszystkich jedynie poprzez ten właściwy dobry czyn z dobrym przykładem. Będziemy w rozsypce jeśli będzie mniej widocznego dobrego czynu. A tam aby poczuć pełnię i rozkwit życia czekamy do czasu aż ruszy się wszystko dookoła nas poprzez właśnie ten dobry czyn. Nie czekając na pomoc, a czekając na wspólną współpracę. Dziś jedynie możemy to odczucie zmienić poprzez politykę. Piekło, Czyściec, a Niebo. Żyjąc właściwie z próbą swych starań uważnych na wszystko to co przez nas wychodzi, wśród wszystkich i wszystkiego będąc jednocześnie otwartym na Boże NAWIGATORSTWO, TAM GDZIE MOŻEMY SIĘ ODNALEŹĆ poznając Go dążąc jednocześnie w celu DOKŁADANIA i utrzymywania mądrze siebie jak i otoczenia widząc ludzi wraz z swoją nabytą chwilę przed wiedzą o tym co nas otacza wytwarzając nasze pragnienia, myśli, decyzje i nie tylko. W miejscu gdzie Nasz Rodziciel przy wszystkim dookoła w świecie gubi się w tym jak dać nam szczęście. Sekretem będzie życie po poznaniu z Naszym Stwórcą. Tam szczęściem jest sam fakt życia z Bogiem w każdej sytuacji jak i zdarzeniu próbując zrozumieć jak zmieniać cywilizację dążąc do Edenu wszystkich przyszłych pokoleń aby nie było zamieszek jak i ataków wraz z buntami w stronę rządzących uspokajając w dniu dzisiejszym świat z Internetu i wszystkiego co większości wpadnie w oczy chcąc naśladować czyny i ideologie innych osób zapominając o sobie i bezpieczeństwie jak i o tym jakie nasze funkcje w tym świecie. Wielu Twórców książek jak i stron z edukacją opisuje to co im przychodzi do głowy bez niezbędnej psychoanalizy nad wszechrzeczą wraz z psychologią tłumu. Moim zdaniem tylko białej mocy wynalazki wraz z budownictwem nie szkodzą. Nie powinno być Religii jak i nie powinno być psychologii a powinna być świadomość psychologii tłumu nad tym co ją utrzymuje w mądrości z wszechstronnością myśląc o wszystkich pokoleniach wraz z przyszłymi. Tam umysłem możemy poznać “Ład Jedyny” .

To my wyznaczamy jak czystą duszę mamy z dobroci naszych serc od naszych chęci przy wspólnej współpracy dla tych jak i przyszłych pokoleń… Wyśmiewanie się, jak i pokazywanie agresji z pobudzaniem przemocy w stronę Brata lub Siostry to zły przykład. Można wymieniać wiele złego przykładu który zakłóca rozwój właściwy dusz a to utrudnia współpracę nad cywilizacją, nad dobrem przyszłych pokoleń jak i nad dobrem wszystkich zgromadzonych w danym miejscu. Ręce mi opadają jak widzę co ma miejsce. Albo się zorganizujemy w dobroci serca i współpracy, albo będzie nam ciężko wraz z przyszłymi pokoleniami. I nie wytykajcie mi proszę co ja robię źle na tej stronie internetowej tylko zrozumcie to co dano mi zrozumieć poprzez rozmowę z Naszym Stwórcą Bogiem, Duchem Świętym, a jednocześnie Naszą Najstarszą Bratnią Duszą. Wszystkie przyszłe pokolenia wraz z nami trzyma w swych rękach. Ale że trzyma w swych rękach nie oznacza że będzie z nami dobrze. Utrzymuje nas przy życiu, towarzyszy nam w życiu. Im trudniej o dobry przykład, tym trudniej będzie o wspieranie przyszłych jak i doczesnych Braci i Sióstr.

Ps. Kosmici nie korzystają z trzeciego oka ponieważ każda znana nam rasa kosmitów ma taką samą twarz w każdej rasie, nie mają przeznaczenia takiego w jakie ludzie wierzą -.- (mają świadomą współpracę). Trzecie oko w celu rozwoju i apostolstwa poprzez czyn już tu u nas. Fakt, wśród wszystkich z różną twarzą ciężej nam utrzymać siebie w celu wydobycia siebie stabilnym, dlatego jest trzecie oko wśród nas aby edukować i próbować w celu uleczenia konfliktów, a nie podnoszenia swego ego.