Miło?

Uciekać do: “Miło”. Czy stać się odpornym na chaos. O to jest pytanie.