“Odpowiedzialność”

Czym jest odpowiedzialność w tych czasach? Odpowiedzialność w rodzinie, odpowiedzialność w domu jak i w każdym miejscu poza domem. ODPOWIEDZIALNOŚĆ to ZROZUMIENIE. Aby być odpowiedzialnym nie można prędko żyć. NA ZROZUMIENIE potrzebne jest OPANOWANIE swych emocji nad stanem obecnym w każdej formie które pochodzi z zewnątrz. Dziś ciężko być opanowanym jeśli życie w chaosie się na nas uwzięło. Wszyscy szukają dla siebie najlepszej formy swej osoby kożystając z bagażu doświadczeń który jest w kontynuacji. Wszyscy szukają sposobu na siebie. Wszyscy mają inny sposób na siebie. Jedni uciekają w używki, drudzy chcą być zdolni w sztukach walki jak i silni, trzeci chcą odczuwać rodzinę, czwarci chcą oddawać swoje życie w ręce Boga ponieważ za dużo ich przerasta, piąci chcą tylko pracować, szóści chcą prowadzić życie przyjemnie, siódmi chcą nawracać jak i głosić, ósmi chcą tylko kraść i wykorzystywać innych, dziewiąci chcą tylko podnosić swoje ego, a dziesiąci chcą się zabić. W tym wszystkim cywilizacja ta wymaga ODPOWIEDZIALNOŚCI z strony każdej jednostki. W tych czasach odpowiedzialność to utrzymać dom, pójść do pracy, jak i nakarmić dzieci. Ale że tylko tyle i w tym jest już dobrze wszystko? Zależy. Pieniądz to odpowiedzialność aby korzystać z niego korzystając z słusznych wyborów. Ale czym jest słuszny wybór? Czy rola dobrego samarytanina w tych czasach jest trafiona? Potrzebujący w tych czasach potrzebują odpowiednich warunków do życia jak i stałego źródła pieniędzy aby móc nadgonić za rozwijającą się cywilizacją. Są dwie grupy ludzi. Ci co stacjonują w jednym miejscu w swoim życiu, i Ci co są ciągle w ruchu przemieszczając się co chwile zmieniając miejsce zamieszkania. Dla tych osób odpowiedzialność będzie zupełnie czym innym, o ile w ogóle chcą być odpowiedzialni. Odpowiedzialność to nie być obojętnie, odpowiedzialność to nie uciekać od życzywistości uciekając w używki, odpowiedzialność to widzieć wszystkich umysłem a nie ciałem. Odpowiedzialność to niesienie dobrego przykładu. Odpowiedzialność to dbanie o łono przyszłych pokoleń, a to jest dziś bardzo trudne z powodu gonitwy za pieniądzem o przetrwanie. Więc jak stworzyć ODPOWIEDZIALNY NARÓD? Proste jak i trudne. Musimy myśleć przy każdej pracy aby nie wyrządziła nikomu krzywdy jak i bólu. Musimy myśleć o wszystkich. Choć niezrozumienie w świecie nas przerasta. Dlatego odpowiedzialność to NAUCZANIE ZROZUMIENIA. W “Nauczajmy Zrozumienia” nic nie jest pewne, tam jesteśmy często wystawieni na bunt wobec naszej osoby, na przemoc, na odrzucenie, na nową przyjaźń, jak i na to co daje życie. Więc bądźmy silni w Nauczaniu Zrozumienia. NAUCZANIE ZROZUMIENIA TO NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ KTÓRĄ PRZYPISUJEMY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.