“Wiedza”

Wiedza o tym że Bóg przemierza z nami swą drogę dla nas jak i przyszłych pokoleń odsłania wiedzę że jest z nami i nas tworzy w ciągłej kontynuacji. Ci co wierzą w Boga, mogą mylnie pobudzać się do życia w oddawaniu czci Bogu lub wstawiając się z zawiścią za Boga nie przeżywając właściwie życia wraz z Nim dla dobra wspólnego. O Bogu powinniśmy uczyć od najmłodszych lat wszystkich wspólnie odrzucając religie. Jak już wiemy świadomość to czyn poprzez mądrość który rodzi się w umyśle. Dla wielu osób wiara w Boga to zachcianka aby Bóg dawał od siebie a nie dostawał nic w zamian, i tak sobie stoi wiele osób w miejscu. Patrząc że to ludzie są twórczymi cywilizacji… Modlitwa jest pustą modlitwą gdy nie marzymy w niej rozwijając się i myśląc o dobrze dla wszystkich planując czyn świadomy. Bóg jest nam towarzyszem w tym co budujemy. Co myślicie o nas? O nas wiedzących że Bóg nas tworzy, i o nas wiedzących że Bóg na nas patrzy. A wszystko jednocześnie…

Moim zdaniem Bóg oczekuje od nas dziś bardzo wiele, a tak naprawdę oczekuje od nas współpracy dla dobra przyszłych pokoleń. Z dzisiejszego punktu widzenia to jest bardzo trudne. Choć tworzenie świata z nami może być piękne…

Jest mi dziś bardzo smutno patrząc na stan obecny naszej cywilizacji. Musimy zebrać siły do współpracy i życia dla tych co będą się pojawiać w czasie przyszłym. A przyszłe pokolenia będą żyć sercem jak i swą mądrością dla przyszłych pokoleń w liczbie mnogiej. I tak bez końca.