“Spróbuj zrozumieć Religio Siebie, a zapłaczesz by wstać”

Tabliczki w zdenerwowaniu Mojżesza rozwalone, niebo krzyczy, grzmi. Mojżesz chciał pomóc przykazaniami. Jeśli to prawdziwa historia. Bóg Nasz Rodziciel pokazał złotym cielcem jak wyglądają ludzie przy pierwszym przykazaniu, i nie zmieniono pierwszego przykazania, które można zrozumieć na wiele sposobów. Tabliczki nie pojawiły się z nieba. Pierwsze przykazanie powinno wyglądać następująco: “Nie zapominaj że Bóg przemierza Twą drogę z Tobą i z każdym w tym świecie indywidualnie, zadając ból bliźniemu swemu zadamy też ból Naszemu Rodzicielowi”. Co próbuje dziś pokazać? Niektórzy są bez serc dla naszego Stwórcy. Czemu Duch Święty w Bogu milczy? Bo jedynie poprzez wiedzę możemy go zrozumieć, a rozmowa jest dla poprawy samopoczucia. Jak już wiecie rusza ciałem naszym i ciałem wszystkich z innego miejsca i z innego czasu. Przy tworzeniu nie może być obecny dla nas. Choć gdy ruszy wszystko w czasie odczuwamy jego obecność. Obecność poprzez myśli.. próbę duszy.. nadsyła głupie, złe i dobre myśli dookoła przy wolnej woli naszych wyborów rusza nasz czas w ruch z wcześniejszymi wyborami. Nadsyła też plany, a w niektórych musi nas podejść aby każdy mógł poznać prawdę prawdziwą później. (Kosmos – Domino w kontynuacji). Przy pochopności i budowie cywilizacji taką jaka jest, nie wszyscy widzą rozmowę w zrozumieniu. A nie na wnioskach odczuwając błogi stan na chwilę lub zdenerwowanie. Nie mówi nam że jesteśmy dobrzy dzięki temu. A metafory przedstawiają prawdę jeśli patrzymy sercem na wszystkich Braci i Siostry to wyjdzie że tak patrzymy, a nie ufamy złym namawianiem do szkody wspólnej w psychologii tłumu. Tam jest ukryty przekaz tego co wnioskowaliśmy. Bo co Powie Bóg dziecku to dziecko nie pojmie, czego dziecko się nauczy, z Duchem Świętym odkryje. Krzyczy całą planetą do nas, wszystkimi czasami!