“Ruch dusz”

W miejscu gdzie ruch ciała twego jest zwierciadłem ruchu duszy Twej. Młodości eliksirem jesteś właśnie Ty. Trwając w miłości jako dziecko Boże na dobre i na złe. Złe dobrem zostanie pokryte, dzięki takim jak Ty. Dobroci eliksirem jesteś właśnie Ty. Za nocy i dnia, trwając na zawsze w miłości na dobre i na złe. W miejscu gdzie forma mimiczna Twego ciała jest jak ruch który jest zwierciadłem uczuć duszy Twej. Miłości eliksirem jesteś właśnie Ty. Na dobre i na złe w miłości zrozumienia będąc i odczuwając życie jako dziecko Boże. Dzieckiem Bożym jesteś właśnie Ty. Choć znać siebie jak i poznać siebie możesz tylko Ty. Możesz poznać swego ducha, choć nikt nie pozna Cię jak nie dasz poznać się. Poznania eliksirem jesteś właśnie Ty. Ruch ciała Twego zwierciadłem duszy Twej, bądź zawsze młode jako dziecko Boże. Spoglądając w lustro będziesz mogło spojrzeć w swą duszę jako Ty. Spojrzenia eliksirem jesteś właśnie Ty. Nikt inny nie ma takich magicznych mocy do tego jak Ty. Nikt inny nie spojrzy w Twą duszę jak właśnie Ty. Jesteś dzieckiem Bożym tak samo jak ja, a eliksirem młodości Twej duszy jak i ruchu ciała Twego jesteś właśnie Ty, za nocy i dnia. W miłości zrozumienia będąc i odczuwając życie jako dziecko Boże. Dzieckiem Bożym jesteś właśnie Ty, na dobre i na złe. Choć znać siebie możesz tylko Ty. Eliksirem poznania swego ducha jesteś właśnie Ty. Na dobre i na złe strzeż i broń ciała swego. Boś Ty Aniołem stróżem ducha swego. Na dobre i na złe bądź Ci eliksirem młodości jak i serca Twego. Zrozumienia eliksirem jesteś właśnie Ty.