„W miejscu gdzie też chcę się dokładać dla dobra przyszłych pokoleń”

W miejscu gdzie aby z kogoś wyciągnąć i uzyskać daną osobę musi minąć wiele lat, a dana osoba musi nabyć wystarczająco wiele informacji aby złożyć swój umysł. Dana dusza nabędzie wystarczająco dużo informacji, zlepi się w całość. I co dalej? Wiele sytuacji i tematów wśród złego przykładu będzie zakłócać daną duszę do właściwego odczuwania życia. Chyba że dane miejsce żyje z Świętą Logiką to co innego. Jestem za nowym prawem i nowymi paragrafami. Jestem za karami finansowymi w przypadku niesienia złego przykładu na naszej planecie. Dane kary mogą być wtedy przyznawane dorosłym jak i młodzieży. Po ukończeniu osiemnastego roku życia u młodzieży można odrobić kary finansowe przy pracach społecznych lub spłacając pieniężnie. Jeśli kary finansowe przekroczą limit przez ustanowione prawo w danym Państwie, możliwość spłaty w gotówce jak i ratach gdzie dane pieniądze trafiają do budżetu państwa. Możliwość odrobienia długu pracami społecznymi jak i odsiadką w więzieniu jeśli ktoś potrzebuje izolacji od świata który źle na niego wpływa z możliwością szkoły w celu DOKŁADANIA się w cywilizacji z dobrym życiem wiedząc i mogąc zacząć na nowo cele w życiu już nie szkodząc. Cały czas spłata długu z możliwością prac społecznych. Prace społeczne oferowałyby wtedy rozwój jak i naukę o dobrym przykładzie z możliwością edukacji i niesienia pomocy.