“Cel kultur zjednoczeniem”

Marzeniem Jana Pawła II było zjednoczyć wszystkie kultury.

   Aby do tego doszło musimy żyć w miłości wspólnego zrozumienia. Myśląc o nas, jak i o przyszłych pokoleniach, zamieniając prawą myśl w czyn. (Prawa myśl – Ta która leczy, a nie okalecza. Prawy czyn – Ten który buduje, a nie burzy).

Musimy dążyć do wspólnego marzenia aby budować ten sam sen. Sen o zgodzie i miłości wśród Braci i Sióstr, gdzie Ojciec Bóg nad nami czuwa w miłości na wszystkie wieki.

Język Świata jedynie możemy przeczytać z miłości naszych serc odrzucając w naszym zrozumieniu wszystko to co złe. Będziemy tam płakać w smutku z miłości naszych serc nad tym co dziś ma miejsce próbując wszystkiego z wszystkich sił aby nadgonić ten sen.