„Slang”

Wyrażanie emocji poprzez slang jak już wiemy jest mylne w odczuciach dla przyszłych pokoleń które będą widzieć go w świetle złego przykładu tworząc na biegu mylne odczucia związane ze światem w którym się znalazły… Lepiej nie mówić w slangu ponieważ młode pokolenia mogą wychować się poprzez niego w świecie konfliktu słownym z zagrożeniem wojen w czasie wymiany poglądów przez ich niezrozumienia w świecie. Fuszerką w rozwoju cywilizacji jest nauczaniem go młodych co tak naprawdę jest przymknięciem oczu i pozwoleniem na płonący Babilon poprzez bunty jak i konflikty z nim związane, w miejscu gdzie przy miksie kulturowym będzie trudniej o zrozumienie, a co dopiero już w danym państwie. Słowo piękne z przekleństwami nigdy nie powinno wychodzić poza umysł do rozstrzygnięcia swych myśli obracając w czyn świadomy dobrego przykładu. Wiedząc że tylko forma słowa z dobrym przykładem może nieść dobry przykład.