“Aby dusza twa”

“Aby Dusza Twa w czynach swych beztroskie życie odkryła, i aby w czynach swych się nie zagubiła.”