“Jest tu i teraz”

Jest tu i teraz, w każdym miejscu w jakim się znajdziesz…

Jakby wszyscy poszli do nieba to i tak by się odnaleźli wśród takich samych istot które otaczają ich za życia codziennego w miejscu takim jak planeta.

Życie człowiecze może prawić swe funkcje jedynie w miejscach podobnych do naszego globu… Tak naprawdę w prawie bez końca kosmosie.

W miejscu gdzie każdy musi się znaleźć w ciele dostarczającym zmysły do ciągłego wytwarzania i utrzymywania duszy poprzez dostarczanie zmysłów już wśród jej towarzyszy znajdujących się wraz z wszystkimi w kosmosie.

Inaczej życia jako istota w świecie kreowanym przez Boga przeżywać się nie da.

Cały czas jesteś tu i teraz wraz z naszym Bogiem Ojcem w tym o to życiu jak i świecie. Wiedząc że planeta przystosowana do narodzin wszelakich form życia jest jedynym z miejsc w którym człowiek może się poruszać i przeżywać życie swe.

W mylnych wierzenia wielu religii pójście do nieba byłoby czymś podobnym jak miejsce bez grawitacji, które to nie jest możliwe do przeżywania życia chcąc odczuwać życie właściwe dbając o siebie jak i o to co się tworzy.

Widząc już iż niebo stałoby się piekłem w odczuciach swych…

Przemierzając życie z Bogiem w świecie tym który o to próbuje Cię nauczyć rozmowy z nim poprzez myśli Twe jak i Twój język ciała aby ruszyć Cię w ruch przemyślany poprzez umysł Twój w ciele Twym.

Wiedząc że rozmowa drogą ust jest uboższa i podczas niej nie da się prowadzić normalnego życia z Bogiem zamykając się jak i odrzucając drogę do życia właściwego chcąc być w kołysance kołysanej przez Boga wśród wszystkich innych istot które utrzymują cywilizację…

Bóg tworzy kosmos wraz z nami, pozwalając nam na tworzenie cywilizacji jak i pozwalając nam na twórczość w niej przeżywając i odczuwając życie swe…

Choć twórczym kosmosu może być tylko Bóg.

Naszym zadaniem jest poznać mowę Boga poprzez myśli nasze na które jedynie mamy czas nie żyjąc w pośpiechu.

Poprzez język ciała, jak i naturę wiedząc że wszystkich trzyma w rękach Swych chcąc dla nas jak najlepiej.

W miejscu gdzie chce nas nauczać świadomego i słusznego w czynach życia.

Z każdym ma indywidualną rozmowę i nikogo nie chce karać.

Po prostu przy rozwoju cywilizacji chce wyciągnąć dobry owoc z każdym i z każdego myśląc też o wtórnym życiu.

Dziś Bóg próbuje nauczać każdego indywidualnie.

W miejscu gdzie Karma to iluzja przy próbie utrzymania cywilizacji i dobrego bytu…

Jest jedna istota która będzie z nami całe indywidualne życie, a jest nim Bóg.

I to On decyduje o naszym następnym miejscu w którym się znajdziemy w owym kosmosie dla dobra naszego ducha, choć ciągle jesteśmy w kontynuacji z wszystkimi i nie wiemy co nas napotka.

Jesteśmy dzieckiem wyborów nadsyłanych myśli przez Boga, które to o to twarzą naszego ja na biegu wraz z naszym wyborem…

Ważne się wspierać jak i kontemplować wspólnie nad właściwą istotą życia bez podnoszenia swego ego jak i bez uważania się za mądrzejszego od kogoś.

W świecie Naszym możemy się jedynie wspierać poprzez wiedzę dla obopólnej korzyści w zrozumieniu świata jak i rozwoju cywilizacji z myślą o przyszłych pokoleniach.

Musicie to zapamiętać.

W takim przypadku wierzy się w reinkarnację z prośbą do Boga o wtórne życie z myślą że podołamy w przeżywaniu życia w każdej formie cielesnej już w każdym miejscu w kosmosie próbując też podołać w miejscu w jakim się znaleźliśmy w czasie rzeczywistym.

Wiedza jak i umiejętności będąc już świadomym że Bóg nas tworzy na biegu nadaje nam w tym świecie właściwych wartości.

Piekłem jest miejsce już na danej planecie wśród niegrzecznych i nierozważnych ludzi z powodu iż ciężko o coś zadbać jak i ciężko coś tworzyć wśród tych co to niszczą.

Najlepiej być wszechstronną istotą i zawsze coś kreatywnego po sobie zostawiać idąc dalej głosząc wiedzę właściwą.

Jedynie ciągły dobry przykład z wiedzą właściwą może odmienić grzeszników i sprowadzić ich na właściwą drogę życia.

A dobrym przykładem jest życzliwość i wszechstronność wraz z niesieniem pomocy…

Jak się modlić do naszego Stwórcy to o silną wolę już w tym świecie, której i tak to my jesteśmy wyznacznikiem…

Na to wyszło że modlitwa działa jedynie poprzez nasz czyn jak i każdy ruch wraz z odczuciem naszej duszy już w tym świecie.

Modlitwą jest wtedy wszystko co czynimy jednocześnie ucząc nas wszechstronnego trybu życia dzięki naszej silnej woli.

Niegrzeczny to ktoś kto nie pozwala na spokój innych istot… jak i ten co próżnuje czas w Świecie Bożym bez wszelakich celów dokładania się do powstawania zrównoważonej cywilizacji w czynach swych. Licząc najczęściej na mannę z nieba lub po prostu przywłaszczając sobie coś co nie jest jego krzywdząc istoty w Domu Bożym, jak i krzywdząc młode umysły poprzez kłamstwa które są zboczeniem z dobrej drogi do odczuwania właściwej istoty życia wraz z Bogiem… Nie wspomnę już o przemocy i barbarzyństwie…

Jak są ciężkie czasy w świecie… Będąc jednocześnie wszechstronną istotą… Najlepiej tworzyć miejsce typu szklana kula. Czyli tworzę to co mogę i o to dbam. Wierząc ciągle w życie wtórne przy reinkarnacji…

Proszę nie módlcie się o strącanie grzeszników do piekła, ponieważ wtedy piekłem staje się nasz dom wśród błądzących i w grzechu trwającym nie zmieniając dosłownie z tym nic… I tak naprawdę widząc wroga w sąsiedniej duszy która tkwi z swoimi problemami zamiast pomóc danej istocie w o to nie trudny sposób sami stajemy się grzesznymi… Co tak naprawdę utrudnia życie w danym miejscu…