„Jest tu i teraz”

Jest tu i teraz, w każdym miejscu w jakim się znajdziesz… Jakby wszyscy poszli do nieba to i tak by się odnaleźli wśród takich samych istot które otaczają ich za życia codziennego w miejscu takim jak planeta. Życie człowiecze może prawić swe funkcje jedynie w miejscach podobnych do naszego globu… Tak naprawdę w prawie bez końca kosmosie. W miejscu gdzie każdy musi się znaleźć w ciele dostarczającym zmysły do ciągłego wytwarzania i utrzymywania duszy poprzez dostarczanie zmysłów już wśród jej towarzyszy znajdujących się wraz z nami w kosmosie. Inaczej życia jako istota w świecie kreowanym przez Boga przeżywać się nie da. Cały czas jesteś tu i teraz wraz z naszym Bogiem Ojcem w tym o to życiu jak i świecie. Wiedząc że planeta przystosowana do narodzin wszelakich form życia jest jedynym z miejsc w którym człowiek może się poruszać i przeżywać życie swe. W mylnych wierzenia wielu religii pójście do nieba byłoby czymś podobnym jak miejsce bez grawitacji, które to nie jest możliwe do przeżywania życia chcąc odczuwać życie właściwe dbając o siebie jak i o to co się tworzy. Widząc już iż niebo stałoby się piekłem w odczuciach swych… Przemierzając życie z Bogiem w świecie tym który o to próbuje Cię nauczyć rozmowy z nim poprzez myśli Twe jak i Twój język ciała aby ruszyć Cię w ruch przemyślany poprzez umysł Twój w ciele Twym. Wiedząc że rozmowa drogą ust jest uboższa i podczas niej nie da się prowadzić normalnego życia z Bogiem zamykając się jak i odrzucając drogę do życia właściwego chcąc być w kołysance kołysanej przez Boga wśród wszystkich innych istot które utrzymują cywilizację… Bóg tworzy kosmos wraz z nami, pozwalając nam na tworzenie cywilizacji jak i pozwala nam na twórczość w niej przeżywając i odczuwając swe życie… Choć twórczym kosmosu może być tylko Bóg. Naszym zadaniem jest poznać mowę Boga, poprzez myśli nasze na które jedynie mamy czas nie żyjąc w pośpiechu, poprzez język ciała, jak i naturę wiedząc że wszystkich trzyma w rękach Swych chcąc dla nas jak najlepiej. W miejscu gdzie chce nas nauczać świadomego i słusznego w czynach życia. Z każdym ma indywidualną rozmowę i nikogo nie chce karać. Po prostu przy rozwoju cywilizacji chce wyciągnąć dobry owoc z każdym i z każdego. Dziś Bóg próbuje nauczać każdego indywidualnie. W miejscu gdzie Karma to iluzja przy próbie utrzymania cywilizacji i dobrego bytu… Jest jedna istota która będzie z nami całe indywidualne życie, a jest nim Bóg. I to On decyduje o naszym następnym miejscu w którym się znajdziemy w owym kosmosie dla dobra naszego ducha, choć ciągle jesteśmy w kontynuacji z wszystkimi i nie wiemy co nas napotka. Jesteśmy dzieckiem wyborów nadsyłanych myśli przez Boga, które to o to twarzą naszego ja na biegu wraz z naszym wyborem… Ważne się wspierać jak i kontemplować wspólnie nad właściwą istotą życia bez podnoszenia swego ego jak i bez uważania się za mądrzejszego od kogoś. W świecie Boga możemy się jedynie wspierać poprzez wiedzę dla obopólnej korzyści w zrozumieniu świata jak i rozwoju cywilizacji z myślą o przyszłych pokoleniach. Musicie to zapamiętać. W takim przypadku wierzy się w reinkarnację z prośbą do Boga o wtórne życie z myślą że podołamy w przeżywaniu życia w każdej formie cielesnej już w każdym miejscu w kosmosie próbując też podołać w miejscu w jakim się znaleźliśmy w czasie rzeczywistym. Wiedza jak i umiejętności będąc już świadomym że Bóg nas tworzy na biegu nadaje nam w tym świecie właściwych wartości. Piekłem jest miejsce już na danej planecie wśród niegrzecznych i nie rozważnych ludzi z powodu iż ciężko o coś zadbać jak i ciężko coś tworzyć wśród tych co to niszczą. Najlepiej być wszechstronną istotą i zawsze coś kreatywnego po sobie zostawiać idąc dalej głosząc wiedzę właściwą. Jedynie ciągły dobry przykład z wiedzą właściwą może odmienić grzeszników i sprowadzić ich na właściwą drogę życia. A dobrym przykładem jest życzliwość i wszechstronność wraz z niesieniem pomocy… Jak się modlić do naszego Stwórcy to o silną wolę już w tym świecie, której i tak to my jesteśmy wyznacznikiem… Na to wyszło że modlitwa działa jedynie poprzez nasz czyn jak i każdy ruch wraz z odczuciem naszej duszy już w tym świecie. Modlitwą jest wtedy wszystko co czynimy jednocześnie ucząc nas wszechstronnego trybu życia dzięki naszej silnej woli. Bez recytowania mylnych modlitw z nauk w kościele… Które to wyrządziły tu na tej planecie jedynie zniszczenie poprzez konflikty z wiedzy o Bogu przy miksie kulturowym próbując ustalić kto jest silniejszy z Bogiem… Niech nadejdzie czas końca z rywalizacją w której łatwo o konflikt… Poglądy religijne przyczyniły się również do zacofania cywilizacji w rozwoju jak i skłoniły do ogłupiania obywateli naszego globu mylną istotą życia sprowadzając jednocześnie dany lud do lamusa który to uparcie broni swych mylnych wierzeń… Niegrzeczny to ktoś kto nie pozwala na spokój innych istot… jak i ten co próżnuje czas w świecie bożym bez wszelakich celów dokładania się do powstawania zrównoważonej cywilizacji w czynach swych. Licząc najczęściej na mannę z nieba albo po prostu przywłaszczając sobie coś co nie jest jego krzywdząc istoty w domu bożym jak i krzywdząc młode umysły poprzez kłamstwa które są zboczeniem z dobrej drogi do odczuwania właściwej istoty życia wraz z Bogiem… Nie wspomnę już o przemocy i barbarzyństwie… Jak są ciężkie czasy w świecie… Będąc jednocześnie wszechstronną istotą… Najlepiej tworzyć miejsce typu szklana kula. Czyli tworzę to co mogę i o to dbam. Wierząc ciągle w życie wtórne przy reinkarnacji… Proszę nie módlcie się o strącanie grzeszników do piekła, ponieważ wtedy piekłem staje się nasz dom wśród błądzących i w grzechu trwającym nie zmieniając dosłownie z tym nic… I tak naprawdę widząc wroga w sąsiedniej duszy która tkwi z swoimi problemami zamiast pomóc danej istocie w o to nie trudny sposób sami stajemy się grzesznymi… Co tak naprawdę utrudnia życie w danym miejscu…