„Abyś”

Abyś zawsze było świadome jako dziecko boże podczas myśli Twych i podczas czynów Twych. Abyś zawsze było świadome że Bóg Ci towarzyszem i czeka na świadomość Twą o nim jak i o wszystkich żyjących dookoła Ciebie. Abyś zawsze było świadome przyszłych pokoleń że żyjemy dla nich. Tak samo przyszłe pokolenia żyją dla dalszych przyszłych pokoleń. A wszystko po to aby poczuć pełnię życia wśród wszystkich wraz z Bogiem. O to słowo me na dziś. Dla Ciebie jak i dla wszystkich Braci i Sióstr.