“Próba zrozumienia konfliktu wierzeń”

Jak już wiesz Historia czasami boli i to co ma miejsce. Jakby nie te wydarzenia byśmy nie zaistnieli w świecie.

Nie przejmuj się.

Zmierzajmy do zrozumienia jak i pojednania dla wszystkich, przyszłych pokoleń jak i samych siebie.

Na początków dziejów ludzkości Nasz Bóg Rodziciel próbował wszystkiego aby go zrozumiano.

Aby mógł coś powiedzieć, ktoś musiałby go zrozumieć.

Bez zrozumienia Jego słowa byłyby puste.

Ale czemu aż tak?

Ponieważ wszystkie przyszłe pokolenia trzyma w swych rękach tak samo jak nas.

Moim zdaniem mógł przemawiać przez ludzi nauczając ich jednocześnie w kontynuacji.

Ale jak chciał nas uświadomić?

My jedynie możemy się rozumieć przy współpracy nad dobrem ogólnym w dobrym przykładzie dla wszystkich pokoleń.

Nie ma co nas oceniać, ponieważ i tak nigdy nie zrozumiemy drugiej osoby.

Możemy odczuwać jej obecność aby nie czuć się samotnie, tak samo odczuwa nas Bóg.

Możemy opowiadać o tym co było zrzucając z serca ciężki kamień jak i wspólnie planując.

Wszyscy jesteśmy duszami w rękach Naszego Stwórcy.

Moim zdaniem walczy o dobro przyszłych pokoleń na tej planecie, choć to zadanie ciężkim dla Niego jak i dla nas jest.

Dusza jest zbudowana ze zmysłów.

   Jest kilka działów historii zmysłów dusz, a to one dają nam odpowiedź w jakim miejscu się znaleźliśmy by skupić się nad szlifowaniem duszy każdego dnia w prawidłowy sposób do godnego odczuwania życia.

Psychiatria to tak naprawdę wykorzenianie nas z właściwego rozwoju duchowego.

Historia zmysłów dusz to skala widzenia, odczuwania i rozumowania otoczenia poprzez umysł wytwarzany przy zmysłach z ich odczuciem w różnej formie, gdzie każdy w tych czasach ma inny zarys historii zmysłów duszy swej.

Same oczy widzące człowieka takim jakim jest, kłamią i wyrządzają nam wiele szkód.

Jak zobaczymy osobę umysłem, będziemy chętni ją wysłuchać widząc inną istotę, innej skali zrozumienia, innego odczuwania siebie jak i Braci i Sióstr.

Duże miasta są jak “óle”. Tam nie mamy przestrzeni dużej w domu żyjąc, jedynie praca i przemieszczanie z miejsca do miejsca może nas dopełniać właściwie, choć musi być w tym ciągłość i kontynuacja. Osoby bez pracy w dużych miastach będą ubolewać poprzez niewłaściwe “Feng Shui” gdzie trudniej o kwit, rozwój jak i o właściwe funkcje ich dusz.

Małe aglomeracje dają wolność jeśli każdy mniej mówi a więcej rozumie, a duże miasta? Tam Używki mogą być stymulantem tymczasowym poruszania i odczuwania głębszym zmysłów duszy jak i umysłu dając spokój przekształcając jednocześnie zmysły duszy. Bardzo ciężka tematyka przy zaistniałym problemie mas który ma miejsce. Zależy od zarysu historii zmysłów duszy czy dana dusza je polubi, czy nie.

Polubienie tymczasowej przemiany zmysłów jak i umysłu jest bardzo niebezpieczne dla danej duszy.

Czemu? Dusza idzie tam co polubi, zamiast opierać się nad dobrem ogólnym biorąc pod uwagę psychologię tłumu jak i byt właściwy w cywilizacji. Zazwyczaj w samotności i w niezrozumieniu zarys historii zmysłów przypomina nam gdzie jest nam dobrze.

W rodzinach bez wzorców coraz częściej się ucieka w używki. Uciekając w nałóg z którego ciężko się wydostać, tak samo jak uciekając w swe wierzenia kontynuując swą osobę na biegu. Choć nie tylko uzależnieni mają z tym problem. Tylko podczas długiej przerwy w spokojnej przestrzeni możemy nabyć wiedzę aby porzucić strach i skłonić umysł do dłuższego odczuwania trzeźwej świadomości świadomej.

Strach jest naiwny, a być uważnym to zaleta.

W naturalny sposób będą mogły tylko nadgonić z pozytywnym odczuwaniem życia osoby czyste (nigdy nie sięgające po używki), bogate lub samowystarczalne (wszechstronne), przechodząc przez tryb poznawczy otoczenia jak i swych zachcianek materialnych, konsumpcyjnych, patrząc na Ziemskie realia, jednocześnie otwierając umysł o rozumowaniu właściwym odrzucając nałogi poczynając myśli o życiu swym dla mas w właściwy sposób dokładając się do rozwoju cywilizacji.

Możemy również zmienić prawo jak i ład państwa aby dany lud odżył i zaczął życie szczęśliwe w tym właściwym dla dusz rozwoju. Możemy przekształcać nasze zmysły jak i możemy wychowywać nowe pokolenia na nowej podstawie.

Na nasze zmysły ma wpływ przebieg informacji jak i miejsce w którym się znalazły. Jak to powiedzieć. Tam trzeba mieć silną wolę.

Wszystko po to aby nowe pokolenia miały lepsze życie z pokolenia na pokolenia… Aby wszystko doprowadzić do ładu… Trzeba zebrać radę przywódców narodów i stworzyć jedno i to samo prawo wraz z dopracowaną edukacją dla wszystkich na tej planecie a jej źródłem wszechobecny dobrobyt do którego pierw trzeba wszystkich namówić odrzucając w świecie przemoc wraz z buntami w stronę rządzących dając rządzącym się zrealizować zamiast wymieniać ich jak rękawiczki.

Im więcej wymian tym więcej chaosu, ale im więcej używekt tym mniej zrozumienia które jest niezbędne.

Musimy odrzucić używki z światowego obiegu. Poza tym w szkole powinno się uczyć o budownictwie i metodach wydobywania surowców abyśmy pierw wszystkim dali pracę i miejsce do życia już bez gonitwy o mieszkanie, a od najmłodszych lat w domu i przedszkolu kontynuując w życiu nauczać o budowie duszy, funkcjach w świecie, jak i o wartościach odrzucając wszystko to co ukazuje obraz śmierci w celu konsumpcji, korzyści i wyładowania.

   Aby Bóg Nasz Rodziciel zaczął widzieć swoje dzieci umysłem w dążeniu do świętości wystawia je na wiele prób. Tak zwane zapoznanie.

   Kosmos – Układanka domino w kontynuacji, w miejscu gdzie każda istota ma wolną wolę. Jak już wiemy nie tylko my jesteśmy w kosmosie.

Dusze którym nie był poświęcany czas właściwy nad rozwojem ich duszy muszą się naprawdę przemęczyć w tym świecie.