Jan Paweł II

Wiecie że jakiś dawny czas temu, cały ziemski Kościół wspólnota, wiara w Jezusa której prawie udało się połączyć w sojusz wszystkie ziemskie kraje poprzez język Angielski wybrał wizerunek Karola Wojtyły na wizerunek Ojca Świętego. To samo zadanie miał mitologiczny Zeus.