A co jeśli.

Gry też uczą, mówię o strukturze jako przykładzie a nie fantazji. Zrozumiałem że służba czuje się jak postać w 2D MMORPG, a free people jak z wizji 3D oczami postaci.