“Sekret aby zrozumieć Naturę”

Jak wiemy dusza oddziałuje na ciało. Dusza składa się z: umysłu (umysł to twierdza logiczna gdzie rozwiązania logiczne przypisujemy do twierdzy świadomości), świadomości, zmysłów czucia, zmysłów wzroku, jak i kopuły odczuwania wszystkich zmysłów która pozwala na czucie przestrzeni (niektórzy odczuwają ciało jako odczuwanie przestrzeni wraz z odczuwaniem wyzwania przyswajając prawdy życia na tyle na ile środowisko pozwoliło, a niektórzy odczuwają kopułę zmysłów jako odczuwania przestrzeni gdzie szczytowym stadium jest odczuwaniem kopuły jako siebie pewnym wraz z świadomością planety jako domu – kopuła przestrzeni (kopuła zmysłów to: pole widzenia, pole słyszenia, pole odczuwania przestrzeni poprzez zdobytą wiedzę o otoczeniu czyli świadomość, pole przestrzeni w której potrafimy zgrać się z otoczeniem nie nudząc się, choć i tak to zależne od warunków ehh) – a gdzie Ty dzisiaj jesteś? – nie możemy sobie przeszkadzać i nagadywać – też nie możemy zmyślać w internecie fałszywą nauką, zazwyczaj to są pochopnie wnioski chcąc zabłysnąć w stadzie, jak i nie możemy zmyślać na temat innych mieszkańców ziemi). Ale nie odbiegajmy od tematu, dobre serce które kocha wyzwania i dobro będzie miało młodą twarz całe życie, a to nasza dusza i jej odczuwanie przez Boga nadaje tą twarz. TWARZ SIĘ SKŁADA OD RUCHÓW W Kopule zmysłów odczuwania przestrzeni. DLA NASZEGO RODZICIELA TO JEST CAŁY ŚWIAT. WIĘC KOMU ZAUFAĆ JAK NIE JEMU? DO TEGO MUSI SIĘ SKOŃCZYĆ GONITWA ZA PIENIĄDZEM. POLACY NIE MUSZĄ TAK HAROWAĆ JAK HAROWALI mało mając czasu na Boga i rozumienie sensu życia. Człowiek wolnym musi być, czyli płynnym na planowanie życia z Bogiem, wiedząc że każdy w kosmosie jest jego dzieckiem i wszystkich kocha, nawet zwierzęta. Przecież nie chcemy wyrządzać krzywdy tym których Bóg kocha. Rozumiem hirurgię, jest bardzo potrzebna, ale jestem za przestaniem wszczepiania organów. Zaprzestańcie operacji organów (wtedy nie będzie nielegalnego rynku organami, PS. jak Bóg uzna że komuś potrzebna choroba, nie możemy z nią walczyć, a musimy przypominać sobie o naszym Rodzicielu którym jest Bóg, chcieć zrozumienia choroby, i zbliżenia, czyli więzi, ale już takiej poprzez świadomość i wiedzę o bycie w świecie, a choroby miną, jak i będziemy podążać za młodą twarzą siebie już bez kosmetyków i operacji plastycznych). Ale wiecie, Twarz która zawsze wygląda młodo, będąc ładnym, tam nie można namawiać do szaleństwa w postaci np. mody i show, gdzie połowa społeczeństwa tego nie rozumie. Gdzie Trudniej tej części Polaków która nie rozumie się jeszcze w: Mądrym życiu a naśladuje plącząc się, nie myśląc o sobie, jak i łonie przyszłych pokoleń nad jego utrzymaniem.