“Trójca Święta i dziś”

Jezus chciał aby każdy mógł poznać Boga w sobie, a Biblia chce aby słuchać Biblii i przypisać ją za mądrość życia. Ale jak chciał to wytłumaczyć? Duch Święty, czyli nasza dusza która używa Świętej Logiki bez szkodzenia a lecząc i budując utrzymując łono przyszłych pokoleń w Trójcy Świętej. Przykład: Ja w Świętej Logice i w czynie stając się Duchem Świętym poznając Boga w sobie, naszego Stwórcę jak i Rodziciela, będąc jednocześnie jednością dając życie Trójcy Świętej w sobie poprzez słuszny Święty wybór sobą jak i podążając za wszechstronnością. Ja wiem, że nauczanie funkcji w dzisiejszej cywilizacji nad zapewnieniem każdemu odpowiednich warunków wraz z wartościami ucząc samodzielności w Świętej Logice z silną wolą do słusznego czynu jak i zapewnienie poczucia wszystkim że nie są sami to jedyny właściwy fundament.

Wspomnę że dziś nasz Stwórca, Duch Święty poza Duchem Świętym w swej obronie aby obudzić w nas Świętą Logikę poznając Go dążąc jednocześnie w celu DOKŁADANIA i utrzymywania mądrze siebie jak i łona przyszłych pokoleń które też będzie miał w opiece.

Chce nas uczyć siebie a często musi zacząć od rozmowy z nami pod nasz bagaż doświadczeń jak i charakter.

Nasz Rodziciel często zmienia zdanie co do naszego bytu w świecie tu na planecie Ziemia, zazwyczaj jak byt się poszerza wraz z biegiem cywilizacji i funkcjami które zaczynają szkodzić. Nie można zapominać że jest nam zawsze Rodzicielem i chce abyśmy my jako dzieci jego się pojednały razem z nim aby Go poznać wraz z tym z czym się zmaga. Dziś walczy o życie, o łono przyszłych pokoleń. A nas chce nauczać szukając w nas towarzyszy do tego celu. Jak wiemy za dużo wszystkiego, jak skupiamy się na bycie w cywilizacji, tam widzimy jak być powinno a jak nie jest, a każdy widzi inaczej. Naucza tych którzy oddają całe życie by go zrozumieć. Im więcej osób próbujących się utrzymać by przeżyć tym bardziej to nie możliwe, tak samo z osobami które chcą żyć przyjemnie.

W każdych czasach szuka towarzyszy aby z trudnych czasów dołożyli się do zmiany kierunku na ten właściwy i mądry.

Jestem każdego dnia załamany widząc iż w dużej skali internetem, mediami szkodzimy w psychologii tłumu jak i mylimy wartości nie dbając o Dom Boży właściwie. Jesteśmy cywilizacją kultur by stworzyć jedną niezniszczalną kulturę. Tam trzeba dać odpowiedzi wszystkim kulturom takie aby chciały być tą jedyną. Wiem że tematyka do pojednania to: “Bóg, ludzie, dusza, nasz wspólny cel”. Smartphon ma dwie strony. Choć aby był owocny musi być cenzura Internetu z myślą o najmłodszych jak i tych starszych.