“Przekaz i My”

Świadomość potrzeby tworzenia bytu tworzy feng shui a dane feng shui tworzy różną świadomość z różnym przyswajaniem umiejętności tych których będą wśród niego się znajdować. Dlatego trudniej nam o globalizację z powodu iż każde feng shui w każdej aglomeracji miejskiej wraz z wiedzą w niej zawartą wytwarza oddzielne kultury przy różnym zrozumieniu. Tam musimy być prości jak dzieci aby dane kultury mogły ze sobą mieć kontakt bez konfliktów. Czyli chcieć zawsze odkrywać jak i rozumieć wiedząc że z każdym przyszedł nasz Rodziciel Bóg. Jest jedyne lekarstwo. Zapewnić każdemu dobrobyt i wartości. Ale aby do tego dobrego doszło musimy praktykować wszystko dobre dla rozwoju cywilizacji i dusz w niej żyjących znając nauki o tym co ma wpływ na świadomość jak i dobre życie pokazując że robimy coś w świetle dobrego przykładu a otrzymamy w tym świetle naśladowców.

W tym miejscu poczynając życie w rzeczywistości a mając “deja vu” które każdy nabywa w różnych odstępach czasowych, niektórzy nawet na starość a niektórzy już w podstawówce, a niektórzy wcale. Przygotowuje nas do następnej tury przeżywania tego samego życia w nowym rytmie kształtowania duszy po wcześniejszym ukryciu naszych wspomnień przez Boga zaczynając na nowo po śmierci przeszłe życie. W nowym oddziale czasowym w swej wcześniejszej powłoce kształtując swą duszę decydując o swoim życiu wiedząc świadomie o “deja vu” przedstawiając nam jacy byliśmy i jak się odczuwaliśmy z postrzeganiem wszystkiego dookoła przy jednej z projekcji. Coś w stylu świata równoległego gdzie światem równoległym jest ilość przechodzenia przez jedną projekcję życia rozwijając się. Będąc kontynuacją swej osoby do czasu reinkarnacji (coś jak być Feniksem silniejszym umysłem przechodząc przez szkołę doskonalenia swej osoby dla mas jak i siebie korzystając z bagażu doświadczeń przeszłego życia wyciągając z niego naukę na którą wcześniej nie mieliśmy spokoju poprzez intensywne odczucia). Tam najważniejsze nie być pochopnie i najważniejsze czynić dobrze i mądrze w stronę Braci, Sióstr, jak i samego siebie martwiąc się o nasze życie aby było nam prościej i lepiej myśląc o całości życia swego (tam celem jest oswajanie takie jakiego Bóg od nas oczekuje). Reinkarnacja czyli pójście do nieba według wierzących osób których jest to pierwsze wcielenie w świecie kreowanym przez Stwórcę Kosmosu a tak naprawdę przez tego którym jest Nasz Rodziciel. Życie tu ma za zadanie uczyć nas prawdziwego sensu życia dla mas, przyszłych pokoleń, samych siebie, jak i właściwego bytu w świecie rozwijających się cywilizacji.

TO WSZYSTKO UKAZUJE NAM ABY SIĘ NIE PRZYWIĄZYWAĆ DO OSÓB KTÓRE ZNAMY A BYĆ OTWARTYM DO KAŻDEGO ROZMAWIAJĄC I CZYNIĄC Z MYŚLĄ O DOBRZE DLA WSZYSTKICH JAK I O DOBRZE DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

Mając Partnera tu na tej planecie, Twoim wraz z Partnerem Twym zadaniem jest dbać o łono przyszłych pokoleń jak i o siebie nawzajem. A mając miłość życia… Się rozleniwimy, zwariujemy żądając za dużo od kogoś, jak i się rozczarujemy, lub po prostu wejdziemy w sen będąc zapatrzonym w osobę w której się kochamy, a to może jedynie nam zaszkodzić myśląc o życiu wtórnym zapominając o sobie jak i o Tym jakie nasze funkcje w tym świecie. Tu Bardziej zależy od kontaktu intelektualnego, a nie mylnego zauroczenia.

Od Ciebie wszystko zależy kim chcesz być, a kim jesteś, a co umiesz, i gdzie wiesz że możesz się dołożyć w rozwoju cywilizacji już w pełni świadomie z Bogiem poczynając od chęci myśli o Bogu poprzez filozofię i gdybanie nad tym wszystkim jak nas tworzy aby zacząć go poznawać dowiadując się czego od nas chce, nie zapominając że to zły przykład jest twórcą piekła na naszej planecie “Ziemia” dla nas jak i przyszłych pokoleń. Nasz Rodziciel chce abyśmy dbali o łono przyszłych pokoleń poprzez ten właściwy przykład w stronę Braci i Sióstr, tam odkryjemy pełnię życia. Pojednań! Ponieważ jesteś wśród Nich, gdzie wielu z nich błądzi, gdzie trzeba podpowiadać pomyślnie o ich dobrze poprzez rozmowę jeśli zapomną się w wspólnym celu. Już wiesz w jakim…

TYLKO Z NASZYM RODZICIELEM MOŻEMY WIEDZIEĆ CO ROBIĆ W CZASIE GLOBALIZACJI KONTEMPLUJĄC I POCZYNAJĄC OD WIEDZY STWORZENIA KTÓRĄ SAMI ZDOBYWAMY UKŁADAJĄC ŁAMIGŁÓWKI W GŁOWIE W CELU DOKŁADANIA SIĘ W CYWILIZACJI DLA NAS JAK I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ. WAŻNE ABY NIE KRZYWDZIĆ ISTOT W DOMU BOŻYM I DBAĆ O WIEDZĘ O ŚWIECIE ZNAJĄC PRAWDY BOŻE PODOBNE DO TYCH KTÓRE ZAWARTE SĄ W DEKALOGU, CHOĆ TRZEBA JE TROCHĘ ZMIENIĆ NA:

  1. JEST JEDEN I TYLKO JEDEN BÓG NASZ RODZICIEL Z KTÓRYM MOŻEMY UTRZYMYWAĆ KONTAKT. A ON NAM PSYCHOLOGIEM, RODZICIELEM JAK I STWÓRCĄ.
  2. NIE ZABIJAJ.
  3. NIE KRADNIJ.
  4. NIE ZADAWAJ KRZYWDY BLIŹNIEMU SWEMU PONIEWAŻ BÓG NASZ RODZICIEL PROWADZI KAŻDEGO TWORZĄC GO. ZADAJĄC BÓL BLIŹNIEMU SWEMU ZADAMY TEŻ BÓL NASZEMU RODZICIELOWI.
  5. BÓG CHCE KAŻDEGO ZDOLNYM JAK I WSZECHSTRONNYM DLA DOBRA KAŻDEJ ISTOTY ŻYWEJ CZYLI BLIŹNIEGO W CZASIE PRZYSZŁYM JAK I TERAŹNIEJSZYM. ZNAJĄC TE ZASADY KAŻDY BĘDZIE PRZEZ KAŻDEGO WSPIERANY JAK I POZDRAWIANY.

Aby Bóg nas poznał tworzy nami przy naszej wolnej woli, nie można zapominać że jest psychoanalitykiem jak i psychologiem. Tworzy nami w skali od złego do dobrego (od jednego do dziesięciu) a to od nas zależy strzał w dziesiątkę! Czyli tak naprawdę od tego co wybieramy…

Życie globalne to ciągłe szukanie, czyli eksperyment do czasu jak uda się ułożyć na naszej planecie w każdym miejscu eden, choć forma cielesna człowieka jest inna niż istot czynu z innych planet a ten sam fakt już oddziałuje na naszą kulturę jak i jej bieg tworzenia cywilizacji.