“Nasze zadanie”

Nasze zadanie to pracowanie nad głównym stanem świadomości, gdzie wszechstronność i dobroć serca która pochodzi z umysłu jest głównym fundamentem. Gdzie nic nie będzie go wstanie zmienić z pokolenia na pokolenia. Powinniśmy pracować nad sobą jak i nad tym co nas otacza, bo to otoczenie na biegu wytwarza nasze jaźnie. Jak już wiemy co kraj to inny stan umysłu. A sama ta informacja już nam opisała sytuację że to otoczenie ma na nas wpływ, na naszą wiedzę jak i na nasze ja. Nie będzie nowego ładu w Duchu Świętym jeśli się nie pogodzimy że dojrzałość to czyny serca poprzez umysł będąc pojednanym z wszystkimi różnorodnościami wszystkich kultur. Trzeba doprowadzić do zgromadzenia wszystkich narodów, pracując nad tą samą i jedyną edukacją dla młodych i przyszłych pokoleń odrzucając wszystko mylne w zapomnienie. Nazywając jednocześnie naszą planetę Domem Bożym.