“Sposoby czytania”

Sposoby czytania…

Opowiadania i ciekawostki: Czytamy biegle aby ujrzeć ich historię.

Przekaz: Po przeczytaniu biegle całości czytamy jeszcze raz zatrzymując się zdanie po zdaniu aby zrozumieć wartości jak i opis przekazu.

Poezja: Czytamy kilka razy, aby ujrzeć całość jako jeden obraz, kontemplując co autor chciał nam przedstawić, opisać, wytłumaczyć zamieszczając w niej swe uczucia jak i odczucia świata zewnętrznego skrytego w duchu swym.

Raport: Czytamy kilka razy aby się dowiedzieć co ze sobą przedstawia. Zazwyczaj korzysta się z niego w pracy aby móc kontynuować swe funkcje na biegu. Aby przeczytać raport zrozumiale, trzeba pierw zrozumieć kierunek raportu. Od bagażu zdobytej wiedzy zależy szybkość zrozumienia raportu.

Wiadomości: Czytamy dla wiedzy o miejscu w jakim się znaleźliśmy.

Teoria: Mieszanka przekazu z raportem.

Wolne myśli: Zazwyczaj jesteśmy ich słuchaczem ponieważ czytając możemy ich nie zrozumieć, choć warto mieć piśmienniczy przykład jeśli ktoś będzie zainteresowany. Wolne myśli staramy się kontemplować wraz z swymi myślami, biorąc pod uwagę że mogą być nam towarzyszem nad istotą życia, towarzyszem w wyborach, postanowieniach, jak i opiniach życia codziennego.

Znając te formy będziemy mogli ujrzeć świat piśmienniczy nowym spojrzeniem jak i horyzontem. Nie zapominając że wiele form wielu pisarzy miesza je ze sobą. Ważne poznawać owe formy aby nie żałować że coś nam umknęło. Choć prawdą jest iż to zadanie trudnym jest. Nie zapominając że każdy chciał coś nam przekazać. Polecam Audiobooki i “Text reader” z możliwością zastopowania w celu kontemplacji. Choć prawda, tylko zainteresowany będzie wstanie poświęcić swój czas nad zrozumieniem każdej formy piśmienniczej wraz z ustaleniem co dana forma ze sobą skrywa.