“Pobudzanie do życia”

Jedynie życie w wszechstronności pobudza do życia. Czyli tak naprawdę Alchemia z próbą dokładania się do utrzymywania i właściwej rozbudowy cywilizacji. Takie podejście nie jest na darmo…