“Nie zapominaj”

Nie zapominaj… Wszystkich tworzących cywilizację, twórczych jak i jej utrzymanków trzyma w rękach Swych jeden i ten sam Bóg. W miejscu gdzie jest z każdym. Mając problem za kim być w czasie konfliktu, ponieważ jest za każdym dzieckiem swym. Konflikt między nami jest tylko i aż między nami na ziemiach tych które otrzymaliśmy wraz z ciałem naszym od Naszego Stwórcy. W miejscu gdzie Nasz Stwórca Bóg ubolewa nad konfliktem wśród nas wyczekując słońca po burzy.