“Życiodajne Wartości, i ich narodziny. Mój Sen o Śnie poprzez czyn”