“Święta Logika”

Jak nie jesteś pewny, rozwiąż zagadkę aby uzyskać odpowiedź. Przy Świętej Logice każde pytanie które sobie zadasz stawia Ciebie przed nieznanym, gdzie obierasz nową szkołę doskonalenia swej osoby która później nie musi myśleć nad prawdą. Która wie co mówi odpowiadając sobie na wszystko w Świętej Logice będąc w kontynuacji zdarzeń, czynów jak i myśli. Odpowiadając na to co już się wie stawiając sobie nowe zapytania podczas kontemplacji i wymiany poglądów aby wspólnie uzyskać progres w przemyśleniach i wiedzy ogólnej. Przy kontemplacji korzystamy już z gotowych przykładów w głowie, łącząc je z poglądami innych, coś jak blackjack choć to Ty wybierasz wynik. Z Świętą Logiką wynik ukazuje się sam. Myśląc o dobrze dla każdego. Z historią też najlepiej się opierać z Świętą Logiką. Wtedy poznajemy kultury, a nie obrażamy się na coś, lub wychwalamy to o czym pojęcia nie mamy.